Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خیرالله خیرخواه خواهان آزادسازی دارایی‌های کشور شد

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با تاکید بر اینکه دارایی‌های منجمد شده متعلق به شهروندان افغانستان است، می‌خواهد که این دارایی‌ها آزاد شوند.

خیرالله خیرخواه می‌گوید که این روند بیشترین آسیب را برای سکتور خصوصی و شهروندان کشور وارد کرده است و این پول‌ها باید بدون قیدوشرط آزاد شوند.

آقای خیرخواه گفت: «من به آن اندازه در تلاش حکومت نیستم به اندازه که در قبال سرمایه‌های بخش خصوصی که مسدود شده است. مسدود شدن دارایی حکومت نیز ظلم است اما در این بخش هیچ توجیه وجود ندارد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان مشکلات بازرگانان را در انتقال پول به بیرون از کشور، افزایش داده است.

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «زمانیکه پول افغانستان منجمد شد بیشترین تاثیراش بالای اعتبار بین‌المللی ما را داشت که ما قبلاً با قیمت بسیار کم می‌توانستیم پول را به کشورهای دیگر انتقال دهیم اما اکنون نمی توانیم. حکومت افغانستان سیستم سویفت را در نیویارک نداشت؛ اما از طریق بانک‌های دیگر پول را به تمام کشورها انتقال می‌دادیم.»

خانجان الکوزی، عضوهیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید: «این پول که از سوی حکومت پیشین انتقال شد، نیز منجمد شد و اکنون در نیویارک مسدود است. به ارزش دو الی دو نیم میلیارد دالر است که در دو بخش است و تاثیر مستقیم بر بخش خصوصی را دارد.»

پس از آمدن امارت اسلامی به قدرت در افغانستان، بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در بانک‌های ایالات متحده امریکا و اروپا منجمده شده است.

خیرالله خیرخواه خواهان آزادسازی دارایی‌های کشور شد

اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان مشکلات بازرگانان را در انتقال پول به بیرون از کشور، افزایش داده است.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با تاکید بر اینکه دارایی‌های منجمد شده متعلق به شهروندان افغانستان است، می‌خواهد که این دارایی‌ها آزاد شوند.

خیرالله خیرخواه می‌گوید که این روند بیشترین آسیب را برای سکتور خصوصی و شهروندان کشور وارد کرده است و این پول‌ها باید بدون قیدوشرط آزاد شوند.

آقای خیرخواه گفت: «من به آن اندازه در تلاش حکومت نیستم به اندازه که در قبال سرمایه‌های بخش خصوصی که مسدود شده است. مسدود شدن دارایی حکومت نیز ظلم است اما در این بخش هیچ توجیه وجود ندارد.»

در همین حال، اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید که منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان مشکلات بازرگانان را در انتقال پول به بیرون از کشور، افزایش داده است.

شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن افغانستان، گفت: «زمانیکه پول افغانستان منجمد شد بیشترین تاثیراش بالای اعتبار بین‌المللی ما را داشت که ما قبلاً با قیمت بسیار کم می‌توانستیم پول را به کشورهای دیگر انتقال دهیم اما اکنون نمی توانیم. حکومت افغانستان سیستم سویفت را در نیویارک نداشت؛ اما از طریق بانک‌های دیگر پول را به تمام کشورها انتقال می‌دادیم.»

خانجان الکوزی، عضوهیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌گوید: «این پول که از سوی حکومت پیشین انتقال شد، نیز منجمد شد و اکنون در نیویارک مسدود است. به ارزش دو الی دو نیم میلیارد دالر است که در دو بخش است و تاثیر مستقیم بر بخش خصوصی را دارد.»

پس از آمدن امارت اسلامی به قدرت در افغانستان، بیش از نه میلیارد دالر دارایی‌ افغانستان در بانک‌های ایالات متحده امریکا و اروپا منجمده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره