Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازنشسته‌گان بار دیگر در کابل گردهمایی اعتراضی برگزار کردند

برخی از بازنشسته‌گان بار دیگر امروز (شنبه، ۱۴ عقرب) برای پرداخت شدن حقوق شان، در نزدیکی ریاست خزینه تقاعد در کابل اعتراض کردند.

آنان می‌گویند که ماه‌ها است در انتظار گرفتن حقوق شان استند؛ اما تا کنون به خواست آنان توجه نشده است.

محمد داوود، یکی از بازنشسته‌گان، می‌گوید که بیش از سی سال در شهرداری کابل رانندگی کرده است و اکنون با چالش‌های فراوان روبه‌رو است.

این کارمند پیشین شهرداری کابل یک خانواده سیزده نفری را سرپرستی می‌کند.

محمد داوود به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم به لحاظ خدا حق ما را بدهد حق ما را بدهد حق ما را بدهد ما دیگر کاری نداریم دیگر هیچ کاری نداریم، به لحاظ خدا مردیم از گشنه‌گی.»

گل جان که درخواست حقوق بازنشستگی شوهرش آمده است، گفت: «بچه گگ‌هایم کراچی وان هستند ده سر عیال ده گردن یکیش، شب یکیش نان برایم میاورد صبح دیگرش. دوایم را چیزی که مال‌های خانیم بود فروختم طلاهایم بود فروختم شکر دارم دوا خریدم.»

نجیب الله، یک بازنشسته دیگر می‌گوید: «فرش و ظرف، اموال خانه که داشتیم فروخته شد حالی برای ما هیچ چیز نماند هیچ دیگر توانمندی نمانده که ما حداقل بتوانیم ۲۴ ساعت فامیل خود را ما اعاشه کنیم.»

محمد عمر، بازنشسته‌ی دیگر، می‌گوید: «امید ما این است که حق ما را بدهد هر قسم که شده از معاش ما وضع کردند در پیسه خزانه ذخیره است.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که طرحی را با ریاست الوزرا شریک ساخته است که بربنیاد آن حقوق بازنشسته‌گان پرداخت خواهد شد.

احمد ولی، حقمل سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «در رابطه به پرداخت حقوق متقاعدین طرح که ساخته شده بود در نشست پنجم کابینه تصویب شده برای ریاست الوزرا سپرده شده حالا وزارت مالیه انتظار تصمیم ریاست الوزرا است تا قسمی هدایت که بر ما می‌رسد ما کارهای خود را آغاز کنیم.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز بازنشسته‌گان برای گرفتن حقوق شان بارها گردهمایی‌های اعتراضی برپا کرده‌اند.

بازنشسته‌گان بار دیگر در کابل گردهمایی اعتراضی برگزار کردند

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که طرحی را با ریاست الوزرا شریک ساخته است که بربنیاد آن حقوق بازنشسته‌گان پرداخت خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

برخی از بازنشسته‌گان بار دیگر امروز (شنبه، ۱۴ عقرب) برای پرداخت شدن حقوق شان، در نزدیکی ریاست خزینه تقاعد در کابل اعتراض کردند.

آنان می‌گویند که ماه‌ها است در انتظار گرفتن حقوق شان استند؛ اما تا کنون به خواست آنان توجه نشده است.

محمد داوود، یکی از بازنشسته‌گان، می‌گوید که بیش از سی سال در شهرداری کابل رانندگی کرده است و اکنون با چالش‌های فراوان روبه‌رو است.

این کارمند پیشین شهرداری کابل یک خانواده سیزده نفری را سرپرستی می‌کند.

محمد داوود به طلوع‌نیوز گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم به لحاظ خدا حق ما را بدهد حق ما را بدهد حق ما را بدهد ما دیگر کاری نداریم دیگر هیچ کاری نداریم، به لحاظ خدا مردیم از گشنه‌گی.»

گل جان که درخواست حقوق بازنشستگی شوهرش آمده است، گفت: «بچه گگ‌هایم کراچی وان هستند ده سر عیال ده گردن یکیش، شب یکیش نان برایم میاورد صبح دیگرش. دوایم را چیزی که مال‌های خانیم بود فروختم طلاهایم بود فروختم شکر دارم دوا خریدم.»

نجیب الله، یک بازنشسته دیگر می‌گوید: «فرش و ظرف، اموال خانه که داشتیم فروخته شد حالی برای ما هیچ چیز نماند هیچ دیگر توانمندی نمانده که ما حداقل بتوانیم ۲۴ ساعت فامیل خود را ما اعاشه کنیم.»

محمد عمر، بازنشسته‌ی دیگر، می‌گوید: «امید ما این است که حق ما را بدهد هر قسم که شده از معاش ما وضع کردند در پیسه خزانه ذخیره است.»

از سویی هم، وزارت مالیه می‌گوید که طرحی را با ریاست الوزرا شریک ساخته است که بربنیاد آن حقوق بازنشسته‌گان پرداخت خواهد شد.

احمد ولی، حقمل سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «در رابطه به پرداخت حقوق متقاعدین طرح که ساخته شده بود در نشست پنجم کابینه تصویب شده برای ریاست الوزرا سپرده شده حالا وزارت مالیه انتظار تصمیم ریاست الوزرا است تا قسمی هدایت که بر ما می‌رسد ما کارهای خود را آغاز کنیم.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز بازنشسته‌گان برای گرفتن حقوق شان بارها گردهمایی‌های اعتراضی برپا کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره