Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران مدرسه‌ در فراه: مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران باز شوند

شماری از دانش‌آموزان دختر در مدرسه‌های دینی ولایت فراه می‌گویند که بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در کشور نیاز است.

این دانش‌آموزان تاکید می‌کنند که افزون بر فراگیری آموزش‌های دینی، فراگیری آموزش‌های عصری برای دختران ضروری است.

فاطمه، دانش‌آموز، می‌گوید: «از دولت خواهشمندیم که در کنار درس‌های دینی، مکاتب بالاتر از صنف ششم را باز کند که ما به درس‌های عصری خود نیز ادامه دهیم.»

زهرا، دانش‌آموز دیگر در این ولایت، می‌گوید: «ما در پهلوی این که درس‌های دینی را می‌خوانیم مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم باز شود چون جامعه ما به داکتر زن نیاز دارد و من می‌خواهم در آینده داکتر شوم.»

در همین حال، مسوولان ریاست معارف فراه می‌گویند که حدود ۳هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دختر در نزده مدرسه در این ولایت مصروف فراگیری آموزش استند.

اختر محمد زعیم، رییس معارف فراه، گفت: «هجده تا نزده مدرسه دینی در بخش بانوان داریم از ۱۲۰ تا ۱۳۰ آموزگار دارند و در حدود ۳۵۰۰ دانش‌آموز استند.»

این در حالی‌ست که سرپرست وزارت تحصیلات عالی هفته گذشته در سفر به ولایت بغلان بر تدریس مضمون‌های عصری در مدرسه‌های دینی تاکید کرد.

دختران مدرسه‌ در فراه: مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران باز شوند

این دانش‌آموزان تاکید می‌کنند که افزون بر فراگیری آموزش‌های دینی، فراگیری آموزش‌های عصری برای دختران ضروری است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان دختر در مدرسه‌های دینی ولایت فراه می‌گویند که بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در کشور نیاز است.

این دانش‌آموزان تاکید می‌کنند که افزون بر فراگیری آموزش‌های دینی، فراگیری آموزش‌های عصری برای دختران ضروری است.

فاطمه، دانش‌آموز، می‌گوید: «از دولت خواهشمندیم که در کنار درس‌های دینی، مکاتب بالاتر از صنف ششم را باز کند که ما به درس‌های عصری خود نیز ادامه دهیم.»

زهرا، دانش‌آموز دیگر در این ولایت، می‌گوید: «ما در پهلوی این که درس‌های دینی را می‌خوانیم مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم باز شود چون جامعه ما به داکتر زن نیاز دارد و من می‌خواهم در آینده داکتر شوم.»

در همین حال، مسوولان ریاست معارف فراه می‌گویند که حدود ۳هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دختر در نزده مدرسه در این ولایت مصروف فراگیری آموزش استند.

اختر محمد زعیم، رییس معارف فراه، گفت: «هجده تا نزده مدرسه دینی در بخش بانوان داریم از ۱۲۰ تا ۱۳۰ آموزگار دارند و در حدود ۳۵۰۰ دانش‌آموز استند.»

این در حالی‌ست که سرپرست وزارت تحصیلات عالی هفته گذشته در سفر به ولایت بغلان بر تدریس مضمون‌های عصری در مدرسه‌های دینی تاکید کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره