Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه قطر بر ادامه‌ی تعامل با ا.ا تاکید کرد

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل‌ثانی، وزیر خارجه قطر، در نشست مجمع جهانی اقتصاد بر ادامه‌ی تعامل با امارت اسلامی تاکید ورزیده است.

این مقام ارشد قطری، هرچند برخی از کارهای پسین حکومت سرپرست در افغانستان را انتقاد کرده؛ اما گفته است که تعامل با امارت اسلامی تنها راه برای ایجاد تغییر در افغانستان است.

او تاکید کرده است که گام‌های برداشته شده از سوی حکومت سرپرست، ناامید کننده استند.

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی گفته است: «ما از همان اوایل تلاش‌ داریم که با امارت اسلامی به ویژه درباره مسایل اجتماعی و اقتصادی برای افغانستان، گفت‌وگو کنیم یا به گونه مستقیم و یا هم از طریق کشورهای دیگر در منطقه به ویژه کشورهای اسلامی که نقش برجسته دارند، ما حتی تلاش داریم که با مقام‌ها در کندهار گفت‌وگو کنیم؛ اما تا کنون موفق نشده‌ایم، به مشوره‌های خود در منطقه و شماری از کشورهای اسلامی ادامه می‌دهیم تا با آنان همچون گروهی از کشورها وارد گفت‌وگو شویم.»

در سوی دیگر، نماینده ويژه پاکستان برای افغانستان نیز در دیدار با برخی از اعضای پارلمان بلجیم گفته است که تعامل با امارت اسلامی به سود مردم افغانستان خواهد بود.

در همین حال، کابل این سخنان وزیر خارجه قطر را می‌ستاید و می‌افزاید که تمامی مشکلات باید از راه گفت‌وگو حل شوند.

ذبيح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «واقعیت این است که باید با امارت اسلامی تعامل صورت گیرد و همه نگرانی‌های موجود مورد بحث و بررسی قرار گیرد برخی مسایل نباید به عنوان فشار سیاسی به خصوص مسایل بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد.»

عبدالملک افغان، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «نه تنها دنیا باید با طالبان تعامل داشته باشد بلکه امارت اسلامی نیز باید به صدای مردم و جهان گوش دهد زیرا جهان امروز مانند یک روستا است و باید قوانین روستا را رعایت کرد.»

احمد خان اندر، یک آگاه دیگر چنین دیدگاه دارد: «امارت اسلامی افغانستان نیز باید روابط خود را با جامعه جهانی از طریق گفت‌وگوهای دیپلوماتیک بهبود بخشد تا از این محاصره سیاسی و اقتصادی خلاص شویم.»

هفده ماه از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما تا کنون هیچ کشوری جهان حکومت کنونی را به رسمیت نشناخته است.

وزیر خارجه قطر بر ادامه‌ی تعامل با ا.ا تاکید کرد

در همین حال، کابل این سخنان وزیر خارجه قطر را می‌ستاید و می‌افزاید که تمامی مشکلات باید از راه گفت‌وگو حل شوند.

تصویر بندانگشتی

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل‌ثانی، وزیر خارجه قطر، در نشست مجمع جهانی اقتصاد بر ادامه‌ی تعامل با امارت اسلامی تاکید ورزیده است.

این مقام ارشد قطری، هرچند برخی از کارهای پسین حکومت سرپرست در افغانستان را انتقاد کرده؛ اما گفته است که تعامل با امارت اسلامی تنها راه برای ایجاد تغییر در افغانستان است.

او تاکید کرده است که گام‌های برداشته شده از سوی حکومت سرپرست، ناامید کننده استند.

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی گفته است: «ما از همان اوایل تلاش‌ داریم که با امارت اسلامی به ویژه درباره مسایل اجتماعی و اقتصادی برای افغانستان، گفت‌وگو کنیم یا به گونه مستقیم و یا هم از طریق کشورهای دیگر در منطقه به ویژه کشورهای اسلامی که نقش برجسته دارند، ما حتی تلاش داریم که با مقام‌ها در کندهار گفت‌وگو کنیم؛ اما تا کنون موفق نشده‌ایم، به مشوره‌های خود در منطقه و شماری از کشورهای اسلامی ادامه می‌دهیم تا با آنان همچون گروهی از کشورها وارد گفت‌وگو شویم.»

در سوی دیگر، نماینده ويژه پاکستان برای افغانستان نیز در دیدار با برخی از اعضای پارلمان بلجیم گفته است که تعامل با امارت اسلامی به سود مردم افغانستان خواهد بود.

در همین حال، کابل این سخنان وزیر خارجه قطر را می‌ستاید و می‌افزاید که تمامی مشکلات باید از راه گفت‌وگو حل شوند.

ذبيح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «واقعیت این است که باید با امارت اسلامی تعامل صورت گیرد و همه نگرانی‌های موجود مورد بحث و بررسی قرار گیرد برخی مسایل نباید به عنوان فشار سیاسی به خصوص مسایل بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد.»

عبدالملک افغان، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «نه تنها دنیا باید با طالبان تعامل داشته باشد بلکه امارت اسلامی نیز باید به صدای مردم و جهان گوش دهد زیرا جهان امروز مانند یک روستا است و باید قوانین روستا را رعایت کرد.»

احمد خان اندر، یک آگاه دیگر چنین دیدگاه دارد: «امارت اسلامی افغانستان نیز باید روابط خود را با جامعه جهانی از طریق گفت‌وگوهای دیپلوماتیک بهبود بخشد تا از این محاصره سیاسی و اقتصادی خلاص شویم.»

هفده ماه از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد؛ اما تا کنون هیچ کشوری جهان حکومت کنونی را به رسمیت نشناخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره