Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شیخ الازهر: جلوگیری از رفتن دختران به دانشگاه‌ها مخالف شریعت اسلامی است

در ادامه واکنش‌های جهانی به ممنوعیت رفتن دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها، اینبار شیخ الازهر مصر، این تصمیم را مخالف قوانین اسلامی گفته است.

شیخ احمد الطیب، رییس دانشگاه الازهر و رییس شورای حکمای علمای جهان اسلام در خبرنامه‌یی که در صفحه فیس‌بوک‌اش نشر کرده، گفته است که در اسلام ممنوعیت زنان از آموزش جواز ندارد. او از حکومت سرپرست افغانستان خواسته تا در این باره تجدید نظر کند.

در خبرنامه‌‌ی آقای الطیب آمده است: «این تصمیم در تضاد با شریعت اسلامی و همچنان در تضاد با آن خواست شریعت است که از گهواره تا گور فراگیری آموزش را برای زن و مرد توصیه می‌کند. در دین اسلام محرومیت زنان از آموزش جواز ندارد و همچنان حقوق زنان و مردان مساوی می‌باشد. از مقام‌های حکومت سرپرست در افغانستان می‌خواهیم تا این تصمیم شان را بازنگری کنند.»

همزمان با این، گروه "جی‌هفت" با انتقاد از این تصمیم امارت اسلامی، می‌گوید که این چنین تصامیم افغانستان را به عقب بر می‌گرداند.

آنالنا بربوکف، وزیر خارجه آلمان و رییس گروه جی‌هفت در این باره چنین می‌گوید: «تصمیم اخیر طالبان برای ممنوعیت حضور دختران و زنان در دانشگاه‌ها گام دیگری است که افغانستان را به سوی عصر حجر بر می‌گرداند.»

ایالات متحده امریکا نیز گفته است که اگر در باره این تصمیم بازنگری نشود، پیامدهای بدی را به دنبال خواهد داشت.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید: «ما در حال حاضر با کشورهای دیگر در این زمینه در حال گفت‌وگو استیم و اگر حکومت سرپرست افغانستان این تصمیم‌اش را پس نگیرد، "بهای" آن را خواهد پرداخت.»

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان گفت: «استعفاها، اعتراض‌ها، ناامیدی‌ها و عزم اینها هماهنگی و اتحاد قوی میان افغانان را نشان می‌دهد. ما به شما گوش می‌دهیم و شما را می‌بینیم و ما از شما حمایت می‌کنیم. هنوز هم ناوقت نشده است این تصمیم را کسانی‌که گرفته اند با برادران افغان ‌و خواهران خود مشورت کنند و در این باره باید تصمیم نظر کنند.»

از سویی هم، در ادامه کناره گیری برخی از استادان دانشگاه‌ها از سمت‌های شان، چندین استاد دانشگاه در بیرون از کشور نیز از موقف‌های شان کناره گیری کرده اند.

ریحانه حلیم، استاد دانشگاه کابل و دانشجوی مقطع دکتورا در ترکیه گفت: «شدیدا متاثر استم خواستم به عنوان اعتراض از وضعیت کادر استعفای خوده اعلان بکنم و امیدوارم استم که این اقدامات و این اعتراضات صدای ما را به گوش مسولین برساند.»

احسان‌الله رحمانی، استاد دانشگاه پلیتخنیک کابل و دانشجوی مقطع ماستری در ترکیه گفت: «به عنوان اعتراض به این تصمیم و به حمایت از خواهران ما استعفای خود را به وزارت تحصیلات عالی پیش کردیم و روند استعفای یک تعداد استادان دیگر نیز ادامه دارد.»

این در حالی‌ست که در پیوند به منع آموزش دانشجویان دختر در افغانستان، شماری از مهاجران افغان در جرمنی و برخی از دانشجویان در خیبرپختونخوای پاکستان گردهمایی اعتراضی برپا کردند و خواهان بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران در افغانستان شدند.

شیخ الازهر: جلوگیری از رفتن دختران به دانشگاه‌ها مخالف شریعت اسلامی است

ایالات متحده امریکا نیز گفته است که اگر در باره این تصمیم بازنگری نشود، پیامدهای بدی را به دنبال خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

در ادامه واکنش‌های جهانی به ممنوعیت رفتن دانشجویان دختر به دانشگاه‌ها، اینبار شیخ الازهر مصر، این تصمیم را مخالف قوانین اسلامی گفته است.

شیخ احمد الطیب، رییس دانشگاه الازهر و رییس شورای حکمای علمای جهان اسلام در خبرنامه‌یی که در صفحه فیس‌بوک‌اش نشر کرده، گفته است که در اسلام ممنوعیت زنان از آموزش جواز ندارد. او از حکومت سرپرست افغانستان خواسته تا در این باره تجدید نظر کند.

در خبرنامه‌‌ی آقای الطیب آمده است: «این تصمیم در تضاد با شریعت اسلامی و همچنان در تضاد با آن خواست شریعت است که از گهواره تا گور فراگیری آموزش را برای زن و مرد توصیه می‌کند. در دین اسلام محرومیت زنان از آموزش جواز ندارد و همچنان حقوق زنان و مردان مساوی می‌باشد. از مقام‌های حکومت سرپرست در افغانستان می‌خواهیم تا این تصمیم شان را بازنگری کنند.»

همزمان با این، گروه "جی‌هفت" با انتقاد از این تصمیم امارت اسلامی، می‌گوید که این چنین تصامیم افغانستان را به عقب بر می‌گرداند.

آنالنا بربوکف، وزیر خارجه آلمان و رییس گروه جی‌هفت در این باره چنین می‌گوید: «تصمیم اخیر طالبان برای ممنوعیت حضور دختران و زنان در دانشگاه‌ها گام دیگری است که افغانستان را به سوی عصر حجر بر می‌گرداند.»

ایالات متحده امریکا نیز گفته است که اگر در باره این تصمیم بازنگری نشود، پیامدهای بدی را به دنبال خواهد داشت.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید: «ما در حال حاضر با کشورهای دیگر در این زمینه در حال گفت‌وگو استیم و اگر حکومت سرپرست افغانستان این تصمیم‌اش را پس نگیرد، "بهای" آن را خواهد پرداخت.»

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان گفت: «استعفاها، اعتراض‌ها، ناامیدی‌ها و عزم اینها هماهنگی و اتحاد قوی میان افغانان را نشان می‌دهد. ما به شما گوش می‌دهیم و شما را می‌بینیم و ما از شما حمایت می‌کنیم. هنوز هم ناوقت نشده است این تصمیم را کسانی‌که گرفته اند با برادران افغان ‌و خواهران خود مشورت کنند و در این باره باید تصمیم نظر کنند.»

از سویی هم، در ادامه کناره گیری برخی از استادان دانشگاه‌ها از سمت‌های شان، چندین استاد دانشگاه در بیرون از کشور نیز از موقف‌های شان کناره گیری کرده اند.

ریحانه حلیم، استاد دانشگاه کابل و دانشجوی مقطع دکتورا در ترکیه گفت: «شدیدا متاثر استم خواستم به عنوان اعتراض از وضعیت کادر استعفای خوده اعلان بکنم و امیدوارم استم که این اقدامات و این اعتراضات صدای ما را به گوش مسولین برساند.»

احسان‌الله رحمانی، استاد دانشگاه پلیتخنیک کابل و دانشجوی مقطع ماستری در ترکیه گفت: «به عنوان اعتراض به این تصمیم و به حمایت از خواهران ما استعفای خود را به وزارت تحصیلات عالی پیش کردیم و روند استعفای یک تعداد استادان دیگر نیز ادامه دارد.»

این در حالی‌ست که در پیوند به منع آموزش دانشجویان دختر در افغانستان، شماری از مهاجران افغان در جرمنی و برخی از دانشجویان در خیبرپختونخوای پاکستان گردهمایی اعتراضی برپا کردند و خواهان بازگشایی دانشگاه‌ها به روی دختران در افغانستان شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره