Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سمینار محیط زیست: آلودگی هوا در کابل افزایش یافته است

استادان و اشتراک کنندگان در سمینار "بررسی محیط زیست در افغانستان، مشکلات و راه‌های حل آن" می‌گویند که آلودگی هوا در پایتخت نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است.

استادان در این سمینار که از سوی اکادمی علوم برگزار شده بود، می‌گویند که شهر کابل آلوده‌ترین پایتخت در میان کشورهای جهان است.

اسدالله رضایی، استاد دانشگاه پولی‌تخنیک، گفت: «آلوده‌گی هوا به ویژه در پایتخت به بالاترین حد خود رسیده است کابل تا سرحد آلوده‌ترین پایتخت جهان رسیده است.»

درهمین حال، اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌گوید که امسال آلودگی هوا نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

مسوولان این اداره می‌گویند که بسیاری منابع آلوده کننده هوا، فلترهای تصفیه دود نصب کرده‌اند.

سید قیوم هاشمی، کارشناس ریاست کنترول و تفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست، گفت: «ارقام ما نشان دهنده این است که میزان آلوده‌گی هوا به شکل عمومی نسبت به سال‌های قبل کمتر است.»

همزمان با این، شماری از باشندگان کابل نیز نگران آلودگی هوا استند.

عبدالحی شکور، باشنده کابل، می‌گوید: «متاسفانه بعضی وقت‌ها دوستی ما که در پیشروی من میاید حتا نمی‌بینیم بخاطریکه آلوده‌گی هوا در صبح زیاد می‌باشد.»

صمیم، باشنده کابل، می‌گوید: «بسیار هوا آلوده شده مردم بوت‌های کهنه و بسیار چیزهای دیگر کهنه را می‌سوزانند بعضی‌ها زغال‌سنگ استفاده می‌کنند که هوا آلوده می‌شود.»

پزشکان می‌گویند که آلودگی هوا بیماری‌های زیادی به ویژه بیماری‌های تنفسی، سرطان خون به میان می‌آورد.

محمد نعیم اکبری، پزشک، می‌گوید: «آلوده‌گی هوا بیماری‌های شش، خون سرطان و امراض دیگر به میان می‌آورند.»

مسوولان اداره ملی حفاظت محیط زیست، ترانسپورت غیرمعیاری، سوخت غیرمعیاری به ویژه زغال‌سنگ و خامه بودن جاده‌ها را از عاملان اصلی آلودگی هوا در پایتخت می‌دانند.

سمینار محیط زیست: آلودگی هوا در کابل افزایش یافته است

درهمین حال، اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌گوید که امسال آلودگی هوا نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

استادان و اشتراک کنندگان در سمینار "بررسی محیط زیست در افغانستان، مشکلات و راه‌های حل آن" می‌گویند که آلودگی هوا در پایتخت نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است.

استادان در این سمینار که از سوی اکادمی علوم برگزار شده بود، می‌گویند که شهر کابل آلوده‌ترین پایتخت در میان کشورهای جهان است.

اسدالله رضایی، استاد دانشگاه پولی‌تخنیک، گفت: «آلوده‌گی هوا به ویژه در پایتخت به بالاترین حد خود رسیده است کابل تا سرحد آلوده‌ترین پایتخت جهان رسیده است.»

درهمین حال، اداره ملی حفاظت محیط زیست می‌گوید که امسال آلودگی هوا نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

مسوولان این اداره می‌گویند که بسیاری منابع آلوده کننده هوا، فلترهای تصفیه دود نصب کرده‌اند.

سید قیوم هاشمی، کارشناس ریاست کنترول و تفتیش اداره ملی حفاظت محیط زیست، گفت: «ارقام ما نشان دهنده این است که میزان آلوده‌گی هوا به شکل عمومی نسبت به سال‌های قبل کمتر است.»

همزمان با این، شماری از باشندگان کابل نیز نگران آلودگی هوا استند.

عبدالحی شکور، باشنده کابل، می‌گوید: «متاسفانه بعضی وقت‌ها دوستی ما که در پیشروی من میاید حتا نمی‌بینیم بخاطریکه آلوده‌گی هوا در صبح زیاد می‌باشد.»

صمیم، باشنده کابل، می‌گوید: «بسیار هوا آلوده شده مردم بوت‌های کهنه و بسیار چیزهای دیگر کهنه را می‌سوزانند بعضی‌ها زغال‌سنگ استفاده می‌کنند که هوا آلوده می‌شود.»

پزشکان می‌گویند که آلودگی هوا بیماری‌های زیادی به ویژه بیماری‌های تنفسی، سرطان خون به میان می‌آورد.

محمد نعیم اکبری، پزشک، می‌گوید: «آلوده‌گی هوا بیماری‌های شش، خون سرطان و امراض دیگر به میان می‌آورند.»

مسوولان اداره ملی حفاظت محیط زیست، ترانسپورت غیرمعیاری، سوخت غیرمعیاری به ویژه زغال‌سنگ و خامه بودن جاده‌ها را از عاملان اصلی آلودگی هوا در پایتخت می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره