Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بهای مواد خوراکی در سال ۲۰۲۲ در جهان بالاترین رکورد را شکست

اختلال‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نگرانی‌ها نسبت به کم‌بود مواد غذایی منجر به آن شد که در سال گذشته میلادی شاخص قیمت میانگین مواد غذایی به بالاترین رکورداش برسد.

بربنیاد گزارش رویترز، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد "اف‌ای‌او" قیمت‌های جهانی آن دسته از مواد خوراکی‌ را نظارت می‌کند که بیش از همه در سطح جهان مبادله می‌شوند.

چهار قلم مواد خوراکی (غله‌ها، گوشت، لبنیات و روغن‌های گیاهی) در سال ۲۰۲۲ بالاترین قیمت را داشتند و شکر نیز از جمله این مواد خوراکی بود.

شاخص قیمت غله‌ها سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد "اف‌ای‌او" در سال گذشته میلادی ۱۷,۹ درصد افزایش داشت که این سازمان علت آن را اختلال‌های جدی در بازار، افزایش هزینه‌های انرژی، شرایط نامطلوب آب‌وهوایی و تداوم تقاضای جهانی شدید برای مواد خوراکی عنوان کرده است.

بهای مواد خوراکی در سال ۲۰۲۲ در جهان بالاترین رکورد را شکست

بربنیاد گزارش رویترز، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد "اف‌ای‌او" قیمت‌های جهانی آن دسته از مواد خوراکی‌ را نظارت می‌کند که بیش از همه در سطح جهان مبادله می‌شوند.

Thumbnail

اختلال‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش نگرانی‌ها نسبت به کم‌بود مواد غذایی منجر به آن شد که در سال گذشته میلادی شاخص قیمت میانگین مواد غذایی به بالاترین رکورداش برسد.

بربنیاد گزارش رویترز، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد "اف‌ای‌او" قیمت‌های جهانی آن دسته از مواد خوراکی‌ را نظارت می‌کند که بیش از همه در سطح جهان مبادله می‌شوند.

چهار قلم مواد خوراکی (غله‌ها، گوشت، لبنیات و روغن‌های گیاهی) در سال ۲۰۲۲ بالاترین قیمت را داشتند و شکر نیز از جمله این مواد خوراکی بود.

شاخص قیمت غله‌ها سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد "اف‌ای‌او" در سال گذشته میلادی ۱۷,۹ درصد افزایش داشت که این سازمان علت آن را اختلال‌های جدی در بازار، افزایش هزینه‌های انرژی، شرایط نامطلوب آب‌وهوایی و تداوم تقاضای جهانی شدید برای مواد خوراکی عنوان کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره