Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بررسی نصاب تحصیلی نزدیک به ۴۰ رشته از سوی وزارت تحصیلات

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که نصاب نزدیک به چهل رشته‌ی گوناگون تحصیلی را بازنگری کرده و با اصول اسلامی و معیارهای جهانی برابر ساخته است.

رشته‌های پزشکی، زراعت، شرعیات، اقتصاد، فقه و قانون، ثقافت اسلامی، علوم ساینسی و کمپیوتر ساینس در کنار دیگر رشته‌ها بازنگری شده‌اند.

مسوولان این وزارت در نشست بازنگری و توسعه نصاب تحصیلی، می‌گویند که این روند (بازنگری و توسعه نصاب تحصیلی) در کشور ادامه دارد.

عبدالرووف فراهی، ریییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «برای نظام‌های تحصیلی و تعلیمی نصاب‌ها نقش اساسی و زیربنایی دارند از همین لحاظ به امارت اسلامی در اولویت قرار دارد ما تا اکنون از ۳۵ تا ۴۰ نصاب‌های گونه‌گون بازنگری کردیم.»

شماری از استادان دانشگاه‌ها از روند بازنگری نصاب تحصیلی استقبال می‌کنند. آنان می‌گویند که بازنگری نصاب تحصیلی برای نسل جدید و در پیشرفت کشور اثر خوب خواهد گذاشت.

عبدالغیاث صافی‌، رییس دانشکده زمین شناسی، می‌گوید: «دیپارتمنت خودش یک هستی ملی است و خود صلاحیت دارد در مضامین مربوط خود به خصوص مضامین مسلکی شان تغییر کامل وارد کند.»

عابد الله عربزی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «بازنگری نصاب تحصیلی یا تعلیمی کشور در پیشرفت دوامدار کشور تعلق دارد.»

بربنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی، نزدیک به ۱۶۰ نصاب تحصیلی در سراسر کشور در رشته‌های گوناگون وجود دارند و روند بازنگری نصاب رشته‌های تحصیلی ادامه دارند.

بررسی نصاب تحصیلی نزدیک به ۴۰ رشته از سوی وزارت تحصیلات

شماری از استادان دانشگاه‌ها از روند بازنگری نصاب تحصیلی استقبال می‌کنند و می‌گویند که بازنگری نصاب تحصیلی در پیشرفت کشور اثر خوب خواهد گذاشت.

Thumbnail

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که نصاب نزدیک به چهل رشته‌ی گوناگون تحصیلی را بازنگری کرده و با اصول اسلامی و معیارهای جهانی برابر ساخته است.

رشته‌های پزشکی، زراعت، شرعیات، اقتصاد، فقه و قانون، ثقافت اسلامی، علوم ساینسی و کمپیوتر ساینس در کنار دیگر رشته‌ها بازنگری شده‌اند.

مسوولان این وزارت در نشست بازنگری و توسعه نصاب تحصیلی، می‌گویند که این روند (بازنگری و توسعه نصاب تحصیلی) در کشور ادامه دارد.

عبدالرووف فراهی، ریییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «برای نظام‌های تحصیلی و تعلیمی نصاب‌ها نقش اساسی و زیربنایی دارند از همین لحاظ به امارت اسلامی در اولویت قرار دارد ما تا اکنون از ۳۵ تا ۴۰ نصاب‌های گونه‌گون بازنگری کردیم.»

شماری از استادان دانشگاه‌ها از روند بازنگری نصاب تحصیلی استقبال می‌کنند. آنان می‌گویند که بازنگری نصاب تحصیلی برای نسل جدید و در پیشرفت کشور اثر خوب خواهد گذاشت.

عبدالغیاث صافی‌، رییس دانشکده زمین شناسی، می‌گوید: «دیپارتمنت خودش یک هستی ملی است و خود صلاحیت دارد در مضامین مربوط خود به خصوص مضامین مسلکی شان تغییر کامل وارد کند.»

عابد الله عربزی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «بازنگری نصاب تحصیلی یا تعلیمی کشور در پیشرفت دوامدار کشور تعلق دارد.»

بربنیاد آمارهای وزارت تحصیلات عالی، نزدیک به ۱۶۰ نصاب تحصیلی در سراسر کشور در رشته‌های گوناگون وجود دارند و روند بازنگری نصاب رشته‌های تحصیلی ادامه دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره