Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن مرسل نبی‌زاده در خانه‌اش در کابل

مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان، بامداد روز یک‌شنبه در خانه‌اش در ناحیه دوازدهم شهر کابل، به قتل رسید.

فرماندهی امنیه کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که افزون بر مرسل نبی‌زاده، یک نگهبان وی نیز کشته شده است و بررسی‌ها در باره این رویداد آغاز شده‌اند.

اعضای خانواده بانو نبی‌زاده می‌گویند که مردان تفنگ‌دار مرسل نبی‌زاده و نگهبان‌اش را با شلیک گلوله به قتل رسانده‌اند. برادر مرسل نبی‌زاده در این رویداد زخم برداشته است.

مادر مرسل نبی‎زاده گفت: «صدای فایر را شنیدیم وقتی که پایین آمدیم نفرها نبود و تنها دخترم با خون بود بالای تخت همراه پسرم افتاده بود نگهبانش هم کشته شده بود.»

اعضای خانواده مرسل نبی‌زاده از امارت اسلامی می‌خواهند که قاتلان وی را شناسایی و به کیفر برساند.

خواهر مرسل نبی‌زاده در باره این رویداد گفت: «این طور کدام گپی نبود که ما بگوییم کدام خصومت شخصی بود اگر موضوع سیاسی باشد او را نمی‌فهمم اما خصومت شخصی با کسی نداشت.»

در همین حال، خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، به طلوع‌نیوز می‌گوید که تلاش‌ها برای گرفتاری قاتلان این عضو پیشین مجلس ادامه دارند.

آقای زدران گفت: «تیم‌های بررسی در مکان رویداد رسیده‌اند تحقیقات را در آنجا آغاز کرده‌اند و امیدواری‌ها وجود دارد که مجرمین به زودی پیدا شود و به قانون سپرده شود.»

مرسل نبی‌زاده در سال ۱۳۷۲ هجری خورشیدی در ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۹۷ در دور هفدهم مجلس نمایندگان به مجلس راه یافت.

کشته شدن مرسل نبی‌زاده در خانه‌اش در کابل

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، به طلوع‌نیوز می‌گوید که تلاش‌ها برای گرفتاری قاتلان این عضو پیشین مجلس ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

مرسل نبی‌زاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان، بامداد روز یک‌شنبه در خانه‌اش در ناحیه دوازدهم شهر کابل، به قتل رسید.

فرماندهی امنیه کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که افزون بر مرسل نبی‌زاده، یک نگهبان وی نیز کشته شده است و بررسی‌ها در باره این رویداد آغاز شده‌اند.

اعضای خانواده بانو نبی‌زاده می‌گویند که مردان تفنگ‌دار مرسل نبی‌زاده و نگهبان‌اش را با شلیک گلوله به قتل رسانده‌اند. برادر مرسل نبی‌زاده در این رویداد زخم برداشته است.

مادر مرسل نبی‎زاده گفت: «صدای فایر را شنیدیم وقتی که پایین آمدیم نفرها نبود و تنها دخترم با خون بود بالای تخت همراه پسرم افتاده بود نگهبانش هم کشته شده بود.»

اعضای خانواده مرسل نبی‌زاده از امارت اسلامی می‌خواهند که قاتلان وی را شناسایی و به کیفر برساند.

خواهر مرسل نبی‌زاده در باره این رویداد گفت: «این طور کدام گپی نبود که ما بگوییم کدام خصومت شخصی بود اگر موضوع سیاسی باشد او را نمی‌فهمم اما خصومت شخصی با کسی نداشت.»

در همین حال، خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، به طلوع‌نیوز می‌گوید که تلاش‌ها برای گرفتاری قاتلان این عضو پیشین مجلس ادامه دارند.

آقای زدران گفت: «تیم‌های بررسی در مکان رویداد رسیده‌اند تحقیقات را در آنجا آغاز کرده‌اند و امیدواری‌ها وجود دارد که مجرمین به زودی پیدا شود و به قانون سپرده شود.»

مرسل نبی‌زاده در سال ۱۳۷۲ هجری خورشیدی در ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود و در سال ۱۳۹۷ در دور هفدهم مجلس نمایندگان به مجلس راه یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره