Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید دبیر کل سازمان ملل متحد بر رعایت حقوق بشر در افغانستان

دبیرکل سازمان ملل متحد بر بهبود اوضاع حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار بانوان در افغانستان تاکید کرده است.

انتونیو‌ گوترش در یک نشست خبری از امارت اسلامی خواسته است که در ساختار قدرت، نمایندگان تمامی اقوام را سهیم سازد.

انتونیو‌ گوترش دبیر کل سازمان ملل در این باره چنین می‌گوید: «چند چیز روشن وجود دارد که ما باورمند استیم که طالبان هم از نظر منافع جامعه جهانی و هم از نظر منافع خود افغانستان آنها را باید عملی بسازند. آنچه را که آنان باید در ساختارهای قدرت در افغانستان بگنجانند این است که از اقوام مختلف که در آنجا وجود دارند همه‌ی آن اقوام باید در حکومت نماینده داشته باشند. بخش دوم مربوط به حقوق بشر و حق زنان و دختران است، حق زنان برای کار، حق دختران برای حضور در مکتب در تمام بخش‌ها و بی تبعیض باید داده شود.»

همزمان با این، وزیر خارجه ایران بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در کشور و رفتار مسوولانه ایران در برابر افغانستان تاکیده کرده است.

حسین امیر عبداللهیان در سومین مجمع گفت‌وگوی تهران می‌گوید که با ایجاد حکومت فراگیر، زمینه برای امنیت دایمی و ثبات در افغانستان فراهم خواهد شد.

آقای عبداللهیان گفت: «ما اعتقاد داریم، راه ثبات و امنیت پایدار در افغانستان از مسیر خواست و تصمیم مردم این کشور و با تشکیل دولتی فراگیر می‌گذرد.»

در همین حال، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی فراگیر است و برای از میان برداشتن چالش‌ها تلاش می‌ورزند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «حکومت و تشکیل نظام فعلا فراگیر است و مسوولین امارت اسلامی در تلاش این استند که در تمام عرصه‌ها ما بگونه کامل مشکلات نداشته باشیم.»

اما آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

معین گل سمکنی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «می‌خواهند مردم افغانستان که در این تمام اقشار، همه‌ی در نهادهای که در افغانستان وجود دارند، آنها باید شرکت داشته باشند از این خاطر فکر می‌کنیم که بسیار کار اندکی صورت گرفته است»

جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان را مشروط بر ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران و کار نگرفتن هراس‌افگنان از خاک افغانستان ضد کشورهای منطقه و جهان گفته است.

تاکید دبیر کل سازمان ملل متحد بر رعایت حقوق بشر در افغانستان

انتونیو‌ گوترش در یک نشست خبری از امارت اسلامی خواسته است که در ساختار قدرت، نمایندگان تمامی اقوام را سهیم سازد.

Thumbnail

دبیرکل سازمان ملل متحد بر بهبود اوضاع حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار بانوان در افغانستان تاکید کرده است.

انتونیو‌ گوترش در یک نشست خبری از امارت اسلامی خواسته است که در ساختار قدرت، نمایندگان تمامی اقوام را سهیم سازد.

انتونیو‌ گوترش دبیر کل سازمان ملل در این باره چنین می‌گوید: «چند چیز روشن وجود دارد که ما باورمند استیم که طالبان هم از نظر منافع جامعه جهانی و هم از نظر منافع خود افغانستان آنها را باید عملی بسازند. آنچه را که آنان باید در ساختارهای قدرت در افغانستان بگنجانند این است که از اقوام مختلف که در آنجا وجود دارند همه‌ی آن اقوام باید در حکومت نماینده داشته باشند. بخش دوم مربوط به حقوق بشر و حق زنان و دختران است، حق زنان برای کار، حق دختران برای حضور در مکتب در تمام بخش‌ها و بی تبعیض باید داده شود.»

همزمان با این، وزیر خارجه ایران بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در کشور و رفتار مسوولانه ایران در برابر افغانستان تاکیده کرده است.

حسین امیر عبداللهیان در سومین مجمع گفت‌وگوی تهران می‌گوید که با ایجاد حکومت فراگیر، زمینه برای امنیت دایمی و ثبات در افغانستان فراهم خواهد شد.

آقای عبداللهیان گفت: «ما اعتقاد داریم، راه ثبات و امنیت پایدار در افغانستان از مسیر خواست و تصمیم مردم این کشور و با تشکیل دولتی فراگیر می‌گذرد.»

در همین حال، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی فراگیر است و برای از میان برداشتن چالش‌ها تلاش می‌ورزند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «حکومت و تشکیل نظام فعلا فراگیر است و مسوولین امارت اسلامی در تلاش این استند که در تمام عرصه‌ها ما بگونه کامل مشکلات نداشته باشیم.»

اما آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

معین گل سمکنی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «می‌خواهند مردم افغانستان که در این تمام اقشار، همه‌ی در نهادهای که در افغانستان وجود دارند، آنها باید شرکت داشته باشند از این خاطر فکر می‌کنیم که بسیار کار اندکی صورت گرفته است»

جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان را مشروط بر ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران و کار نگرفتن هراس‌افگنان از خاک افغانستان ضد کشورهای منطقه و جهان گفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره