Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد امارت اسلامی از نقض دو مورد توافق‌نامه دوحه از سوی امریکا

امارت اسلامی می‌گوید که امریکا دو مورد از توافق‌نامه‌ی دوحه را عملی نکرده‌است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با افغانستان بخش‌های از این توافق‌نامه استند که از سوی واشنگتن نقض شده‌اند.

آقای مجاهد در این باره چنین می‌گوید: «بعضی نقاط دیگری که در آنجا ذکر شده است مثلا رفع تعزیرات و همچنان نارمل ساختن تماس و روابط با افغانستان متاسفانه امریکایی‌ها در این راستا پیش نرفتند ما هم خواهان این استیم که قدم‌های عملی بردارند.»

پس از امضای توافق‌نامه دوحه و خروج نیروهای امریکایی و متحدانش از افغانستان، واشنگتن و کابل یکدیگر را به نقض توافق‌نامه دوحه متهم می‌سازند.

سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که دور نشدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن آنان را در زمینه سفر به کشورها با مشکل روبه‌رو ساخته است. او از امریکا می‌خواهد تا تحریم‌ها بر حکومت سرپرست را بردارد.

سخنگوی امارت اسلامی گفت: «گاه گاهی سفرهای ما با مشکلات روبه‌رو می‌شود تمام سفرها نه سفرهای سیاسی نه تجاری نه بلکی گاه گاهی برخی سفرها با مشکلات روبه‌رو می‌شود که این مشکل بر گردن کسی است که تعزیرات را بر افغانستان وضع کرده‌است.»

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی گفت: «بهتر است که هردوی شان بروند و بنشینند مذاکره کنند در طی مذاکرات مواردی که مکمل نشده مکمل کنند و چیزی که نقض شده است به اصلاح آن اجرات کنند.»

خروج مصون نیرو‌های خارجی، ایجاد حکومت همه‌شمول، گفت‌وگوهای میان افغانان و کار نگرفتن هراس‌افگنان از خاک افغانستان در برابر امریکا و متحدانش از چهار بخش بنیادی توافق‌نامه دوحه به شمار می‌روند.

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی عملی شدن کامل توافق‌نامه دوحه را در برطرف شدن چالش‌های افغانستان مهم می‌دانند.

محمد موسی سعادت، آگاه مسایل سیاسی گفت: «توافق‌نامه دوحه بیشتر از سوی امریکایی‌ها نقض شده است است وقتی ببینیم از زمانیکه توافق‌نامه در قطر امضا شد اولین ماده این بود که طالبان نیروهای امریکایی‌ها را نکشد از آن زمان یک امریکایی کشته نشده و توافق کاملا عملی است اما از سوی امریکایی اولین گپ پس از جابجایی این بود که طالبان را به رسیمت می‌شناسد اما پانزده ماه شده است اما طالبان از سوی امریکا به رسمیت شناخته نشده است.»

سید ضیا حسنی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «اگر این تحقق پیدا کند موافقت‌نامه دوحه ما را نزدیک می‌کند به شروع مشروعیت بخشی و مشروعیت‌دهی سیاسی در نظام بین‌الملل و آنچه که امروز مشکلات عدیده را به میان آورده است تعریف و مبهم بودن ماده‌های که در توافق‌نامه دوحه است.»

هرچند تا کنون متن کامل و جزییات توافق‌نامه‌ی دوحه با مردم افغانستان در میان گذاشته نشده‌است، اما شماری از رهبران و سیاسیون پیشین همواره از آغاز نشدن گفت‌وگوهای میان افغانان انتقاد کرده‌اند.

مقام‌های بلند پایه امریکایی، اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی همواره از کارگیری خاک افغانستان توسط هراس‌افگنان در برابر شان نگرانی کرده‌اند اما امارت اسلامی این ادعاها را رد می‌کند.

انتقاد امارت اسلامی از نقض دو مورد توافق‌نامه دوحه از سوی امریکا

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با افغانستان بخش‌های از این توافق‌نامه استند که از سوی واشنگتن نقض شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که امریکا دو مورد از توافق‌نامه‌ی دوحه را عملی نکرده‌است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط با افغانستان بخش‌های از این توافق‌نامه استند که از سوی واشنگتن نقض شده‌اند.

آقای مجاهد در این باره چنین می‌گوید: «بعضی نقاط دیگری که در آنجا ذکر شده است مثلا رفع تعزیرات و همچنان نارمل ساختن تماس و روابط با افغانستان متاسفانه امریکایی‌ها در این راستا پیش نرفتند ما هم خواهان این استیم که قدم‌های عملی بردارند.»

پس از امضای توافق‌نامه دوحه و خروج نیروهای امریکایی و متحدانش از افغانستان، واشنگتن و کابل یکدیگر را به نقض توافق‌نامه دوحه متهم می‌سازند.

سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که دور نشدن تحریم‌ها از سوی واشنگتن آنان را در زمینه سفر به کشورها با مشکل روبه‌رو ساخته است. او از امریکا می‌خواهد تا تحریم‌ها بر حکومت سرپرست را بردارد.

سخنگوی امارت اسلامی گفت: «گاه گاهی سفرهای ما با مشکلات روبه‌رو می‌شود تمام سفرها نه سفرهای سیاسی نه تجاری نه بلکی گاه گاهی برخی سفرها با مشکلات روبه‌رو می‌شود که این مشکل بر گردن کسی است که تعزیرات را بر افغانستان وضع کرده‌است.»

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی گفت: «بهتر است که هردوی شان بروند و بنشینند مذاکره کنند در طی مذاکرات مواردی که مکمل نشده مکمل کنند و چیزی که نقض شده است به اصلاح آن اجرات کنند.»

خروج مصون نیرو‌های خارجی، ایجاد حکومت همه‌شمول، گفت‌وگوهای میان افغانان و کار نگرفتن هراس‌افگنان از خاک افغانستان در برابر امریکا و متحدانش از چهار بخش بنیادی توافق‌نامه دوحه به شمار می‌روند.

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی عملی شدن کامل توافق‌نامه دوحه را در برطرف شدن چالش‌های افغانستان مهم می‌دانند.

محمد موسی سعادت، آگاه مسایل سیاسی گفت: «توافق‌نامه دوحه بیشتر از سوی امریکایی‌ها نقض شده است است وقتی ببینیم از زمانیکه توافق‌نامه در قطر امضا شد اولین ماده این بود که طالبان نیروهای امریکایی‌ها را نکشد از آن زمان یک امریکایی کشته نشده و توافق کاملا عملی است اما از سوی امریکایی اولین گپ پس از جابجایی این بود که طالبان را به رسیمت می‌شناسد اما پانزده ماه شده است اما طالبان از سوی امریکا به رسمیت شناخته نشده است.»

سید ضیا حسنی، آگاه روابط بین‌الملل گفت: «اگر این تحقق پیدا کند موافقت‌نامه دوحه ما را نزدیک می‌کند به شروع مشروعیت بخشی و مشروعیت‌دهی سیاسی در نظام بین‌الملل و آنچه که امروز مشکلات عدیده را به میان آورده است تعریف و مبهم بودن ماده‌های که در توافق‌نامه دوحه است.»

هرچند تا کنون متن کامل و جزییات توافق‌نامه‌ی دوحه با مردم افغانستان در میان گذاشته نشده‌است، اما شماری از رهبران و سیاسیون پیشین همواره از آغاز نشدن گفت‌وگوهای میان افغانان انتقاد کرده‌اند.

مقام‌های بلند پایه امریکایی، اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی همواره از کارگیری خاک افغانستان توسط هراس‌افگنان در برابر شان نگرانی کرده‌اند اما امارت اسلامی این ادعاها را رد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره