Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال برگزاری نشستی از سوی سازمان ملل متحد در باره گفتمان ملی افغانستان

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که در باره شکل‌گیری گفتمان ملی، نشستی به رهبری سازمان ملل برگزار خواهد شد.

نصیر احمد فایق در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که کار روی طرح این نشست جریان دارد و نمایندگان واقعی افغانستان در این نشست در باره آینده کشور تصمیم خواهند گرفت.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفت: «برگزاری یک اجماع یک دیالوگ بین‌المللی به خصوص و ملی در سطح افغانستان به حمایت یا تحت رهبری ملل متحد که در آن تمام نماینده‌های واقعی افغان‌ها کسانی که گذشته خوب دارند مردمان پاک و متعهد استند گردهم بیایند و بالای آینده افغانستان تصمیم بگیرند.»

اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان آقای فایق می‌گوید که حکومت سرپرست او را همچون نماینده افغانستان در سازمان ملل نمیپذیرد و دیدگاه او نیز پذیرفتنی نیست.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «فایق حالی یک فرد است و او را به حیث کدام جهت یا نماینده نمی‌پذیریم و نه است. او یک فرد است و هر چیزی که می‌گوید نظر شخصی وی است.»

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که برگزاری گفتمان ملی بهترین راه برای از میان برداشتن مشکلات کشور خواهد بود.

شیر آغا روحانی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «گفتمان ملی بسیار یک گپ نیک و پسندیده است و اگر شکل بگیرد می‌توانیم کشور را از بحران نجات بدهیم.»

عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «امارت اسلامی به تمام جغرافیای کشور حاکم است و وقت آن گذشته است.»

به تازه‌گی حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست خواهان برگزاری گفتمان ملی در افغانستان شده است.

پیش از این نیز، شماری از چهره‌های سیاسی برگزاری گفتمان ملی را برای از میان برداشتن مشکلات کشور با اهمیت گفته اند.

احتمال برگزاری نشستی از سوی سازمان ملل متحد در باره گفتمان ملی افغانستان

نصیر احمد فایق در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که کار روی طرح این نشست جریان دارد و نمایندگان واقعی افغانستان در این نشست در باره آینده کشور تصمیم خواهند گرفت.

تصویر بندانگشتی

سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که در باره شکل‌گیری گفتمان ملی، نشستی به رهبری سازمان ملل برگزار خواهد شد.

نصیر احمد فایق در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که کار روی طرح این نشست جریان دارد و نمایندگان واقعی افغانستان در این نشست در باره آینده کشور تصمیم خواهند گرفت.

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفت: «برگزاری یک اجماع یک دیالوگ بین‌المللی به خصوص و ملی در سطح افغانستان به حمایت یا تحت رهبری ملل متحد که در آن تمام نماینده‌های واقعی افغان‌ها کسانی که گذشته خوب دارند مردمان پاک و متعهد استند گردهم بیایند و بالای آینده افغانستان تصمیم بگیرند.»

اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان آقای فایق می‌گوید که حکومت سرپرست او را همچون نماینده افغانستان در سازمان ملل نمیپذیرد و دیدگاه او نیز پذیرفتنی نیست.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «فایق حالی یک فرد است و او را به حیث کدام جهت یا نماینده نمی‌پذیریم و نه است. او یک فرد است و هر چیزی که می‌گوید نظر شخصی وی است.»

همزمان با این، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که برگزاری گفتمان ملی بهترین راه برای از میان برداشتن مشکلات کشور خواهد بود.

شیر آغا روحانی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «گفتمان ملی بسیار یک گپ نیک و پسندیده است و اگر شکل بگیرد می‌توانیم کشور را از بحران نجات بدهیم.»

عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «امارت اسلامی به تمام جغرافیای کشور حاکم است و وقت آن گذشته است.»

به تازه‌گی حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور در گفت‌وگو با روزنامه واشنگتن پست خواهان برگزاری گفتمان ملی در افغانستان شده است.

پیش از این نیز، شماری از چهره‌های سیاسی برگزاری گفتمان ملی را برای از میان برداشتن مشکلات کشور با اهمیت گفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره