Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش بهای مواد خوراکی در شهر کابل

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که بهای خواربار به ویژه آرد و روغن نسبت به یک ماه پیش کاهش یافته است.

دکانداران می‌گویند که کاهش بهای خواربار در بازارهای جهانی علت کاهش قیمت‌ها در پایتخت است.

براساس گفته‌های آنان، بهای آرد، روغن و برنج تا ۳۰۰ افغانی کاهش یافته است.

در حال حاضر، یک بوری آرد ۲۱۵۰ افغانی، شانزده لیتر روغن ۱۸۰۰ افغانی، بیست‌وچهار کیلو برنج ۳۱۰۰ افغانی، هفت کیلو لوبیا ۷۰۰ افغانی و هفت کیلو شکر ۴۳۰ افغانی به فروش می‌رسد. 

شفیق الله، دکاندار، گفت: «تفاوت که در نرخ‌ها تفاوت آمده به نسبت این آمده که فصل مواد غذایی است.»

نور آغا، دکاندار دیگر، گفت: «روغن که است از نرخ جهانی پایین آمده و کمی دالر پایین‌تر شده است.»

در همین حال، مسوولان در وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا میزان واردات خواربار را از کشورهای منطقه افزایش دهد.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «از کشورهای مختلف ما مواد ارتزاقی را وارد بازار کابل کردیم الحمدالله در جریان یک ماه که ما هستیم نرخ‌ها در مجموع کاهش پیدا کرده.»

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «نرخ جهانی هم به فیصد زیاد مهم بودن که این جا ما بر مردم ارزان توزیع می‌کنیم موضوعات که بعضی وقت مردم می‌گفت تاجران خودشان جنس‌ها را بالا قیمت می‌کنند و یا قیمت فروشی می‌کنند این نیست.»

از سویی هم، شماری از باشندگان پاییتخت می‌گویند که فقر افزایش یافته است و توان خرید بهای مواد خوراکی را ندارند.

حسیب الله، باشنده کابل، گفت: «صد دوصد روزانه کار می‌کنیم نمی‌توانم توان اقتصادیم زیاد نیست که چیزی به خانه خود ببرم.»

یونس، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «از دولت می‌خواهم سر این دیگر هم توجه کنند مردم بی‌کار هستند.»

افغانستان بیشتر مواد خوراکی را از کشورهای آسیای میانه، ایران و پاکستان وارد می‌کند.

کاهش بهای مواد خوراکی در شهر کابل

در همین حال، مسوولان در وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا میزان واردات خواربار را از کشورهای منطقه افزایش دهد.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که بهای خواربار به ویژه آرد و روغن نسبت به یک ماه پیش کاهش یافته است.

دکانداران می‌گویند که کاهش بهای خواربار در بازارهای جهانی علت کاهش قیمت‌ها در پایتخت است.

براساس گفته‌های آنان، بهای آرد، روغن و برنج تا ۳۰۰ افغانی کاهش یافته است.

در حال حاضر، یک بوری آرد ۲۱۵۰ افغانی، شانزده لیتر روغن ۱۸۰۰ افغانی، بیست‌وچهار کیلو برنج ۳۱۰۰ افغانی، هفت کیلو لوبیا ۷۰۰ افغانی و هفت کیلو شکر ۴۳۰ افغانی به فروش می‌رسد. 

شفیق الله، دکاندار، گفت: «تفاوت که در نرخ‌ها تفاوت آمده به نسبت این آمده که فصل مواد غذایی است.»

نور آغا، دکاندار دیگر، گفت: «روغن که است از نرخ جهانی پایین آمده و کمی دالر پایین‌تر شده است.»

در همین حال، مسوولان در وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا میزان واردات خواربار را از کشورهای منطقه افزایش دهد.

عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «از کشورهای مختلف ما مواد ارتزاقی را وارد بازار کابل کردیم الحمدالله در جریان یک ماه که ما هستیم نرخ‌ها در مجموع کاهش پیدا کرده.»

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «نرخ جهانی هم به فیصد زیاد مهم بودن که این جا ما بر مردم ارزان توزیع می‌کنیم موضوعات که بعضی وقت مردم می‌گفت تاجران خودشان جنس‌ها را بالا قیمت می‌کنند و یا قیمت فروشی می‌کنند این نیست.»

از سویی هم، شماری از باشندگان پاییتخت می‌گویند که فقر افزایش یافته است و توان خرید بهای مواد خوراکی را ندارند.

حسیب الله، باشنده کابل، گفت: «صد دوصد روزانه کار می‌کنیم نمی‌توانم توان اقتصادیم زیاد نیست که چیزی به خانه خود ببرم.»

یونس، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «از دولت می‌خواهم سر این دیگر هم توجه کنند مردم بی‌کار هستند.»

افغانستان بیشتر مواد خوراکی را از کشورهای آسیای میانه، ایران و پاکستان وارد می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره