Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امیدواری‌ها از گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل

سرپرست وزارت امور خارجه در مراسم گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل، می‌گوید که این دفتر در بهتر ساختن روابط میان افغانستان و کشورهای اسلامی کمک خواهد کرد و نیز نقش مثبت در مسایل سیاسی بازی می‌کند.

شماری از سفیران و دیپلومات‌های خارجی نیز در مراسم گشایش این دفتر شرکت کرده بودند.

امیرخان متقی، گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی را یک موفقیت سیاسی و دیپلوماتیک عنوان کرد.

آقای مقتی در این باره گفت: «دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان گشایش یافت و با گشایش این دفتر روابط بین افغانستان و کشورهای اسلامی بیشتر مستحکم می‌شود.»

سرپرست وزارت خارجه می‌افزاید که گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی در تسهیل همکاری‌های بشری و اقتصادی نیز مهم است.

او گفت: «ما باور داریم که این دفتر در کنار همکاری بشری در بخش مسایل سیاسی نقش خوب ادا خواهد کرد و حتی در مسایل اقتصادی نیز نقش روشن خود را بازی خواهد کرد.»

در همین حال، نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان تعهد می‌کند که این سازمان افغانستان را در تمامی‌ عرصه‌ها همکاری خواهد کرد.

طارق علی بخیت، نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، گفت: «یک ماموریت فعال سازمان همکاری اسلامی در کابل یک نیاز برای تعامل همه جانبه در افغانستان است. این سازمان آماده است تا نقش اثرگذار‌ در ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌یی بازی کند و نیز انتظار می‌رود که عملیات‌ کمک‌رسانی در محل، ایجاد مشارکت‌، هماهنگی با نهادهای مربوط سازمان همکاری اسلامی و به‌عنوان رابط نهادی برای حمایت‌های بشردوستانه، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جهت دستیابی به صلح، ثبات و امنیت پایدار در افغانستان عمل کند.»

محمد سعید العیاش، سفیر سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، در این مراسم گفت: «به برکت خداوند دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی را در کابل افتتاح می‌کنیم به لطف خداوند و سپس کمک مالی دولت پادشاهی عربستان سعودی این دفتر برای تقویت ماموریت سازمان همکاری اسلامی در افغانستان ایجاد شده است تا بتواند وظایف خود را در زمینه کمک به مردم افغانستان، عزیز دل ما، که در شرایط انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که همه از آن آگاه هستند، انجام دهد.»

سرپرست وزارت خارجه به دفتر سازمان همکاری اسلامی اطمینان می‌دهد که در پیشبرد فعالیت‌های این سازمان همکاری می‌کند و در تامین امنیت آن تلاش خواهد کرد.

امیدواری‌ها از گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل

در همین حال، نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان تعهد می‌کند که این سازمان افغانستان را در تمامی‌ عرصه‌ها همکاری خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت امور خارجه در مراسم گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل، می‌گوید که این دفتر در بهتر ساختن روابط میان افغانستان و کشورهای اسلامی کمک خواهد کرد و نیز نقش مثبت در مسایل سیاسی بازی می‌کند.

شماری از سفیران و دیپلومات‌های خارجی نیز در مراسم گشایش این دفتر شرکت کرده بودند.

امیرخان متقی، گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی را یک موفقیت سیاسی و دیپلوماتیک عنوان کرد.

آقای مقتی در این باره گفت: «دفتر سازمان همکاری اسلامی در افغانستان گشایش یافت و با گشایش این دفتر روابط بین افغانستان و کشورهای اسلامی بیشتر مستحکم می‌شود.»

سرپرست وزارت خارجه می‌افزاید که گشایش دفتر سازمان همکاری اسلامی در تسهیل همکاری‌های بشری و اقتصادی نیز مهم است.

او گفت: «ما باور داریم که این دفتر در کنار همکاری بشری در بخش مسایل سیاسی نقش خوب ادا خواهد کرد و حتی در مسایل اقتصادی نیز نقش روشن خود را بازی خواهد کرد.»

در همین حال، نماینده سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان تعهد می‌کند که این سازمان افغانستان را در تمامی‌ عرصه‌ها همکاری خواهد کرد.

طارق علی بخیت، نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، گفت: «یک ماموریت فعال سازمان همکاری اسلامی در کابل یک نیاز برای تعامل همه جانبه در افغانستان است. این سازمان آماده است تا نقش اثرگذار‌ در ارائه کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌یی بازی کند و نیز انتظار می‌رود که عملیات‌ کمک‌رسانی در محل، ایجاد مشارکت‌، هماهنگی با نهادهای مربوط سازمان همکاری اسلامی و به‌عنوان رابط نهادی برای حمایت‌های بشردوستانه، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جهت دستیابی به صلح، ثبات و امنیت پایدار در افغانستان عمل کند.»

محمد سعید العیاش، سفیر سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، در این مراسم گفت: «به برکت خداوند دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی را در کابل افتتاح می‌کنیم به لطف خداوند و سپس کمک مالی دولت پادشاهی عربستان سعودی این دفتر برای تقویت ماموریت سازمان همکاری اسلامی در افغانستان ایجاد شده است تا بتواند وظایف خود را در زمینه کمک به مردم افغانستان، عزیز دل ما، که در شرایط انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که همه از آن آگاه هستند، انجام دهد.»

سرپرست وزارت خارجه به دفتر سازمان همکاری اسلامی اطمینان می‌دهد که در پیشبرد فعالیت‌های این سازمان همکاری می‌کند و در تامین امنیت آن تلاش خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره