Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانشجویان از کم‌بود استادان مسلکی در دانشگاه‌ها شکایت دارند

همزمان با روز جهانی دانشجو، هفده نوامبر، شماری از دانشجویان می‌گویند که دانشگاه‌ها در حال حاضر با کم‌بود استاد روبه‌رو استند و نیز استادان مسلکی در نهادهای علمی و تحصیلی کاهش یافته است.

آنان اعتقاد دارند که کم‌بود استادان در دانشگاه‌ها، پیامدهای منفی بر روند آموزش دارد.

محمد رضا، دانشجو، گفت: «بزرگترین مشکل ما این است که ما فعلن در افغانستان در دانشگاه استاد خوب نداریم.»

مریم، دانشجو دیگر، گفت: «خواست ما از دولت امارت اسلامی این است که مشکلات و چالش‌های که سر راه ما خانم‌ها است را بردارند.»

از سویی هم، شماری از استادان دانشگاه‌ها می‌گویند که بیشتر دانشجویان با مشکلات اقتصادی روبه‌ر استند و از همین رو نمی‌توانند به گونه عادی به آموزش‌های شان ادامه بدهند.

محمد ظاهر حلیمی، استاد دانشگاه، گفت: «بی انگیزه‌گی، مهاجرت، مشکلات اقتصادی و موارد دیگری بود که نسل جوان ما مخصوصا نسل که در حال آموزش بود و یا در آستانه‌ی قرار گرفتن در آموزش بودیم با این مشکلات مواجه شد.»

مصطفی ابراهیمی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «نیاز است که تمام نهادهای تاثیر گذار در کشور، وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تمام سازمان‌ها حمایت کنند.»

با این حال، وزارت تحصیلات عالی از تلاش‌ها برای نیرومند سازی نظام آموزشی کشور سخن می‌زند.

ضیا الله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «ما کوشش می‌کنیم برای پوهنتون لابراتوار، کتاب‌خانه، تحقیقات تطبیقی و کنفرانس‌ها و روابط میان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی مستحکم و زیاد بسازیم.»

بر بنیاد آمارهای اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، هم اکنون بیش از یک‌صد دانشگاه دولتی و خصوصی در کشور فعال اند که در این دانشگاه‌ها هزاران دانشجو به شمول بانوان سرگرم فراگیری دانش استند.

دانشجویان از کم‌بود استادان مسلکی در دانشگاه‌ها شکایت دارند

از سویی هم، شماری از استادان دانشگاه‌ها می‌گویند که بیشتر دانشجویان با مشکلات اقتصادی روبه‌ر استند و از همین رو نمی‌توانند به گونه عادی به آموزش‌های شان ادامه بدهند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی دانشجو، هفده نوامبر، شماری از دانشجویان می‌گویند که دانشگاه‌ها در حال حاضر با کم‌بود استاد روبه‌رو استند و نیز استادان مسلکی در نهادهای علمی و تحصیلی کاهش یافته است.

آنان اعتقاد دارند که کم‌بود استادان در دانشگاه‌ها، پیامدهای منفی بر روند آموزش دارد.

محمد رضا، دانشجو، گفت: «بزرگترین مشکل ما این است که ما فعلن در افغانستان در دانشگاه استاد خوب نداریم.»

مریم، دانشجو دیگر، گفت: «خواست ما از دولت امارت اسلامی این است که مشکلات و چالش‌های که سر راه ما خانم‌ها است را بردارند.»

از سویی هم، شماری از استادان دانشگاه‌ها می‌گویند که بیشتر دانشجویان با مشکلات اقتصادی روبه‌ر استند و از همین رو نمی‌توانند به گونه عادی به آموزش‌های شان ادامه بدهند.

محمد ظاهر حلیمی، استاد دانشگاه، گفت: «بی انگیزه‌گی، مهاجرت، مشکلات اقتصادی و موارد دیگری بود که نسل جوان ما مخصوصا نسل که در حال آموزش بود و یا در آستانه‌ی قرار گرفتن در آموزش بودیم با این مشکلات مواجه شد.»

مصطفی ابراهیمی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «نیاز است که تمام نهادهای تاثیر گذار در کشور، وزارت تحصیلات عالی، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را تمام سازمان‌ها حمایت کنند.»

با این حال، وزارت تحصیلات عالی از تلاش‌ها برای نیرومند سازی نظام آموزشی کشور سخن می‌زند.

ضیا الله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «ما کوشش می‌کنیم برای پوهنتون لابراتوار، کتاب‌خانه، تحقیقات تطبیقی و کنفرانس‌ها و روابط میان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی مستحکم و زیاد بسازیم.»

بر بنیاد آمارهای اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، هم اکنون بیش از یک‌صد دانشگاه دولتی و خصوصی در کشور فعال اند که در این دانشگاه‌ها هزاران دانشجو به شمول بانوان سرگرم فراگیری دانش استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره