Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اهمیت افغانستان در توسعه روابط بازرگانی میان آسیای میانه و جنوب آسیا

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، در ششمین نمایشگاه بین‌المللی چین می‌گوید که اکنون زمینه ترانزیت از خاک افغانستان فراهم شده است.

آقای برادر که در این نمایشگاه به گونه آنلاین صحبت می‌کرد، می‌گوید که افغانستان در یکجاسازی جنوب آسیا با آسیای مرکزی از اهمیت ویژه‌ی برخوردار است.

ملا عبدالغنی برادر از سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌خواهد که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفته است: «از کشورهای آسیایی جنوبی می‌خواهم که افغانستان آماده هرگونه همکاری برای انتقال کالاهای شما در بخش ترانزیت است شما می‌توانید با امنیت کامل و اطمینان کالاهای تانرا به بازارهای آسیای مرکزی بفرستید.»

او همچنان می‌گوید که زمینه آغاز پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور فراهم شده است.

ملا عبدالغنی برادر افزود: «امنیت موجود و اطمینانی در افغانستان باعث شده است که کارهای پروژه بزرگ منطقوی مانند تاپی سرعت گیرد و در کنار آن پروژه‌های کاسا یک هزار، تاپ و توتاپ دوباره آغاز شوند و همچنان محیط برای آغاز پروژه‌های دیگر فراهم شود.»

در همین حال وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که نه شرکت از افغانستان در این نمایشگاه شرکت دارند که فرآورده کشور را در پانزده غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در این نمایشگاه قالین، صنایع قیمتی، میوه خشک و بعضی از اشیای دیگر به نمایش گذاشته می‌شود که خوشبختانه در روابط تجارتی میان کشور ما و کشورهای دیگر رونق بیشتر پیدا می‌کند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به علت مشکلات در بخش ویزه، بازرگانان از داخل افغانستان نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «در نمایشگاه حضور افغانستان از کابل نبود؛ اما از همانجا از خود چین حضور داشتند و در نمایشگاه غرفه‌های افغانی بودند.»

ششمین نمایشگاه بین‌المللی چین تا بیست‌ودوم ماه نوامبر ادامه دارد و قالین، جلغوزه، زعفران و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی کشور در پانزده غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

اهمیت افغانستان در توسعه روابط بازرگانی میان آسیای میانه و جنوب آسیا

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که نه شرکت از افغانستان در این نمایشگاه شرکت دارند که فرآورده افغانی را در پانزده غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

تصویر بندانگشتی

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا، در ششمین نمایشگاه بین‌المللی چین می‌گوید که اکنون زمینه ترانزیت از خاک افغانستان فراهم شده است.

آقای برادر که در این نمایشگاه به گونه آنلاین صحبت می‌کرد، می‌گوید که افغانستان در یکجاسازی جنوب آسیا با آسیای مرکزی از اهمیت ویژه‌ی برخوردار است.

ملا عبدالغنی برادر از سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌خواهد که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

معاون اقتصادی ریاست الوزرا گفته است: «از کشورهای آسیایی جنوبی می‌خواهم که افغانستان آماده هرگونه همکاری برای انتقال کالاهای شما در بخش ترانزیت است شما می‌توانید با امنیت کامل و اطمینان کالاهای تانرا به بازارهای آسیای مرکزی بفرستید.»

او همچنان می‌گوید که زمینه آغاز پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشور فراهم شده است.

ملا عبدالغنی برادر افزود: «امنیت موجود و اطمینانی در افغانستان باعث شده است که کارهای پروژه بزرگ منطقوی مانند تاپی سرعت گیرد و در کنار آن پروژه‌های کاسا یک هزار، تاپ و توتاپ دوباره آغاز شوند و همچنان محیط برای آغاز پروژه‌های دیگر فراهم شود.»

در همین حال وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که نه شرکت از افغانستان در این نمایشگاه شرکت دارند که فرآورده کشور را در پانزده غرفه به نمایش گذاشته‌اند.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «در این نمایشگاه قالین، صنایع قیمتی، میوه خشک و بعضی از اشیای دیگر به نمایش گذاشته می‌شود که خوشبختانه در روابط تجارتی میان کشور ما و کشورهای دیگر رونق بیشتر پیدا می‌کند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که به علت مشکلات در بخش ویزه، بازرگانان از داخل افغانستان نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «در نمایشگاه حضور افغانستان از کابل نبود؛ اما از همانجا از خود چین حضور داشتند و در نمایشگاه غرفه‌های افغانی بودند.»

ششمین نمایشگاه بین‌المللی چین تا بیست‌ودوم ماه نوامبر ادامه دارد و قالین، جلغوزه، زعفران و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی کشور در پانزده غرفه به نمایش گذاشته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره