Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کم‌بود استاد در دانشگاه‌ها؛ ندا محمد ندیم از استادان خواست برگردند

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کم‌بود استادان مسلکی در دانشگاه‌های کشور، یک چالش جدی است.

او در سفراش به ولایت هرات از استادانی که به بیرون از کشور رفته‌اند، خواست که به کشور برگردند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی به خبرنگاران، گفت: «احتیاج این کادرها و شخصیت‌ها را از کدام مرکز تکمیل می‌کنید. برای این، مرکز همین دانشگاه‌ها و سلسله‌ی ابتدایی آن مکاتب است.»

آقای ندیم با تاکید بر توسعه دانش عصری در دانشگاه‌های کشور می‌افزاید که دانش‌عصری و نوین در کنار دانشگاه‌ها، در مدرسه‌های دینی کشور نیز تدریس خواهد شد.

آقای ندیم می‌گوید: «استادان ما و شما که در خارج استند از اینجا از افغانستان بیرون شده‌اند، از آن استادان از راه همین رسانه‌ها دعوت می‌کنیم که برگردند.»

در همین حال، استادان و دانشجویان دانشگاه هرات، کم‌بود استادان مسلکی را از چالش‌های جدی این دانشگاه می‌خوانند.

عزیزالرحمان نیازی، استاد دانشگاه هرات، گفت: «بیشتر استادان پیشکسوت ما، استادان بسیار توانمند ما فعلاً کشور را ترک کرده‌ و مهاجر شده‌اند.»

رحمت الله، دانشجو، گفت: «مشکل اساسی که در کل در پوهنتون هرات وجود دارد کم‌بود استاد است.»

مسوولان محلی هرات، توسعه دانش عصری در دانشگاه‌های کشور را تنها راه بیرون رفت افغانستان از وابستگی به کشورهای دیگر می‌داند.

نور احمد اسلام جار، والی هرات، گفت: «فرض کفایی است که این امت در تمام انواع علوم و فنون خودکفا و مستقل باشد. طیاره‌های اف-۳۵ را خودش بسازد تانک‌های ان-۱ را خودش بسازد.»

دانشگاه هرات یکی از دانشگاه‌های کلان کشور است. بر بنیاد آمارها، بیشتر استادان این دانشگاه که ماستر و داکتر استند، در نزدیک به یک و نیم سال گذشته، کشور را ترک کرده‌اند.

کم‌بود استاد در دانشگاه‌ها؛ ندا محمد ندیم از استادان خواست برگردند

در همین حال، استادان و دانشجویان دانشگاه هرات، کم‌بود استادان مسلکی را از چالش‌های جدی این دانشگاه می‌خوانند.

Thumbnail

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که کم‌بود استادان مسلکی در دانشگاه‌های کشور، یک چالش جدی است.

او در سفراش به ولایت هرات از استادانی که به بیرون از کشور رفته‌اند، خواست که به کشور برگردند.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی به خبرنگاران، گفت: «احتیاج این کادرها و شخصیت‌ها را از کدام مرکز تکمیل می‌کنید. برای این، مرکز همین دانشگاه‌ها و سلسله‌ی ابتدایی آن مکاتب است.»

آقای ندیم با تاکید بر توسعه دانش عصری در دانشگاه‌های کشور می‌افزاید که دانش‌عصری و نوین در کنار دانشگاه‌ها، در مدرسه‌های دینی کشور نیز تدریس خواهد شد.

آقای ندیم می‌گوید: «استادان ما و شما که در خارج استند از اینجا از افغانستان بیرون شده‌اند، از آن استادان از راه همین رسانه‌ها دعوت می‌کنیم که برگردند.»

در همین حال، استادان و دانشجویان دانشگاه هرات، کم‌بود استادان مسلکی را از چالش‌های جدی این دانشگاه می‌خوانند.

عزیزالرحمان نیازی، استاد دانشگاه هرات، گفت: «بیشتر استادان پیشکسوت ما، استادان بسیار توانمند ما فعلاً کشور را ترک کرده‌ و مهاجر شده‌اند.»

رحمت الله، دانشجو، گفت: «مشکل اساسی که در کل در پوهنتون هرات وجود دارد کم‌بود استاد است.»

مسوولان محلی هرات، توسعه دانش عصری در دانشگاه‌های کشور را تنها راه بیرون رفت افغانستان از وابستگی به کشورهای دیگر می‌داند.

نور احمد اسلام جار، والی هرات، گفت: «فرض کفایی است که این امت در تمام انواع علوم و فنون خودکفا و مستقل باشد. طیاره‌های اف-۳۵ را خودش بسازد تانک‌های ان-۱ را خودش بسازد.»

دانشگاه هرات یکی از دانشگاه‌های کلان کشور است. بر بنیاد آمارها، بیشتر استادان این دانشگاه که ماستر و داکتر استند، در نزدیک به یک و نیم سال گذشته، کشور را ترک کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره