Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر هیات بلندپایه سازمان ملل متحد به کابل

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، گفتمان ملی را در افغانستان یک نیاز دانسته است.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با هیاتی روز گذشته به کابل آمد.

همزمان با رسیدن این هیات بلندپایه سازمان ملل متحد به کابل، فرحان حق معاون سخنگوی دبیرکل این سازمان در یک نشست خبری درباره سفر این هیات به افغانستان، جزییات داده است.

فرحان حق گفته است: «به نمایندگی از دبیرکل سازمان ملل متحد، آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد و خالد خیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، رایزنی‌ها را در سطح بالا و جدی در سراسر خلیج، آسیا و اروپا برای بحث در مورد وضعیت افغانستان از بهر تلاش‌ها برای پشتیبانی از حقوق دختران و زنان، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و توسعه پایدار آغاز کردند.»

در همین حال، سرپرست وزارت خارجه در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، از سپرده نشدن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی انتقاد کرده است.

امیر خان متقی گفته است: «در توافق‌نامه دوحه تعهد شده بود که رهبران امارت اسلامی از لیست سیاه بیرون خواهد شد اما تا هنوز بیرون نشده‌اند.»

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی، می‌گوید: «در این دیدار دو طرف درباره کمک‌های سازمان ملل متحد گفت‌وگو کردند و همچنان درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه، آغاز دوباره کار بانوان و برای صلح و ثبات دایمی در افغانستان تاکید بر گفتمان ملی کرد.»

اما سودمندی سفر مقام‌های سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر به افغانستان چیست؟

نصیر احمد تره‌کی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «سفر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به افغانستان بدون وعده و وعیدهایی نمی‌تواند که موثریت چندانی بر وضعیت و حال بانوان افغان داشته باشد.»

شیرآغا بیان‌زی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «امارت اسلامی کوشش کند که تعامل کند با جهان و این حق قانونی هر فرد افغان است و جمله در جهان است درس بخواند، کار بکند و به فامیل خود نفقه پیدا کند.»

این در حالی‌ست که سفارت آلمان برای افغانستان نیز در تویتی از سفر این هیات استقبال کرده و گفته است که هیچ کشوری با محرومیت نیمی از جمعیتش از زند‌گی عمومی و اقتصاد، پیش‌رفت کرده نمی‌تواند.

سفر هیات بلندپایه سازمان ملل متحد به کابل

امیرخان متقی در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، از سپرده نشدن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی انتقاد کرده است.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین کشور در دیدار با آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، گفتمان ملی را در افغانستان یک نیاز دانسته است.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با هیاتی روز گذشته به کابل آمد.

همزمان با رسیدن این هیات بلندپایه سازمان ملل متحد به کابل، فرحان حق معاون سخنگوی دبیرکل این سازمان در یک نشست خبری درباره سفر این هیات به افغانستان، جزییات داده است.

فرحان حق گفته است: «به نمایندگی از دبیرکل سازمان ملل متحد، آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد و خالد خیاری دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، رایزنی‌ها را در سطح بالا و جدی در سراسر خلیج، آسیا و اروپا برای بحث در مورد وضعیت افغانستان از بهر تلاش‌ها برای پشتیبانی از حقوق دختران و زنان، ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز و توسعه پایدار آغاز کردند.»

در همین حال، سرپرست وزارت خارجه در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، از سپرده نشدن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی انتقاد کرده است.

امیر خان متقی گفته است: «در توافق‌نامه دوحه تعهد شده بود که رهبران امارت اسلامی از لیست سیاه بیرون خواهد شد اما تا هنوز بیرون نشده‌اند.»

شهزاده مسعود، از نزدیکان حامد کرزی، می‌گوید: «در این دیدار دو طرف درباره کمک‌های سازمان ملل متحد گفت‌وگو کردند و همچنان درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه، آغاز دوباره کار بانوان و برای صلح و ثبات دایمی در افغانستان تاکید بر گفتمان ملی کرد.»

اما سودمندی سفر مقام‌های سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر به افغانستان چیست؟

نصیر احمد تره‌کی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «سفر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد به افغانستان بدون وعده و وعیدهایی نمی‌تواند که موثریت چندانی بر وضعیت و حال بانوان افغان داشته باشد.»

شیرآغا بیان‌زی، استاد دانشگاه، می‌گوید: «امارت اسلامی کوشش کند که تعامل کند با جهان و این حق قانونی هر فرد افغان است و جمله در جهان است درس بخواند، کار بکند و به فامیل خود نفقه پیدا کند.»

این در حالی‌ست که سفارت آلمان برای افغانستان نیز در تویتی از سفر این هیات استقبال کرده و گفته است که هیچ کشوری با محرومیت نیمی از جمعیتش از زند‌گی عمومی و اقتصاد، پیش‌رفت کرده نمی‌تواند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره