Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان از متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت

شماری از باشندگان کابل از متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت شکایت دارند.

این باشدگان می‌گویند که نزدیک به سه ماه می‌شود که فعالیت‌ ریاست پاسپورت برای بسیاری از شهروندان کشور متوقف است.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به این مشکل رسیدگی کند.

سلیمان، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «حین پیش از رمضان ثبت نام آنلاین کرده بودم دیگر تا حالی نگرفتیم یعنی نوبت نرسیده و روند توزیع پاسپورت متوقف شده.»

بلال، یکی دیگر از باشندگان، می‌گوید: «روند توزیع پاسپورت باید هرچه زودتر شروع شود و این حق مسلم هر شهروند است.»

حمیدالله که برای گرفتن پاسپورت از بلخ به کابل آمده است، می‌گوید که یک عضو خانواده‌اش بیمار است و برای درمان باید به بیرون از کشور، انتقال شود.

حمیدالله به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی‌ها می‌گویند که از ما یک ماه مانده، بیست روز مانده، از دیگران را خو دقیق نمی‌دانم اما از ما دوهفته یا پانزده روز تال خورده.»

در همین حال، شماری از دانشجویان نیز به علت نداشتن پاسپورت، برای ادامه تحصیل به بیرون کشور رفته نتوانسته‌اند.

راشد، دانشجو، در این باره گفت: «توزیع پاسپورت اگر برای مریضان و دانشجویان هم باز است خیلی کند است از امارت اسلامی می‌خواهیم که در این مورد اقدام جدی نماید.»

سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت می‌گوید که تا کنون مشکلات فنی در این ریاست از میان برداشته نشده‌اند؛ اما تلاش‌ها برای از سرگیری توزیع پاسپورت جریان دارد.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت، به طلوع‌نیوز گفت: «امیدواری‌ها وجود دارد و تلاش‌های ما در این بخش جاری است اینکه روند توزیع پاسپورت بار بار متوقف شده است اما به دلیل برخی مشکلات متوقف شده است.»

فعالیت ریاست عمومی پاسپورت در ولایت‌ها نیز به روی بسیاری شهروندان کشور متوقف است و مسوولان این ریاست اعلام کرده‌اند که روند توزیع پاسپورت تنها برای بیماران و یک شمار معدود به گونه عادی جریان دارد.

شکایت شهروندان از متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت

حمیدالله که برای گرفتن پاسپورت از بلخ به کابل آمده است، می‌گوید که یک عضو خانواده‌اش بیمار است و برای درمان باید به بیرون از کشور، انتقال شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان کابل از متوقف ماندن روند توزیع پاسپورت شکایت دارند.

این باشدگان می‌گویند که نزدیک به سه ماه می‌شود که فعالیت‌ ریاست پاسپورت برای بسیاری از شهروندان کشور متوقف است.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که به این مشکل رسیدگی کند.

سلیمان، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «حین پیش از رمضان ثبت نام آنلاین کرده بودم دیگر تا حالی نگرفتیم یعنی نوبت نرسیده و روند توزیع پاسپورت متوقف شده.»

بلال، یکی دیگر از باشندگان، می‌گوید: «روند توزیع پاسپورت باید هرچه زودتر شروع شود و این حق مسلم هر شهروند است.»

حمیدالله که برای گرفتن پاسپورت از بلخ به کابل آمده است، می‌گوید که یک عضو خانواده‌اش بیمار است و برای درمان باید به بیرون از کشور، انتقال شود.

حمیدالله به طلوع‌نیوز گفت: «بعضی‌ها می‌گویند که از ما یک ماه مانده، بیست روز مانده، از دیگران را خو دقیق نمی‌دانم اما از ما دوهفته یا پانزده روز تال خورده.»

در همین حال، شماری از دانشجویان نیز به علت نداشتن پاسپورت، برای ادامه تحصیل به بیرون کشور رفته نتوانسته‌اند.

راشد، دانشجو، در این باره گفت: «توزیع پاسپورت اگر برای مریضان و دانشجویان هم باز است خیلی کند است از امارت اسلامی می‌خواهیم که در این مورد اقدام جدی نماید.»

سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت می‌گوید که تا کنون مشکلات فنی در این ریاست از میان برداشته نشده‌اند؛ اما تلاش‌ها برای از سرگیری توزیع پاسپورت جریان دارد.

نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت، به طلوع‌نیوز گفت: «امیدواری‌ها وجود دارد و تلاش‌های ما در این بخش جاری است اینکه روند توزیع پاسپورت بار بار متوقف شده است اما به دلیل برخی مشکلات متوقف شده است.»

فعالیت ریاست عمومی پاسپورت در ولایت‌ها نیز به روی بسیاری شهروندان کشور متوقف است و مسوولان این ریاست اعلام کرده‌اند که روند توزیع پاسپورت تنها برای بیماران و یک شمار معدود به گونه عادی جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره