Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به حمله مهاجمان بر"هوتل کابل" در پایتخت

وزارت خارجه چین در واکنش به حمله بر "هوتل کابل" خواهان شناسایی عاملان این حمله شده و گفته است که در حفاظت از جان شهروندان چین در افغانستان باید توجه جدی شود.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته است که در این رویداد پنج شهروند چین زخم برداشته‌اند.

وانگ ونبین گفته است: «چین از مقام‌های افغانستان می‌خواهد که برای نجات شهروندان چین از هیچ تلاشی کوتاه نیایند و نیز تحقیقات همه جانبه شان را برای جست‌وجو و شناسایی حمله کنند‌گان آغاز کنند و سازمان دهندگان را مجازات کنند و روند حفاظت از شهروندان و سازمان‌های چینی را در افغانستان بیشتر تقویت ببخشند.»

همزمان با این، وزارت خارجه امریکا حمله بر غیرنظامیان و خشونت در برابر مردم افغانستان را نکوهش کرده است.

ندپرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است: «ما خشونت در برابر غیرنظامیان بی‌گناه را به شدت نکوهش‌ می‌کنیم مردم افغانستان مدت‌های زیادی با خشونت روبه‌رو بوده‌اند که سطح این خشونت‌ها بسیار بالا بوده است. به نظر می‌رسد که این حمله دارای برخی از نشانه‌های داعش و برخی از تاکتیک‌های وحشیانه است.»

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، می‌گوید: «در این مرحله، یوناما در افغانستان در تلاش جمع‌آوری اطلاعات در این مورد است و بدیهی است که ما در مورد چنین حملاتی نگران خواهیم بود.»

سید امین الله امین، کارمند یک شرکت چینی، یکی از قربانیان حمله روز دوشنبه بر"هوتل کابل" است. برادرش می‌گوید که امین الله به تازگی از دانشکده اقتصاد فارغ شده بود.

عبدالعلی امین، برادر سید امین الله امین، به طلوع‌نیوز گفت: «از سه تن شهید یکی شان برادر من بود برادرم ۲۴ ساله بود و رشته اقتصاد خوانده بود در هند و در یک شرکت چینایی وظیفه گرفته بود که در حمله دیروز شهید شد.»

سید عبدالمقدم، پدر سید امین الله امین، می‌گوید: «یک حمله از سوی داعش صورت گرفته بود فکر می‌کنیم که دو ساعت طول کشید و از اثر این حمله بچه من شهید شد.»

از سویی‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که گروه داعش می‌کوشد تا با چنین کارها روابط افغانستان را با کشورهای همسایه تیره سازد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، تاکید دارد که داعش در افغانستان سرکوب شده است؛ اما در تلاش است تا با این حمله‌ها بر روابط افغانستان با همسایه‌ها صدمه بزند.

آقای مجاهد گفت: «گروه داعش در این اواخر سخت سرکوب شده است اما تلاش می‌کند که به این گونه حمله‌ها روابط میان افغانستان و کشورهای همسایه خراب کند.»

امارت اسلامی پس از حمله اعلام کرده است که سه مهاجم بر این هوتل حمله کردند که درنتیجه دو شهروند خارجی در این رویداد زخم برداشته‌اند.

واکنش‌ها به حمله مهاجمان بر"هوتل کابل" در پایتخت

همزمان با این، وزارت خارجه امریکا حمله بر غیرنظامیان و خشونت در برابر مردم افغانستان را نکوهش کرده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه چین در واکنش به حمله بر "هوتل کابل" خواهان شناسایی عاملان این حمله شده و گفته است که در حفاظت از جان شهروندان چین در افغانستان باید توجه جدی شود.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفته است که در این رویداد پنج شهروند چین زخم برداشته‌اند.

وانگ ونبین گفته است: «چین از مقام‌های افغانستان می‌خواهد که برای نجات شهروندان چین از هیچ تلاشی کوتاه نیایند و نیز تحقیقات همه جانبه شان را برای جست‌وجو و شناسایی حمله کنند‌گان آغاز کنند و سازمان دهندگان را مجازات کنند و روند حفاظت از شهروندان و سازمان‌های چینی را در افغانستان بیشتر تقویت ببخشند.»

همزمان با این، وزارت خارجه امریکا حمله بر غیرنظامیان و خشونت در برابر مردم افغانستان را نکوهش کرده است.

ندپرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفته است: «ما خشونت در برابر غیرنظامیان بی‌گناه را به شدت نکوهش‌ می‌کنیم مردم افغانستان مدت‌های زیادی با خشونت روبه‌رو بوده‌اند که سطح این خشونت‌ها بسیار بالا بوده است. به نظر می‌رسد که این حمله دارای برخی از نشانه‌های داعش و برخی از تاکتیک‌های وحشیانه است.»

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، می‌گوید: «در این مرحله، یوناما در افغانستان در تلاش جمع‌آوری اطلاعات در این مورد است و بدیهی است که ما در مورد چنین حملاتی نگران خواهیم بود.»

سید امین الله امین، کارمند یک شرکت چینی، یکی از قربانیان حمله روز دوشنبه بر"هوتل کابل" است. برادرش می‌گوید که امین الله به تازگی از دانشکده اقتصاد فارغ شده بود.

عبدالعلی امین، برادر سید امین الله امین، به طلوع‌نیوز گفت: «از سه تن شهید یکی شان برادر من بود برادرم ۲۴ ساله بود و رشته اقتصاد خوانده بود در هند و در یک شرکت چینایی وظیفه گرفته بود که در حمله دیروز شهید شد.»

سید عبدالمقدم، پدر سید امین الله امین، می‌گوید: «یک حمله از سوی داعش صورت گرفته بود فکر می‌کنیم که دو ساعت طول کشید و از اثر این حمله بچه من شهید شد.»

از سویی‌هم، امارت اسلامی می‌گوید که گروه داعش می‌کوشد تا با چنین کارها روابط افغانستان را با کشورهای همسایه تیره سازد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، تاکید دارد که داعش در افغانستان سرکوب شده است؛ اما در تلاش است تا با این حمله‌ها بر روابط افغانستان با همسایه‌ها صدمه بزند.

آقای مجاهد گفت: «گروه داعش در این اواخر سخت سرکوب شده است اما تلاش می‌کند که به این گونه حمله‌ها روابط میان افغانستان و کشورهای همسایه خراب کند.»

امارت اسلامی پس از حمله اعلام کرده است که سه مهاجم بر این هوتل حمله کردند که درنتیجه دو شهروند خارجی در این رویداد زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره