Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشف یک گور گروهی در ولسوالی دامان کندهار

مقام‌های ولایت کندهار می‌گویند که یک گور گروهی در ولسوالی دامان این ولایت، پیدا شده‌است.

حاجی زید، سخنگوی والی کندهار، به این باور است که نظر به استخوان‌ها و جمجمه‌های سر در این گور، این افراد ده تا پانزده سال پیش در این محل دفن شده‌اند.

در این گور پنج تن دفن شده‌اند و در روستای "علی‌زو و بشر" کشف شده‌است.

سخنگوی والی کندهار گفت: «این ادعا توسط مردم منطقه نیز تایید شده است که جنایات بسیار دیگری در اینجا رخ داده است. یافتن گورهای دسته جمعی در سرتاسر افغانستان و به ویژه قندهار عادی است که پس از حکومت امارت اسلامی در بسیاری از مناطق قندهار پیدا شده و هر روز تعداد بیشتری از آنها پیدا می‌شود.»

کیستی این جسدها تا هنوز مشخص نشده‌است.

همزمان با این، سفیر امارت اسلامی در قطر در صفحه تویترش ادعا کرده‌است که حکومت پیشین مسوول این کار است.

واحد فقيری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «برای جلوگیری از این کار باید کمیسیونی تشکیل شود تا زندگی‌نامه این افراد را پیدا کند به مردم اطلاع‌رسانی کند و بیوگرافی آنها و کسانی که مرتکب این جنایت شده‌اند، باید اطلاعات شان را با سازمان ملل متحد و حقوق بشر در میان بگذارند.»

شماری از باشندگان ولایت کندهار نیز خواهان بررسی‌های همه‌جانبه در این باره هستند.

سردار آغا، باشنده کندهار، می‌گوید: «مهم است که عاملان آن را پیدا شود این حادثه نباید یک خبر باقی بماند و باید بررسی شود عاملان آن باید پیدا و مجازات شوند.»

عبدالرووف عظيم، یکی دیگر از باشندگان کندهار، می‌گوید: «من از مقامات فعلی می‌خواهیم که تحقیقات بین‌المللی در این مورد انجام دهند.»

پیش از این نیز یک گور گروهی در ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت کندهار کشف شده بود که در آن دوازده نفر دفن شده بودند.

کشف یک گور گروهی در ولسوالی دامان کندهار

همزمان با این، سفیر امارت اسلامی در قطر در صفحه تویترش ادعا کرده‌است که حکومت پیشین مسوول این کار است.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های ولایت کندهار می‌گویند که یک گور گروهی در ولسوالی دامان این ولایت، پیدا شده‌است.

حاجی زید، سخنگوی والی کندهار، به این باور است که نظر به استخوان‌ها و جمجمه‌های سر در این گور، این افراد ده تا پانزده سال پیش در این محل دفن شده‌اند.

در این گور پنج تن دفن شده‌اند و در روستای "علی‌زو و بشر" کشف شده‌است.

سخنگوی والی کندهار گفت: «این ادعا توسط مردم منطقه نیز تایید شده است که جنایات بسیار دیگری در اینجا رخ داده است. یافتن گورهای دسته جمعی در سرتاسر افغانستان و به ویژه قندهار عادی است که پس از حکومت امارت اسلامی در بسیاری از مناطق قندهار پیدا شده و هر روز تعداد بیشتری از آنها پیدا می‌شود.»

کیستی این جسدها تا هنوز مشخص نشده‌است.

همزمان با این، سفیر امارت اسلامی در قطر در صفحه تویترش ادعا کرده‌است که حکومت پیشین مسوول این کار است.

واحد فقيری، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «برای جلوگیری از این کار باید کمیسیونی تشکیل شود تا زندگی‌نامه این افراد را پیدا کند به مردم اطلاع‌رسانی کند و بیوگرافی آنها و کسانی که مرتکب این جنایت شده‌اند، باید اطلاعات شان را با سازمان ملل متحد و حقوق بشر در میان بگذارند.»

شماری از باشندگان ولایت کندهار نیز خواهان بررسی‌های همه‌جانبه در این باره هستند.

سردار آغا، باشنده کندهار، می‌گوید: «مهم است که عاملان آن را پیدا شود این حادثه نباید یک خبر باقی بماند و باید بررسی شود عاملان آن باید پیدا و مجازات شوند.»

عبدالرووف عظيم، یکی دیگر از باشندگان کندهار، می‌گوید: «من از مقامات فعلی می‌خواهیم که تحقیقات بین‌المللی در این مورد انجام دهند.»

پیش از این نیز یک گور گروهی در ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت کندهار کشف شده بود که در آن دوازده نفر دفن شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره