Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لغو سفر برخی از بانوان به دلیل نداشتن محرم

شماری از بانوان می‌گویند که سفرهای شان از میدان هوایی کابل به علت نداشتن محرم، لغو شده است.

این بانوان این گونه ممنوعیت را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که در میدان هوایی کابل  برخی ولایت‌های دیگر به بانوانی که محرم نداشته باشند، اجازه سفر داده نشده است.

خورشید، شهروند افغانستان، گفت: «بر من اجازه خارج شدن از کشور را ندادند به دلیل این که مه تنها بودم و محرم همرایم نبود. با تلاش‌های وافر بعدا توانستم که پدر جانم را منحیث محرم با خود داشته باشم.»

مریم، شهروند افغانستان، می‌گوید: «پاسپورت‌های ما را پیش خود نگهداشتند تا وقت که ساعت پرواز گذشت زمان که ساعت پرواز گذشت طیاره پرواز کرد دوباره بر ما پاسپورت‌های ما را دادند و گفتند که بروید خانه.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که در اوضاع کنونی سفر بی محرم بانوان خلاف احکام شرعی نیست.

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «فقه‌های معاصر گفتند که یک خانم می‌تواند در جمع از خانم که تعداد شان زیاد باشد و حیثیت، امنیت و خواسته‌های شان بر آورده باشند و تهدید وجود نداشته باشد می‌تواند که در جمع خانم‌ها یک جا سفر داشته باشد.»

اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی در باره ممنوعیت سفر زنان بی محرم می‌گوید که تا کنون فرمانی در این باره دریافت نکرده است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «در این مورد کدام مکتوب رسمی در وزارت ما نیامده که کدام مسافرین سفر کنند و کدام مسافرین سفر نمی‌توانند.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، هزاران افغان به علت‌های گوناگون کشور را ترک کرده‌اند؛ اما خانواده بسیاری از آنان در افغانستان مانده‌اند.

لغو سفر برخی از بانوان به دلیل نداشتن محرم

وزارت ترانسپورت و هوانوردی در باره ممنوعیت سفر زنان بی‌محرم می‌گوید که تا کنون فرمانی در این باره دریافت نکرده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از بانوان می‌گویند که سفرهای شان از میدان هوایی کابل به علت نداشتن محرم، لغو شده است.

این بانوان این گونه ممنوعیت را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که در میدان هوایی کابل  برخی ولایت‌های دیگر به بانوانی که محرم نداشته باشند، اجازه سفر داده نشده است.

خورشید، شهروند افغانستان، گفت: «بر من اجازه خارج شدن از کشور را ندادند به دلیل این که مه تنها بودم و محرم همرایم نبود. با تلاش‌های وافر بعدا توانستم که پدر جانم را منحیث محرم با خود داشته باشم.»

مریم، شهروند افغانستان، می‌گوید: «پاسپورت‌های ما را پیش خود نگهداشتند تا وقت که ساعت پرواز گذشت زمان که ساعت پرواز گذشت طیاره پرواز کرد دوباره بر ما پاسپورت‌های ما را دادند و گفتند که بروید خانه.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که در اوضاع کنونی سفر بی محرم بانوان خلاف احکام شرعی نیست.

حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «فقه‌های معاصر گفتند که یک خانم می‌تواند در جمع از خانم که تعداد شان زیاد باشد و حیثیت، امنیت و خواسته‌های شان بر آورده باشند و تهدید وجود نداشته باشد می‌تواند که در جمع خانم‌ها یک جا سفر داشته باشد.»

اما وزارت ترانسپورت و هوانوردی در باره ممنوعیت سفر زنان بی محرم می‌گوید که تا کنون فرمانی در این باره دریافت نکرده است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «در این مورد کدام مکتوب رسمی در وزارت ما نیامده که کدام مسافرین سفر کنند و کدام مسافرین سفر نمی‌توانند.»

پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، هزاران افغان به علت‌های گوناگون کشور را ترک کرده‌اند؛ اما خانواده بسیاری از آنان در افغانستان مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره