Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هالند به بازماندگان قربانیان حمله ۲۰۰۷ در ارزگان غرامت می‌پردازد

یک دادگاه در هالند حکم کرده است که به یک خانواده‌یی افغان که برخی از اعضای آن در یک حمله هوایی نیروهای هالندی در سال ۲۰۰۷ در ارزگان جان باختند، غرامت پرداخت شود.

این دادگاه، حمله‌ی سال ۲۰۰۷ را غیرقانونی  و خلاف قوانین بشردوستانه خوانده است.

در حمله که از سوی نیروهای هالند در سال ۲۰۰۷ در ولسوالی چوره‌ی ارزگان رخ داد، بیست تن جان باخته بودند. ولسوالی چوری ارزگان، در دو دهه پسین گواه بمباران نیروهای خارجی بود.

اسدالله یکی از باشندگان این ولسوالی می‌گوید که پنج عضو خانواده‌اش را بر اثر حمله‌ هوایی نیروهای خارجی، از دست داده است.

اسدالله در این باره گفت: «مادر این بوده و از من بوده؛ چهار نفر از یک فامیل شهید بوده پنج نفر از خانواده ملا صاحب بوده پنج نفر از یکجای دیگر آمده بودند که اینجا پناه بگیرند.»

شماری از بازماندگان قربانیان حمله‌های هوایی نیروهای خارجی اکنون خواهان عدالت هستند.

باشنده ولسوالی چوره گفت: «ما این را می‌خواهیم که این مردم محکمه شوند دل ما هیچ به پیسه راحت نمی‌شود و نه پیسه می‌خواهیم.»

یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چوره، می‌گوید: «این‌ها را محکمه بکنند و ما عدالت می‌خواهیم بخاطری که به مردم زیان‌های شان رسیده است.»

این دادگاه گفته است: «دوازده ساعت از آخرین باری که طالبان در زمان وقوع بمباران از این مکان به عنوان موقعیت شلیک استفاده کردند، گذشته بود و قضات به این نتیجه رسیدند که ارتش اطلاعات کافی برای تعیین محوطه به عنوان یک هدف نظامی را نداشته است.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «پرداختن غرامت به بازمانده قربانیان همه عدالت نیست اما با توجه به فقر گسترده که در افغانستان وجود دارد حداقل بازمانده‌های قربانیان از کمک‌های که در اختیار شان قرار داده می‌شود مستفید شوند.»

در این میان، امارت اسلامی این تصمیم دادگاه هالند را می‌ستاید و می‌گوید که جنایت‌های جنگی در افغانستان باید به گونه بنیادی بررسی شوند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «از یک طرفی صدا بلند می‌شود که با جنایتی که در حق افغان‌ها در مورد افغانستان صورت گرفته حقوق شان داده شود این یک گام خوب است.»

پیش از این، وزارت دفاع بریتانیا گفته است که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی، بیش از ۶۵۰ هزار پوند برای خانواده‌های قربانیان در هلمند غرامت پرداخته است. در حمله نیروهای بریتانیایی در هلمند، ۶۴ کودک نیز کشته شده‌اند.

هالند به بازماندگان قربانیان حمله ۲۰۰۷ در ارزگان غرامت می‌پردازد

در این میان، امارت اسلامی این تصمیم دادگاه هالند را می‌ستاید و می‌گوید که جنایت‌های جنگی در افغانستان باید به گونه بنیادی بررسی شوند.

تصویر بندانگشتی

یک دادگاه در هالند حکم کرده است که به یک خانواده‌یی افغان که برخی از اعضای آن در یک حمله هوایی نیروهای هالندی در سال ۲۰۰۷ در ارزگان جان باختند، غرامت پرداخت شود.

این دادگاه، حمله‌ی سال ۲۰۰۷ را غیرقانونی  و خلاف قوانین بشردوستانه خوانده است.

در حمله که از سوی نیروهای هالند در سال ۲۰۰۷ در ولسوالی چوره‌ی ارزگان رخ داد، بیست تن جان باخته بودند. ولسوالی چوری ارزگان، در دو دهه پسین گواه بمباران نیروهای خارجی بود.

اسدالله یکی از باشندگان این ولسوالی می‌گوید که پنج عضو خانواده‌اش را بر اثر حمله‌ هوایی نیروهای خارجی، از دست داده است.

اسدالله در این باره گفت: «مادر این بوده و از من بوده؛ چهار نفر از یک فامیل شهید بوده پنج نفر از خانواده ملا صاحب بوده پنج نفر از یکجای دیگر آمده بودند که اینجا پناه بگیرند.»

شماری از بازماندگان قربانیان حمله‌های هوایی نیروهای خارجی اکنون خواهان عدالت هستند.

باشنده ولسوالی چوره گفت: «ما این را می‌خواهیم که این مردم محکمه شوند دل ما هیچ به پیسه راحت نمی‌شود و نه پیسه می‌خواهیم.»

یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چوره، می‌گوید: «این‌ها را محکمه بکنند و ما عدالت می‌خواهیم بخاطری که به مردم زیان‌های شان رسیده است.»

این دادگاه گفته است: «دوازده ساعت از آخرین باری که طالبان در زمان وقوع بمباران از این مکان به عنوان موقعیت شلیک استفاده کردند، گذشته بود و قضات به این نتیجه رسیدند که ارتش اطلاعات کافی برای تعیین محوطه به عنوان یک هدف نظامی را نداشته است.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت: «پرداختن غرامت به بازمانده قربانیان همه عدالت نیست اما با توجه به فقر گسترده که در افغانستان وجود دارد حداقل بازمانده‌های قربانیان از کمک‌های که در اختیار شان قرار داده می‌شود مستفید شوند.»

در این میان، امارت اسلامی این تصمیم دادگاه هالند را می‌ستاید و می‌گوید که جنایت‌های جنگی در افغانستان باید به گونه بنیادی بررسی شوند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «از یک طرفی صدا بلند می‌شود که با جنایتی که در حق افغان‌ها در مورد افغانستان صورت گرفته حقوق شان داده شود این یک گام خوب است.»

پیش از این، وزارت دفاع بریتانیا گفته است که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ میلادی، بیش از ۶۵۰ هزار پوند برای خانواده‌های قربانیان در هلمند غرامت پرداخته است. در حمله نیروهای بریتانیایی در هلمند، ۶۴ کودک نیز کشته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره