Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد پارلمان اروپا برای پشتیبانی از مردم افغانستان

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، می‌گوید که پارلمان اروپا به پشتیبانی از مردم افغانستان متعهد است.

خانم متسولا در نشست عمومی پارلمان اروپا در باره افغانستان همچنان می‌گوید که نگران وضع ممنوعیت بر زنان در مکان‌های عمومی در افغانستان، است.

رییس پارلمان اروپا از عملی نشدن وعده‌های امارت اسلامی در برابر زنان و دختران انتقاد می‌کند و می‌گوید که نگران از دست رفتن دستاوردهای سال‌های پسین در بخش بانوان در افغانستان، است.

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، گفته است: «پارلمان اروپا با مردم افغانستان متعهد است نه با حاکمان آن. طالبان می‌خواهند زنان ناپدید باشند ما از آنان می‌خواهیم که پیشرفت کنند تا زمانی که بتوانند جایگاه برحق شان را در جامعه دوباره دریابند ما به بلند کردن صدای آنان ادامه خواهیم داد.»

مهدیه محمدی، معترض، گفت: «با بسته شدن مکاتب، مراکز و مکان‌های ورزشی برای خانم‌ها مشکلات بسیاری خلق شده است. راه‌ها ترقی و پیشرفت کشور یک به یک حذف می‌شوند و ما می‌خواهیم مکان‌های که بخاطر زنان اختصاص داده شده، غیرمسدود شود.»

از سویی هم، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که تلاش می‌کنند تا امارت اسلامی را از راه گفت‌‌وگو برای رعایت حقوق بشر متقاعد بسازند.

جوزب بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است: «تنها چیزی که ما در حال حاضر داریم اقناع سیاسی و دیپلوماتیک است اما معلوم نیست که این موضوع به کجا خواهد انجامید ما به صراحت می‌گوییم که با طالبان رابطه نمی‌خواهیم اما به حمایت از مردم افغانستان ادامه می‌دهیم؛ مثلی که ۴۰۰ میلیون یورو از زمان سقوط کابل تاحال کمک کردیم.»

همزمان با این، رییس بخش زنان سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه از کم‌رنگ شدن حضور زنان در جامعه و ممانعت آنان در مکان‌های عمومی انتقاد کرده است.

مریم نایبی، فعال حقوق بشر، گفت: «زمانیکه در جامعه خودشان حق کار حق آموزش حق تحصیل را نداشته باشند و نتوانند که آزادانه زندگی و امور اجتماعی و روزمره خود را به پیش ببرند، پس آن‌ها حتمن مجبور به این می‌شوند که کشور را ترک کنند.»

اما سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که بربنیاد شریعت، برای بانوان در بخش‌های که نیاز است، فرصت کار داده می‌شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در بخش خانم‌ها کدام مواردی که شریعت اسلامی اجازه می‌دهد در خانم‌ها در بخش‌های کار آنجا مصروف استند و تقویت می‌شوند.»

این در حالی‌ست که رعایت حقوق بشر و اقلیت‌ها در افغانستان یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی گفته شده است.

تعهد پارلمان اروپا برای پشتیبانی از مردم افغانستان

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که بربنیاد شریعت، برای بانوان در بخش‌های که نیاز است، فرصت کار داده می‌شود.

تصویر بندانگشتی

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، می‌گوید که پارلمان اروپا به پشتیبانی از مردم افغانستان متعهد است.

خانم متسولا در نشست عمومی پارلمان اروپا در باره افغانستان همچنان می‌گوید که نگران وضع ممنوعیت بر زنان در مکان‌های عمومی در افغانستان، است.

رییس پارلمان اروپا از عملی نشدن وعده‌های امارت اسلامی در برابر زنان و دختران انتقاد می‌کند و می‌گوید که نگران از دست رفتن دستاوردهای سال‌های پسین در بخش بانوان در افغانستان، است.

روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا، گفته است: «پارلمان اروپا با مردم افغانستان متعهد است نه با حاکمان آن. طالبان می‌خواهند زنان ناپدید باشند ما از آنان می‌خواهیم که پیشرفت کنند تا زمانی که بتوانند جایگاه برحق شان را در جامعه دوباره دریابند ما به بلند کردن صدای آنان ادامه خواهیم داد.»

مهدیه محمدی، معترض، گفت: «با بسته شدن مکاتب، مراکز و مکان‌های ورزشی برای خانم‌ها مشکلات بسیاری خلق شده است. راه‌ها ترقی و پیشرفت کشور یک به یک حذف می‌شوند و ما می‌خواهیم مکان‌های که بخاطر زنان اختصاص داده شده، غیرمسدود شود.»

از سویی هم، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که تلاش می‌کنند تا امارت اسلامی را از راه گفت‌‌وگو برای رعایت حقوق بشر متقاعد بسازند.

جوزب بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است: «تنها چیزی که ما در حال حاضر داریم اقناع سیاسی و دیپلوماتیک است اما معلوم نیست که این موضوع به کجا خواهد انجامید ما به صراحت می‌گوییم که با طالبان رابطه نمی‌خواهیم اما به حمایت از مردم افغانستان ادامه می‌دهیم؛ مثلی که ۴۰۰ میلیون یورو از زمان سقوط کابل تاحال کمک کردیم.»

همزمان با این، رییس بخش زنان سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه از کم‌رنگ شدن حضور زنان در جامعه و ممانعت آنان در مکان‌های عمومی انتقاد کرده است.

مریم نایبی، فعال حقوق بشر، گفت: «زمانیکه در جامعه خودشان حق کار حق آموزش حق تحصیل را نداشته باشند و نتوانند که آزادانه زندگی و امور اجتماعی و روزمره خود را به پیش ببرند، پس آن‌ها حتمن مجبور به این می‌شوند که کشور را ترک کنند.»

اما سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که بربنیاد شریعت، برای بانوان در بخش‌های که نیاز است، فرصت کار داده می‌شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در بخش خانم‌ها کدام مواردی که شریعت اسلامی اجازه می‌دهد در خانم‌ها در بخش‌های کار آنجا مصروف استند و تقویت می‌شوند.»

این در حالی‌ست که رعایت حقوق بشر و اقلیت‌ها در افغانستان یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی گفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره