Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فعال نشدن مرکزگرمی؛ مشکل جدی در مکروریان‌ها در سرما

شماری از باشندگان مکروریان‌ها در کابل از فعال نشدن مرکزگرمی‌های شان شکایت دارند.

این باشندگان می‌گویند که سردی هوا آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است و کودکان شان به علت سردی هوا بیمار شده‌اند.

مسکان، مکروریان سوم، می‌گوید: «قانون است که بخاری‌های چوبی چیزی مانده نمی‌شود صندلی جایش نیست که آدم آتش تازه کند دیگر مشکلاتش بسیار زیاد است؛ برای طفل‌ها مشکل است.»

محمد کاظم، باشنده بعدی مکروریان سوم، چنین می‌گوید: «اول خو باید ترمیم شود بعد از ترمیم باید موضوع قیمت‌اش سنجیده شود وضع اقتصاد هم می‌بینید معلم معاش ندارد کاتب معاش ندارد.»

از سویی‌هم، ریاست حفظ و مراقبت مکروریان‌ها اطمینان می‌دهد که مرکزگرمی‌ها فعال خواهند شد؛ اما شماری از باشندگان مکروریان‌ها باید بدهی‌های شان را بپردازند.

مسوولان این ریاست می‌گویند که شماری از باشندگان مکروریان‌ها از دو سال بدینسو بدهکار استند و برخی دیگر نیز نمی‌خواهند که مرکزگرمی‌های شان فعال شوند.

عبدالله مسلم، رییس تدویر حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، گفت: «یک موضوع قرضداری است و موضوع بعدی فعال نشدن مرکزگرمی‌ها قیمت بلندش است.»

بربنیاد اطلاعات ریاست حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، با فعال شدن مرکزگرمی‌ها روزانه از هر مترمربع هشت افغانی از باشندگان مکروریان‌ها گرفته خواهد شد.

فعال نشدن مرکزگرمی؛ مشکل جدی در مکروریان‌ها در سرما

ریاست حفظ و مراقبت مکروریان‌ها اطمینان می‌دهد که مرکزگرمی‌ها فعال خواهند شد؛ اما شماری از باشندگان مکروریان‌ها باید بدهی‌های شان را بپردازند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان مکروریان‌ها در کابل از فعال نشدن مرکزگرمی‌های شان شکایت دارند.

این باشندگان می‌گویند که سردی هوا آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است و کودکان شان به علت سردی هوا بیمار شده‌اند.

مسکان، مکروریان سوم، می‌گوید: «قانون است که بخاری‌های چوبی چیزی مانده نمی‌شود صندلی جایش نیست که آدم آتش تازه کند دیگر مشکلاتش بسیار زیاد است؛ برای طفل‌ها مشکل است.»

محمد کاظم، باشنده بعدی مکروریان سوم، چنین می‌گوید: «اول خو باید ترمیم شود بعد از ترمیم باید موضوع قیمت‌اش سنجیده شود وضع اقتصاد هم می‌بینید معلم معاش ندارد کاتب معاش ندارد.»

از سویی‌هم، ریاست حفظ و مراقبت مکروریان‌ها اطمینان می‌دهد که مرکزگرمی‌ها فعال خواهند شد؛ اما شماری از باشندگان مکروریان‌ها باید بدهی‌های شان را بپردازند.

مسوولان این ریاست می‌گویند که شماری از باشندگان مکروریان‌ها از دو سال بدینسو بدهکار استند و برخی دیگر نیز نمی‌خواهند که مرکزگرمی‌های شان فعال شوند.

عبدالله مسلم، رییس تدویر حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، گفت: «یک موضوع قرضداری است و موضوع بعدی فعال نشدن مرکزگرمی‌ها قیمت بلندش است.»

بربنیاد اطلاعات ریاست حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، با فعال شدن مرکزگرمی‌ها روزانه از هر مترمربع هشت افغانی از باشندگان مکروریان‌ها گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره