Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به اعتراض یک استاد دانشگاه در برنامه زنده طلوع‌نیوز

حرکت اعتراضی اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه، در پیوند به جلوگیری از آموزش دختران و زنان در برنامه زنده طلوع‌نیوز با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.

این استاد دانشگاه سندهای تحصیلی‌اش را در برنامه "ساعت خبری" پاره کرد.

شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این حرکت آقای مشعل ستایش کرده‌اند و برخی از رسانه‌های خبری نیز به این موضوع پرداختند.

این استاد دانشگاه می‌گوید که سندهای که نتیجه ۱۸ سال آموزشش بودند، پاره کرده است.

اسماعیل مشعل به طلوع‌نیوز گفت: «بحث تعلیم افغانستان را از سیاست از جنگ از اقتصاد دور نگاه کنید ما زیاد بدبختی و ذلالت را تحمل کردیم زیاد جنگ دیدیم اما حال می‌خواهیم آموزش ببینیم و این را الله بر ما داده است.»

همزمان با این، شماری از دانشجویان و دانش‌آموزان بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران ناامیدکننده می‌دانند.

سه خواهر تنها از یک خانواده در کابل از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند.

تمنا که به دانشکده پزشکی راه یافته است، می‌گوید که پس از تعلیق دانشگاه‌ها ناامید شده است. او به طلوع‌نیوز گفت : «در خانه درس می‌خواندیم و بعدش کورس رفتیم و در کورس درس خواندیم خیلی زحمت کشیدیم بعضی شب‌ها حتا خواب نمی‌کردیم تا دیر وقت درس می‌خواندیم که در یک رشته خوب کامیاب شویم آینده ما روشن باشد اما ناراحت شدیم از حکومت سرپرست.»

حاسنات، دانش‌آموز، می‌گوید: «پسر ها که به مکتب می‌روند و دخترها نمی‌روند به هرکس این بسیار جگرخون کننده است و ما می‌خواهیم از حکومت که زودتر مکتب‌ها را باز کند.»

پس از تعلیق دانشگاه‌ها به روی دختران، شماری از استادان دانشگاه‌ها در واکنش به این تصمیم امارت اسلامی، از ادامه کار و تدریس کناره‌گیری کرده‌اند.

واکنش‌ها به اعتراض یک استاد دانشگاه در برنامه زنده طلوع‌نیوز

همزمان با این، شماری از دانشجویان و دانش‌آموزان می‌گویند که بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، ناامیدکننده است.

تصویر بندانگشتی

حرکت اعتراضی اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه، در پیوند به جلوگیری از آموزش دختران و زنان در برنامه زنده طلوع‌نیوز با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.

این استاد دانشگاه سندهای تحصیلی‌اش را در برنامه "ساعت خبری" پاره کرد.

شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این حرکت آقای مشعل ستایش کرده‌اند و برخی از رسانه‌های خبری نیز به این موضوع پرداختند.

این استاد دانشگاه می‌گوید که سندهای که نتیجه ۱۸ سال آموزشش بودند، پاره کرده است.

اسماعیل مشعل به طلوع‌نیوز گفت: «بحث تعلیم افغانستان را از سیاست از جنگ از اقتصاد دور نگاه کنید ما زیاد بدبختی و ذلالت را تحمل کردیم زیاد جنگ دیدیم اما حال می‌خواهیم آموزش ببینیم و این را الله بر ما داده است.»

همزمان با این، شماری از دانشجویان و دانش‌آموزان بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران ناامیدکننده می‌دانند.

سه خواهر تنها از یک خانواده در کابل از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند.

تمنا که به دانشکده پزشکی راه یافته است، می‌گوید که پس از تعلیق دانشگاه‌ها ناامید شده است. او به طلوع‌نیوز گفت : «در خانه درس می‌خواندیم و بعدش کورس رفتیم و در کورس درس خواندیم خیلی زحمت کشیدیم بعضی شب‌ها حتا خواب نمی‌کردیم تا دیر وقت درس می‌خواندیم که در یک رشته خوب کامیاب شویم آینده ما روشن باشد اما ناراحت شدیم از حکومت سرپرست.»

حاسنات، دانش‌آموز، می‌گوید: «پسر ها که به مکتب می‌روند و دخترها نمی‌روند به هرکس این بسیار جگرخون کننده است و ما می‌خواهیم از حکومت که زودتر مکتب‌ها را باز کند.»

پس از تعلیق دانشگاه‌ها به روی دختران، شماری از استادان دانشگاه‌ها در واکنش به این تصمیم امارت اسلامی، از ادامه کار و تدریس کناره‌گیری کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره