Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید وزیر خارجه ازبیکستان بر دستیابی افغانستان به صلح

وزیر خارجه ازبیکستان در دیدار با همتای آلمانی‌اش در تاشکند می‌گوید که این کشور در تلاش برقراری صلح در افغانستان است و تاشکند کمک‌های خود را به این کشور ادامه خواهد داد.

این دیپلومات ارشد ازبیک از جامعه جهانی می‌خواهد که به افغانستان کمک‌های خود را ادامه دهد.

ولادیمیر ناراف، وزیر خارجه ازبیکستان در این باره چنین می‌گوید: «ازبیکستان به اصل دستیابی به صلح در افغانستان پابند است. در حال حاضر وضعیت انسانی سختی در این کشور به وجود آمده است و ما به گونه جدی نگران هستیم. ما بر این باور استیم که جامعه جهانی باید کمک‌های عملی خود را به مردم افغانستان پیشکش کنند.»

از سویی هم، وزیر خارجه آلمان در این دیدار، از نقض حقوق بشر و حقوق بانوان در افغانستان نگرانی کرده‌است.

آنالنا شارلوته الما بربوک، وزیر خارجه آلمان در این باره چنین می‌گوید: «از تابستان گذشته، طالبان حق تحصیل و آزادی زنان را نقض کرده‌اند، ما حق نداریم شهروندان افغانستان را به حال خودشان رها کنیم و نمی‌توانیم چنین اقدامی را انجام دهیم ما در ماه‌های اخیر شاهد بحران‌ها و اوضاع بودیم که در آنجا اتفاق افتاده است، ما به کمک مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.»

ستانه گل شیرزاد، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «اگر حکومت ازبیکستان در روند صلح افغانستان اقدام کند، ما باید آن را استقبال کنیم. ما صلح می‌خواهیم تا در افغانستان صلح تامین شود.»

سید بلال احمد فاطمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این یک گونه چشم‌پوشی است که در بیست سال گذشته حقوق بشر را نقض کرده اما به آن اشاره نمی‌کند یا بعد از آن که حقوق بشر در افغانستان نقض شده‌است.»

با تلاش‌های فراوان نتوانستیم دیدگاه امارت اسلامی را در این باره داشته باشیم، اما پیش از این حکومت سرپرست همواره تاکید کرده است که حقوق تمام افغان‌ها مصوون است و صلح سراسری در کشور تامین شده‌است.

تاکید وزیر خارجه ازبیکستان بر دستیابی افغانستان به صلح

از سویی هم، وزیر خارجه آلمان در این دیدار، از نقض حقوق بشر و حقوق بانوان در افغانستان نگرانی کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه ازبیکستان در دیدار با همتای آلمانی‌اش در تاشکند می‌گوید که این کشور در تلاش برقراری صلح در افغانستان است و تاشکند کمک‌های خود را به این کشور ادامه خواهد داد.

این دیپلومات ارشد ازبیک از جامعه جهانی می‌خواهد که به افغانستان کمک‌های خود را ادامه دهد.

ولادیمیر ناراف، وزیر خارجه ازبیکستان در این باره چنین می‌گوید: «ازبیکستان به اصل دستیابی به صلح در افغانستان پابند است. در حال حاضر وضعیت انسانی سختی در این کشور به وجود آمده است و ما به گونه جدی نگران هستیم. ما بر این باور استیم که جامعه جهانی باید کمک‌های عملی خود را به مردم افغانستان پیشکش کنند.»

از سویی هم، وزیر خارجه آلمان در این دیدار، از نقض حقوق بشر و حقوق بانوان در افغانستان نگرانی کرده‌است.

آنالنا شارلوته الما بربوک، وزیر خارجه آلمان در این باره چنین می‌گوید: «از تابستان گذشته، طالبان حق تحصیل و آزادی زنان را نقض کرده‌اند، ما حق نداریم شهروندان افغانستان را به حال خودشان رها کنیم و نمی‌توانیم چنین اقدامی را انجام دهیم ما در ماه‌های اخیر شاهد بحران‌ها و اوضاع بودیم که در آنجا اتفاق افتاده است، ما به کمک مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.»

ستانه گل شیرزاد، آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «اگر حکومت ازبیکستان در روند صلح افغانستان اقدام کند، ما باید آن را استقبال کنیم. ما صلح می‌خواهیم تا در افغانستان صلح تامین شود.»

سید بلال احمد فاطمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این یک گونه چشم‌پوشی است که در بیست سال گذشته حقوق بشر را نقض کرده اما به آن اشاره نمی‌کند یا بعد از آن که حقوق بشر در افغانستان نقض شده‌است.»

با تلاش‌های فراوان نتوانستیم دیدگاه امارت اسلامی را در این باره داشته باشیم، اما پیش از این حکومت سرپرست همواره تاکید کرده است که حقوق تمام افغان‌ها مصوون است و صلح سراسری در کشور تامین شده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره