Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیده‌بان حقوق بشر خواهان بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان شد

دیده‌بان حقوق بشر خواهان بررسی جنایت‌های جنگی در هنگام حضور نیروهای خارجی در افغانستان است.

این نهاد در گزارشی تازه‌اش می‌گوید که برخی از حمله‌های شبانه نیروهای خارجی در افغانستان بربنیاد اطلاعات نادرست انجام شده‌اند و این مساله باید پیگیری شود.

معاون بخش آسیایی این نهاد می‌گوید که این سازمان در بیست سال گذشته، حمله‌های را بررسی کرده که نشان می‌دهند، بربنیاد اطلاعات نادرست راه‌اندازی شده‌اند و در نتیجه آن غیر نظامیان جان باخته‌اند.

پاتریشا گوسمن، معاون بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر در این باره چنین می‌گوید: «جناح‌های درگیر در جنگ مکلف اند جنایت‌های احتمالی را بررسی کنند. در جریان درگیری‌ها، نیروهای امریکایی به پرسش‌ها در باره تلفات غیرنظامیان پاسخ می‌داد که گویا همه کشته‌شدگان جنگ‌جویان بودند، اما به ندرت اطلاعات را ارایه می‌کرد که نشان دهد تحقیقاتی جدی در باره‌ی تلفات غیرنظامیان انجام شده‌است.»

جنت فهیم چکری، کارشناس گفت: «در بن یکی از فیصله‌های بدی که شد این بود که برای ناتو و امریکا هیات افغانی مصوونیت قضایی دادند. مصوونیت قضایی معنی شان این است که اگر آن‌ها عملیات شبانه را انجام می‌دهد و یا هر نوع جنایت که آن‌ها انجام می‌دهد قابل پیگیری نیست.»

از سویی هم، امارت اسلامی بررسی‌های بی‌طرفانه در باره جنایت‌های جنگی نیروهای خارجی در افغانستان را می‌ستاید.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کشور ما بیست سال زیر بمباران و وحشت بود، اگر آن‌ها به شکل بی‌طرفانه وحشت‌ها و جنایت اشغال را بررسی نمایند یک گام خوب است.»

در همین حال، شماری از خانواده‌های که در عملیات‌های شبانه و یا هم بمباران نیروهای خارجی بسته‌گان شان را از دست داده‌اند خواهان عدالت استند.

صدام، عضو یکی از خانواده‌های قربانیان می‌گوید: «ما از محکمه بین‌المللی می‌خواهیم که مشکل ما را بررسی کند و همرای ما کمک کند و این حمله دوازده سال پیش رخ داده‌است.»

عبدالکریم، عضو دیگری از خانواده‌های قربانیان گفت: «این مردم حال خواستار حق شان استند که حق و حقوق شان برای شان رسانده شود و خواست‌های ما را بشنوند.»

پیش از این، حکومت بریتانیا اعلان کرده است که برای ۶۴ خانواده‌ی که کودکان شان در اثر عملیات نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته شده بودند، غرامت پرداخته است.

دیده‌بان حقوق بشر خواهان بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان شد

این نهاد در گزارشی تازه‌اش می‌گوید که برخی از حمله‌های شبانه نیروهای خارجی در افغانستان بربنیاد اطلاعات نادرست انجام شده‌اند و این مساله باید پیگیری شود.

تصویر بندانگشتی

دیده‌بان حقوق بشر خواهان بررسی جنایت‌های جنگی در هنگام حضور نیروهای خارجی در افغانستان است.

این نهاد در گزارشی تازه‌اش می‌گوید که برخی از حمله‌های شبانه نیروهای خارجی در افغانستان بربنیاد اطلاعات نادرست انجام شده‌اند و این مساله باید پیگیری شود.

معاون بخش آسیایی این نهاد می‌گوید که این سازمان در بیست سال گذشته، حمله‌های را بررسی کرده که نشان می‌دهند، بربنیاد اطلاعات نادرست راه‌اندازی شده‌اند و در نتیجه آن غیر نظامیان جان باخته‌اند.

پاتریشا گوسمن، معاون بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر در این باره چنین می‌گوید: «جناح‌های درگیر در جنگ مکلف اند جنایت‌های احتمالی را بررسی کنند. در جریان درگیری‌ها، نیروهای امریکایی به پرسش‌ها در باره تلفات غیرنظامیان پاسخ می‌داد که گویا همه کشته‌شدگان جنگ‌جویان بودند، اما به ندرت اطلاعات را ارایه می‌کرد که نشان دهد تحقیقاتی جدی در باره‌ی تلفات غیرنظامیان انجام شده‌است.»

جنت فهیم چکری، کارشناس گفت: «در بن یکی از فیصله‌های بدی که شد این بود که برای ناتو و امریکا هیات افغانی مصوونیت قضایی دادند. مصوونیت قضایی معنی شان این است که اگر آن‌ها عملیات شبانه را انجام می‌دهد و یا هر نوع جنایت که آن‌ها انجام می‌دهد قابل پیگیری نیست.»

از سویی هم، امارت اسلامی بررسی‌های بی‌طرفانه در باره جنایت‌های جنگی نیروهای خارجی در افغانستان را می‌ستاید.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «کشور ما بیست سال زیر بمباران و وحشت بود، اگر آن‌ها به شکل بی‌طرفانه وحشت‌ها و جنایت اشغال را بررسی نمایند یک گام خوب است.»

در همین حال، شماری از خانواده‌های که در عملیات‌های شبانه و یا هم بمباران نیروهای خارجی بسته‌گان شان را از دست داده‌اند خواهان عدالت استند.

صدام، عضو یکی از خانواده‌های قربانیان می‌گوید: «ما از محکمه بین‌المللی می‌خواهیم که مشکل ما را بررسی کند و همرای ما کمک کند و این حمله دوازده سال پیش رخ داده‌است.»

عبدالکریم، عضو دیگری از خانواده‌های قربانیان گفت: «این مردم حال خواستار حق شان استند که حق و حقوق شان برای شان رسانده شود و خواست‌های ما را بشنوند.»

پیش از این، حکومت بریتانیا اعلان کرده است که برای ۶۴ خانواده‌ی که کودکان شان در اثر عملیات نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند کشته شده بودند، غرامت پرداخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره