Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت‌ شهروندان از هزینه بلند دریافت شناسنامه برقی

درخواست کنندگان شناسنامه‌های برقی شکایت دارند که هزینه دریافت شناسنامه برقی در حال حاضر در کشور بلند است.

آنان از مسوولان اداره ملی احصاییه و معلومات می‌خواهند که به این موضوع توجه کنند و هزینه دریافت شناسنامه برقی را مانند گذشته کاهش بدهند.

پیش از این هزینه برای دریافت هر شناسنامه ۱۰۰ افغانی بود و حالا ۳۰۰ افغانی افزایش یافته است.

محمد ظاهر، باشنده پروان، در این باره گفت: «پیش‌تر قیمت تذکره صد افغانی بود فعلا سه صد افغانی شده است باید قیمت‌ها کم شود چون بیشتر مردم بی‌کار اند.»

عرفان الله، دانشجو، در این باره می‌گوید: «می‌خواهم تذکره بگیرم اما سابق ارزان بود حالی قیمت شده است.»

در همین حال، باشندگان کابل از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی در کشور استقبال می‌کنند.

شریف الله، باشنده کابل، گفت: «یک هفته می‌شود که چاپ‌خانه دوباره فعال شده است وقتی نفر ثبت نام می‌کند به یک روز بایومتریک می‌شوند و بعد از یک هفته تذکره شان هم میاید.»

مسوولان اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گویند که ۳ میلیون کارت شناسنامه برقی از سوی یک شرکت خصوصی کوریایی چاپ شده‌اند که ۱.۷ آن به کابل رسیده‌اند.

انتظار می‌رود که کارت‌های باقی مانده در آینده نزدیک به کشور برسند.

محمد حلیم رافع، سخنگو اداره احصاییه و معلومات، گفت: «از چندی به این سو اداره ملی احصاییه و معلومات با یک شرکت خصوصی کوریایی قرارداد چاپ کارت‌های پلی کاربونیت را امضا کرده بود که اکنون یک بسته آن رسیده است که سه میلیون تذکره است یک اعشاریه هفت میلیون رسیده و یک اعشاریه سه میلیون در حال انتقال است.»

آقای رافع می‌افزاید که این نهاد برای نخستین بار به ۵۷۱ تن از باشندگان پامیر ولسوالی واخان بدخشان شناس‌نامه کاغذی توزیع کرده است.

این نهاد به علت غیرفعال بودن انترنت و شبکه‌های مخابراتی قادر به توزیع شناس‌نامه برقی به باشندگان واخان نیست.

در حال حاضر روزانه برای بیش از ده هزار تن در کشور شناس‌نامه برقی توزیع می‌شود که تا کنون ۸.۶ میلیون تن در کشور شناس‌نامه برقی گرفته‌اند.

شکایت‌ شهروندان از هزینه بلند دریافت شناسنامه برقی

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که ۳ میلیون کارت شناسنامه برقی از سوی یک شرکت خصوصی کوریایی چاپ شده‌اند که ۱.۷ میلون آن به کابل رسیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

درخواست کنندگان شناسنامه‌های برقی شکایت دارند که هزینه دریافت شناسنامه برقی در حال حاضر در کشور بلند است.

آنان از مسوولان اداره ملی احصاییه و معلومات می‌خواهند که به این موضوع توجه کنند و هزینه دریافت شناسنامه برقی را مانند گذشته کاهش بدهند.

پیش از این هزینه برای دریافت هر شناسنامه ۱۰۰ افغانی بود و حالا ۳۰۰ افغانی افزایش یافته است.

محمد ظاهر، باشنده پروان، در این باره گفت: «پیش‌تر قیمت تذکره صد افغانی بود فعلا سه صد افغانی شده است باید قیمت‌ها کم شود چون بیشتر مردم بی‌کار اند.»

عرفان الله، دانشجو، در این باره می‌گوید: «می‌خواهم تذکره بگیرم اما سابق ارزان بود حالی قیمت شده است.»

در همین حال، باشندگان کابل از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی در کشور استقبال می‌کنند.

شریف الله، باشنده کابل، گفت: «یک هفته می‌شود که چاپ‌خانه دوباره فعال شده است وقتی نفر ثبت نام می‌کند به یک روز بایومتریک می‌شوند و بعد از یک هفته تذکره شان هم میاید.»

مسوولان اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گویند که ۳ میلیون کارت شناسنامه برقی از سوی یک شرکت خصوصی کوریایی چاپ شده‌اند که ۱.۷ آن به کابل رسیده‌اند.

انتظار می‌رود که کارت‌های باقی مانده در آینده نزدیک به کشور برسند.

محمد حلیم رافع، سخنگو اداره احصاییه و معلومات، گفت: «از چندی به این سو اداره ملی احصاییه و معلومات با یک شرکت خصوصی کوریایی قرارداد چاپ کارت‌های پلی کاربونیت را امضا کرده بود که اکنون یک بسته آن رسیده است که سه میلیون تذکره است یک اعشاریه هفت میلیون رسیده و یک اعشاریه سه میلیون در حال انتقال است.»

آقای رافع می‌افزاید که این نهاد برای نخستین بار به ۵۷۱ تن از باشندگان پامیر ولسوالی واخان بدخشان شناس‌نامه کاغذی توزیع کرده است.

این نهاد به علت غیرفعال بودن انترنت و شبکه‌های مخابراتی قادر به توزیع شناس‌نامه برقی به باشندگان واخان نیست.

در حال حاضر روزانه برای بیش از ده هزار تن در کشور شناس‌نامه برقی توزیع می‌شود که تا کنون ۸.۶ میلیون تن در کشور شناس‌نامه برقی گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره