Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زنان بی‌سرپرست در هلمند خواهان فراهم‌سازی فرصت‌های کاری استند

شماری از زنان بی‌سرپرست در ولایت هلمند از حکومت سرپرست می‌خواهند تا فرصت‌های کاری را برای آنان فراهم بسازد.

آنان می‌گویند که همسران و سرپرست خانواده‌های شان را در نتیجه‌ نبردها از دست داده اند و اکنون با چالش‌های فراوانی روبه‌رو استند.

زرغونه که مادر هفت فرزند است و همسرش را بر اثر جنگ‌ها از دست داده، می‌گوید که او مسوولیت سرپرستی خانواده را به دوش دارد و از امارت اسلامی می‌خواهد تا فرصت‌های کاری را برایش فراهم کند.

زرغونه، باشنده هلمند گفت: «می‌خواهم تا زمینه‌ی کار و زندگی به من پیدا شود تا مشغول کار باشم.»

شمار دیگری از زنان هلمندی نیز می‌گویند که اگر زمینه‌های کاری برای شان فراهم شود، می‌توانند هزینه‌ی روزانه‌ی خانواده‌های خود را تامین کنند.

حمیده، باشنده هلمند گفت: «اگر چیزی را یاد ندارم و آن را فرا بگیرم پس از آن راه می‌توانم پیشرفت کنم و اقتصاد خود را قوی بسازم، تا خانواده نیز با من در رفاه باشد.»

رابعه، باشنده دیگر هلمند گفت: «به ما ماشین‌های خیاطی یا فارم مرغ بدهند تا ما کودکان خود را نگهداری کنیم.»

در همین حال، مسوولان محلی در هلمند می‌گویند که تلاش می‌ورزند تا زمینه‌های کاری را برای شماری از این زنان بی‌سرپرست، فراهم کنند.

مولوی محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند گفت: «برای افراد بی سرپرست اگر خانم‌ها اند یا مردها، باید برای شان زمینه‌های کاری فراهم گردد.»

گفته می‌شود که در سال‌های پسین، شماری از زنان بی‌سرپرست در هلمند، به کمک تولیدات دستی خود، هزینه‌ی خانواده‌های خود را تامین می‌کردند اما پس از تحولات اخیر در کشور، بازار صنایع دستی آنان نیز از رونق افتاده است.

زنان بی‌سرپرست در هلمند خواهان فراهم‌سازی فرصت‌های کاری استند

آنان می‌گویند که همسران و سرپرست خانواده‌های شان را در نتیجه‌ نبردها از دست داده اند و اکنون با چالش‌های فراوانی روبه‌رو استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از زنان بی‌سرپرست در ولایت هلمند از حکومت سرپرست می‌خواهند تا فرصت‌های کاری را برای آنان فراهم بسازد.

آنان می‌گویند که همسران و سرپرست خانواده‌های شان را در نتیجه‌ نبردها از دست داده اند و اکنون با چالش‌های فراوانی روبه‌رو استند.

زرغونه که مادر هفت فرزند است و همسرش را بر اثر جنگ‌ها از دست داده، می‌گوید که او مسوولیت سرپرستی خانواده را به دوش دارد و از امارت اسلامی می‌خواهد تا فرصت‌های کاری را برایش فراهم کند.

زرغونه، باشنده هلمند گفت: «می‌خواهم تا زمینه‌ی کار و زندگی به من پیدا شود تا مشغول کار باشم.»

شمار دیگری از زنان هلمندی نیز می‌گویند که اگر زمینه‌های کاری برای شان فراهم شود، می‌توانند هزینه‌ی روزانه‌ی خانواده‌های خود را تامین کنند.

حمیده، باشنده هلمند گفت: «اگر چیزی را یاد ندارم و آن را فرا بگیرم پس از آن راه می‌توانم پیشرفت کنم و اقتصاد خود را قوی بسازم، تا خانواده نیز با من در رفاه باشد.»

رابعه، باشنده دیگر هلمند گفت: «به ما ماشین‌های خیاطی یا فارم مرغ بدهند تا ما کودکان خود را نگهداری کنیم.»

در همین حال، مسوولان محلی در هلمند می‌گویند که تلاش می‌ورزند تا زمینه‌های کاری را برای شماری از این زنان بی‌سرپرست، فراهم کنند.

مولوی محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند گفت: «برای افراد بی سرپرست اگر خانم‌ها اند یا مردها، باید برای شان زمینه‌های کاری فراهم گردد.»

گفته می‌شود که در سال‌های پسین، شماری از زنان بی‌سرپرست در هلمند، به کمک تولیدات دستی خود، هزینه‌ی خانواده‌های خود را تامین می‌کردند اما پس از تحولات اخیر در کشور، بازار صنایع دستی آنان نیز از رونق افتاده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره