Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا: حقوق همه شهروندان در نظام اسلامی محفوظ است

همزمان با روز جهانی پایان خشونت در برابر بانوان، امارت اسلامی می‌گوید که اکنون حقوق بانوان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رعایت شده است.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به رعایت حقوق تمامی شهروندان کشور است.

معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در شریعت اسلامی و نظام اسلامی حقوق تمام شهروندان ما محفوظ است و در این عین زمان گفته می‌توانیم که قبل از آمدن امارت اسلامی حقوق زنان و خواهران ما کاملا زیر پا و پای مال بود. حق عزت، حق ناموس، حق مال، حق خانوادگی و تمام حقوق آنها زیر پای بود.»

در همین حال، برخی از نهادهای جهانی به شمول یوناما در پیوند به روز پایان خشونت در برابر بانوان، گفته‌اند حفاظت از حقوق بانوان عامل حیاتی برای ثبات، رفاه و صلح پایدار در افغانستان شمرده می‌شود.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، رعایت حقوق بانوان در افغانستان را کلید صلح و رفاه در این کشور دانسته است.

خانم اوتونبایوا در خبرنامه این نهاد گفته است: «حقوق بنیادی زنان افغانستان باید محافظت شود و گام‌های مشخصی برای ایجاد یک محیط مناسب برای آنان برداشته شود و حفاظت از حقوق زنان عامل حیاتی برای ثبات، رفاه و هر گونه صلح پایدار در افغانستان است.»

از سویی‌هم، پارلمان اروپا با تصویب قطع‌نامه‌یی در باره افغانستان گفته است که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان، شرط بنیادی در تعامل میان جامعه جهانی و امارت اسلامی است.

در قطع‌نامه پارلمان اروپا آمده است: «اگر جامعه جهانی بخواهد با طالبان تعامل داشته باشد، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان باید یک شرط بنیادی باشد.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن، گفت: «زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر قربانی خشونت‌ها و محدودیت و محکومیت بر پایث جنسیت را تجربه می‌کنند.»

سلسله احمدی، فعال حقوق زن، در این باره گفت: «از روز محو خشونت علیه زنان در حالی در جهان برگزار می‌شود که عملا زنان افغانستان به دوره به شدت بحرانی، روزگار را سپری می‌کنند.»

شماری از فعالان حقوق بانوان به این باور استند که شمار زیادی بانوان در افغانستان قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شوند و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

ا.ا: حقوق همه شهروندان در نظام اسلامی محفوظ است

پارلمان اروپا با تصویب قطع‌نامه‌یی در باره افغانستان گفته است که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان، شرط بنیادی در تعامل میان جامعه جهانی و ا.ا است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی پایان خشونت در برابر بانوان، امارت اسلامی می‌گوید که اکنون حقوق بانوان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رعایت شده است.

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به رعایت حقوق تمامی شهروندان کشور است.

معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در شریعت اسلامی و نظام اسلامی حقوق تمام شهروندان ما محفوظ است و در این عین زمان گفته می‌توانیم که قبل از آمدن امارت اسلامی حقوق زنان و خواهران ما کاملا زیر پا و پای مال بود. حق عزت، حق ناموس، حق مال، حق خانوادگی و تمام حقوق آنها زیر پای بود.»

در همین حال، برخی از نهادهای جهانی به شمول یوناما در پیوند به روز پایان خشونت در برابر بانوان، گفته‌اند حفاظت از حقوق بانوان عامل حیاتی برای ثبات، رفاه و صلح پایدار در افغانستان شمرده می‌شود.

رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، رعایت حقوق بانوان در افغانستان را کلید صلح و رفاه در این کشور دانسته است.

خانم اوتونبایوا در خبرنامه این نهاد گفته است: «حقوق بنیادی زنان افغانستان باید محافظت شود و گام‌های مشخصی برای ایجاد یک محیط مناسب برای آنان برداشته شود و حفاظت از حقوق زنان عامل حیاتی برای ثبات، رفاه و هر گونه صلح پایدار در افغانستان است.»

از سویی‌هم، پارلمان اروپا با تصویب قطع‌نامه‌یی در باره افغانستان گفته است که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان، شرط بنیادی در تعامل میان جامعه جهانی و امارت اسلامی است.

در قطع‌نامه پارلمان اروپا آمده است: «اگر جامعه جهانی بخواهد با طالبان تعامل داشته باشد، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان باید یک شرط بنیادی باشد.»

مریم معروف آروین، فعال حقوق زن، گفت: «زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر قربانی خشونت‌ها و محدودیت و محکومیت بر پایث جنسیت را تجربه می‌کنند.»

سلسله احمدی، فعال حقوق زن، در این باره گفت: «از روز محو خشونت علیه زنان در حالی در جهان برگزار می‌شود که عملا زنان افغانستان به دوره به شدت بحرانی، روزگار را سپری می‌کنند.»

شماری از فعالان حقوق بانوان به این باور استند که شمار زیادی بانوان در افغانستان قربانی خشونت‌های خانوادگی می‌شوند و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره