Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دومین سال‌روز درگذشت محمد اعظم رهنورد زریاب

بیستم ماه قوس، سال ۱۴۰۱، برابر با دومین سال‌روز درگذشت محمد اعظم رهنورد زریاب، داستان نویس پرآوازه حوزه زبان پارسی است.

رهنورد زریاب از نویسندگان معاصر، سرشناس و پرکار افغانستان بود که از وی ده‌ها اثر ادبی برجا مانده‌اند. استاد زریاب، یک‌ونیم دهه آخر عمرش را مشاور و ویراستار خبر در طلوع بود.

استاد زریاب بیش از پنجاه سال برای فرهنگ و زبان پارسی کار کرد. جامعه فرهنگی حوزه زبان پارسی با اثرهای او آشنایی دارند.

شماری از نویسندگان، رهنورد زریاب را یکی از نویسندگان پرتلاش و اثرگذار می‌دانند.

نور احمد خالدی، مورخ و نویسنده، به طلوع‌نیوز گفت: «داستان‌های که نوشته می‌کرد کتاب‌های را که نوشته می‌کرد مقالاتی که نوشته می‌کرد به دل‌ها می‌نشست و مردم را مجذوب خود می‌کرد.»

یحی چاووش، عضو اتحادیه شعرا و نویسندگان، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «نام او نه تنها در ادبیات زرین وطن ما نوشته شد در ادبیات کشورهای همچون تاجیکستان، ایران و هندوستان به خوبی یاد می‌شود.»

رهنورد زریاب نه تنها در افغانستان، بل در کشورهای حوزه زبان پارسی نیز طرف‌دارانی زیادی دارد.

گلنار و آیینه، چار گرد قلا گشتم، شورشی که آدمی زاده‌گکان و جان‌ورکان برپا کردند، قلندرنامه، کاکه شش پر و دختر شاه پریان، درویش پنجم و سکه‌یی که سلیمان یافت از مشهورترین اثرهای رهنورد زریاب استند.

رهنورد زریاب لیسانسش را در رشته روزنامه‌نگاری از دانشگاه کابل به دست آورد و کارشناسی ارشد را در همین رشته از دانشگاه ویلز جنوبی از بریتانیا به دست آورده بود.

او به زبان‌های انگلیسی و فرانسه‌یی تسلط داشت و در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی مطالعاتی زیادی داشت.

استاد رهنورد زریاب در بیستم ماه قوس سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی به عمر هفتادوشش سالگی در کابل درگذشت و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.

دومین سال‌روز درگذشت محمد اعظم رهنورد زریاب

استاد رهنورد زریاب در بیستم ماه قوس سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی به عمر هفتادوشش سالگی در کابل درگذشت و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.

تصویر بندانگشتی

بیستم ماه قوس، سال ۱۴۰۱، برابر با دومین سال‌روز درگذشت محمد اعظم رهنورد زریاب، داستان نویس پرآوازه حوزه زبان پارسی است.

رهنورد زریاب از نویسندگان معاصر، سرشناس و پرکار افغانستان بود که از وی ده‌ها اثر ادبی برجا مانده‌اند. استاد زریاب، یک‌ونیم دهه آخر عمرش را مشاور و ویراستار خبر در طلوع بود.

استاد زریاب بیش از پنجاه سال برای فرهنگ و زبان پارسی کار کرد. جامعه فرهنگی حوزه زبان پارسی با اثرهای او آشنایی دارند.

شماری از نویسندگان، رهنورد زریاب را یکی از نویسندگان پرتلاش و اثرگذار می‌دانند.

نور احمد خالدی، مورخ و نویسنده، به طلوع‌نیوز گفت: «داستان‌های که نوشته می‌کرد کتاب‌های را که نوشته می‌کرد مقالاتی که نوشته می‌کرد به دل‌ها می‌نشست و مردم را مجذوب خود می‌کرد.»

یحی چاووش، عضو اتحادیه شعرا و نویسندگان، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «نام او نه تنها در ادبیات زرین وطن ما نوشته شد در ادبیات کشورهای همچون تاجیکستان، ایران و هندوستان به خوبی یاد می‌شود.»

رهنورد زریاب نه تنها در افغانستان، بل در کشورهای حوزه زبان پارسی نیز طرف‌دارانی زیادی دارد.

گلنار و آیینه، چار گرد قلا گشتم، شورشی که آدمی زاده‌گکان و جان‌ورکان برپا کردند، قلندرنامه، کاکه شش پر و دختر شاه پریان، درویش پنجم و سکه‌یی که سلیمان یافت از مشهورترین اثرهای رهنورد زریاب استند.

رهنورد زریاب لیسانسش را در رشته روزنامه‌نگاری از دانشگاه کابل به دست آورد و کارشناسی ارشد را در همین رشته از دانشگاه ویلز جنوبی از بریتانیا به دست آورده بود.

او به زبان‌های انگلیسی و فرانسه‌یی تسلط داشت و در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی مطالعاتی زیادی داشت.

استاد رهنورد زریاب در بیستم ماه قوس سال ۱۳۹۹ هجری خورشیدی به عمر هفتادوشش سالگی در کابل درگذشت و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره