Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست جهانی پشتیبانی از آموزش دختران و زنان افغانستان در اندونیزیا

رینا امیری، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان، برای شرکت در نشست جهانی پشتیبانی از "آموزش دختران و زنان افغان" به اندونیزیا رفته است.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در خبرنامه‌یی گفته است که این نشست به گونه مشترک از سوی دولت‌های اندونیزیا و قطر در اندونیزیا برگزار خواهد شد.

وزارت خارجه امریکا در خبرنامه گفته است: «رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از ۵ تا ۱۶ دسمبر به اندونیزیا، سویس و ترکیه سفر خواهد کرد. بانو امیری در کنفرانس جهانی آموزش زنان افغان که به میزبانی مشترک دولت‌های اندونیزیا و قطر برای پشتیبانی از دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حقوق بشر در کشور ما تامین شده است در چوکات اصول اسلامی تمام اتباع کشور از حقوق خود برخوردار استند.»

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه آموزش را برای آنان فراهم بسازند.

فهمیه، دانش‌آموز، گفت: «خواست ما از جامعه جهانی و امارت اسلامی این است که مکتب ما را یا تعلیم و تربیه ما را مثل سابق و به روال سابق ادامه بدهند تا ما بتوانیم به درس‌های خود ادامه بدهیم. اگر ما نتوانیم درس بخوانیم و به مکتب برویم، نیمی از جامعه بی‌سواد باقی می‌ماند.»

دیوه پتنگ، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «برای زنان باید این موقع مساعد شود که آنها بتوانند در میدان پیشرفت و توسعه شرکت کنند و همچنان به صدای آنها احترام گذاشته شود و از استعداد آنها استفاده شود.»

انتظار می‌رود بانو امیری به سویس و ترکیه نیز سفر کند و با نمایندگان سازمان ملل متحد و شهروندان افغانستان به ویژه زنان و فعالان جامعه مدنی در باره اوضاع حقوق بشری افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

با گذشت بیش از پانزده ماه هنوزهم مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران باز نشده و بسیاری دانش‌آموزان دختر به کارهای همچون ساخته‌های دستی رو آورده‌اند.

نشست جهانی پشتیبانی از آموزش دختران و زنان افغانستان در اندونیزیا

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه آموزش را برای آنان فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

رینا امیری، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان، برای شرکت در نشست جهانی پشتیبانی از "آموزش دختران و زنان افغان" به اندونیزیا رفته است.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در خبرنامه‌یی گفته است که این نشست به گونه مشترک از سوی دولت‌های اندونیزیا و قطر در اندونیزیا برگزار خواهد شد.

وزارت خارجه امریکا در خبرنامه گفته است: «رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از ۵ تا ۱۶ دسمبر به اندونیزیا، سویس و ترکیه سفر خواهد کرد. بانو امیری در کنفرانس جهانی آموزش زنان افغان که به میزبانی مشترک دولت‌های اندونیزیا و قطر برای پشتیبانی از دسترسی زنان و دختران افغان به آموزش برگزار خواهد شد، شرکت می‌کند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «حقوق بشر در کشور ما تامین شده است در چوکات اصول اسلامی تمام اتباع کشور از حقوق خود برخوردار استند.»

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه آموزش را برای آنان فراهم بسازند.

فهمیه، دانش‌آموز، گفت: «خواست ما از جامعه جهانی و امارت اسلامی این است که مکتب ما را یا تعلیم و تربیه ما را مثل سابق و به روال سابق ادامه بدهند تا ما بتوانیم به درس‌های خود ادامه بدهیم. اگر ما نتوانیم درس بخوانیم و به مکتب برویم، نیمی از جامعه بی‌سواد باقی می‌ماند.»

دیوه پتنگ، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «برای زنان باید این موقع مساعد شود که آنها بتوانند در میدان پیشرفت و توسعه شرکت کنند و همچنان به صدای آنها احترام گذاشته شود و از استعداد آنها استفاده شود.»

انتظار می‌رود بانو امیری به سویس و ترکیه نیز سفر کند و با نمایندگان سازمان ملل متحد و شهروندان افغانستان به ویژه زنان و فعالان جامعه مدنی در باره اوضاع حقوق بشری افغانستان گفت‌وگو خواهد کرد.

با گذشت بیش از پانزده ماه هنوزهم مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران باز نشده و بسیاری دانش‌آموزان دختر به کارهای همچون ساخته‌های دستی رو آورده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره