Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صدور حکم آزادی ۴۰۵ زندانی افغان در پاکستان از سوی دادگاه این کشور

قونسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکم آزادی ۴۰۵ مهاجر بازداشت شده افغان از سوی دادگاه صادر شده است و تا چند روز آینده این زندانیان آزاد و به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

عبدالجبار تخاری، کنسول افغانستان در کراچی از دولت پاکستان می‌خواهد که هر چه زودتر زندانیان باقی مانده افغان در این کشور را نیز آزاد بسازد.

آقای تخاری در این باره چنین می‌گوید: «یک بار ۴۲۸ نفر را آزاد کردیم و به وطن برگشتند. حالا هم دادگاه حکم آزادی ۴۰۵ نفر را صادر کرده است.  پروسه کاغذی آنان در حال انجام شدن است و تا چند روز دیگر این افراد نیز به افغانستان بازخواهند گشت.»

قونسل افغانستان در کراچی می‌افزاید که در سه ماه گذشته، دو افغان در زندان‌های کراچی درگذشتند که جسد يکی از آنها از یک ماه بدینسو در پاکستان است و به علت برخی از مشکلات به افغانستان انتقال داده نشده است.

عبدالجبار تخاری گفت: «از مجموع کسانی که فعلن در زندان به سر می‌برند، ۲۵۷ تن کودک، ۷۱۲ مرد و ۱۹۴زن هستند.»

بربنیاد اطلاعات مقام‌های سفارت افغانستان در پاکستان، در شش ماه گذشته پوليس پاکستان نزدیک به دو هزار مهاجر افغان را بازداشت و زندانی کرده است.

همزمان با این، شماری از مهاجران افغان در پاکستان و فعالان حقوق مهاجرین از بدرفتاری پولیس پاکستان شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند که در برخی جاها پولیس پاکستان افغان‌هایی را که کارت رسمی مهاجرت دارند بازداشت می‌کند.

نظر خوگیانیوال، فعال حقوق مهاجرین در پاکستان گفت: «آنها باید با پاکستان بنشینند و در مورد افغانها با آنها صحبت کنند، یا زمانی را تعیین کنند که در آن زمان به افغانستان برگردند، یا باید ثبت نام کنند و برای آنها کارت توزیع کنند. زیرا این افغان‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.»

اول خان، رییس شورای مهاجرین افغان گفت: «آن افغان‌هایی که بدون مدرک در پاکستان زندگی می‌کنند با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. ما از دولت افغانستان می‌خواهیم که این مشکل را با پاکستان و یونسیار حل کند.»

این در حالی‌ست که کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان در شروع سال میلادی اعلام کرد که دست‌کم ۵۰۰ زن و کودک افغان در زندان زنانه کراچی در کنار دیگر مجرمان نگهداری می‌شوند.

در گزارش این کمیسیون آمده است که بسیاری از این افراد برای درمان به شهر کراچی سفر کرده بودند، به علت نداشتن ویزه از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

صدور حکم آزادی ۴۰۵ زندانی افغان در پاکستان از سوی دادگاه این کشور

بربنیاد اطلاعات مقام‌های سفارت افغانستان در پاکستان، در شش ماه گذشته پوليس پاکستان نزدیک به دو هزار مهاجر افغان را بازداشت و زندانی کرده است.

تصویر بندانگشتی

قونسل افغانستان در شهر کراچی پاکستان به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکم آزادی ۴۰۵ مهاجر بازداشت شده افغان از سوی دادگاه صادر شده است و تا چند روز آینده این زندانیان آزاد و به افغانستان بازگردانده خواهند شد.

عبدالجبار تخاری، کنسول افغانستان در کراچی از دولت پاکستان می‌خواهد که هر چه زودتر زندانیان باقی مانده افغان در این کشور را نیز آزاد بسازد.

آقای تخاری در این باره چنین می‌گوید: «یک بار ۴۲۸ نفر را آزاد کردیم و به وطن برگشتند. حالا هم دادگاه حکم آزادی ۴۰۵ نفر را صادر کرده است.  پروسه کاغذی آنان در حال انجام شدن است و تا چند روز دیگر این افراد نیز به افغانستان بازخواهند گشت.»

قونسل افغانستان در کراچی می‌افزاید که در سه ماه گذشته، دو افغان در زندان‌های کراچی درگذشتند که جسد يکی از آنها از یک ماه بدینسو در پاکستان است و به علت برخی از مشکلات به افغانستان انتقال داده نشده است.

عبدالجبار تخاری گفت: «از مجموع کسانی که فعلن در زندان به سر می‌برند، ۲۵۷ تن کودک، ۷۱۲ مرد و ۱۹۴زن هستند.»

بربنیاد اطلاعات مقام‌های سفارت افغانستان در پاکستان، در شش ماه گذشته پوليس پاکستان نزدیک به دو هزار مهاجر افغان را بازداشت و زندانی کرده است.

همزمان با این، شماری از مهاجران افغان در پاکستان و فعالان حقوق مهاجرین از بدرفتاری پولیس پاکستان شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند که در برخی جاها پولیس پاکستان افغان‌هایی را که کارت رسمی مهاجرت دارند بازداشت می‌کند.

نظر خوگیانیوال، فعال حقوق مهاجرین در پاکستان گفت: «آنها باید با پاکستان بنشینند و در مورد افغانها با آنها صحبت کنند، یا زمانی را تعیین کنند که در آن زمان به افغانستان برگردند، یا باید ثبت نام کنند و برای آنها کارت توزیع کنند. زیرا این افغان‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.»

اول خان، رییس شورای مهاجرین افغان گفت: «آن افغان‌هایی که بدون مدرک در پاکستان زندگی می‌کنند با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. ما از دولت افغانستان می‌خواهیم که این مشکل را با پاکستان و یونسیار حل کند.»

این در حالی‌ست که کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان در شروع سال میلادی اعلام کرد که دست‌کم ۵۰۰ زن و کودک افغان در زندان زنانه کراچی در کنار دیگر مجرمان نگهداری می‌شوند.

در گزارش این کمیسیون آمده است که بسیاری از این افراد برای درمان به شهر کراچی سفر کرده بودند، به علت نداشتن ویزه از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره