Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نظرسنجی در باره اوضاع مدافعان حقوق بشر در افغانستان

فریدم هاوس یا «خانه‌ی آزادی» در ایالات متحده امریکا، اداره جامعه مدنی کانادا و مکانیزم هماهنگی حقوق بشر افغانستان در یک نظرسنجی در باره اوضاع مدافعان حقوق بشر در افغانستان پرداخته اند.

یافته‌های نظر سنجی نشان می‌دهد که نود درصد از مدافعان حقوق بشر در افغانستان خشونت و انواع بدرفتاری‌ها را تجربه کرده اند.

این سه نهاد در گزارشی گفته اند که به هدف بررسی اوضاع مدافعان حقوق بشر افغانستان در ماه‌های می و جون سال گذشته میلادی، با ۶۶۳ مدافع حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان گفت‌وگو کرده اند.

مایکل جی آبراموویتز، رییس خانه‌ی آزادی گفت: «مدافعان حقوق بشر افغانستان در ترس زندگی کرده و با مشکلات جدی مواجه هستند چه در کشور بمانند و چه به خارج از کشور فرار کرده باشند. جامعه جهانی باید پشتیبانی خود را از تلاش‌های خستگی ناپذیر این فعالان برای ایجاد یک افغانستان آزادتر و عادلانه‌تر افزایش دهد.»

در گزارش نیز آمده است، یک سوم مدافعان حقوق بشر که افغانستان را ترک کرده اند، نگران امنیت اعضای خانواده‌های شان در افغانستان اند.

آن سی ریچارد، مسوول هماهنگی افغانستان و همکار برجسته در خانه آزادی گفت: «مدافعان حقوق بشر در هر کجا که هستند نیاز به پشتیبانی دارند. خطرات گسترده‌ای که مدافعان حقوق بشر با آن مواجه هستند، اهمیت پشتیبانی از حق پناهندگی، تقویت برنامه‌های اسکان مجدد پناهندگان و عدم تکیه بر انواع جابجایی موقت در کشورهای ناامن برای مدافعان حقوق بشر در معرض تهدید را نشان می‌دهد.»

روح‌گل افغان، مدافع عرصه حقوق بشر گفت: «استجواب یا طوری برخورد می‌کنند که از کلتور و فرهنگ افغانی ما و از کلتور و فرهنگ دینی ما بیرون می‌باشد. باید این مساله را در نظر بگیرند.»

همزمان با این، سخنگوی امارت اسلامی یافته‌های این نظر سنجی را نادرست می‌خواند، می‌گوید که ادعای‌های بازداشت و خشونت مدافعان حقوق بشر در افغانستان واقعیت ندارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «هیچ کدام از آنها نه در زندان رفتند، نه شکنجه شدند، نه تهدید شدند. در این مورد کدام راپورهایی که پخش می‌شود یا ادعاهایی که صورت می‌گیرد، نادرست است، ما آن را رد می‌کنیم.»

از سویی هم، برخی از آگاهان حقوقی فعالیت و حضور گروه‌های مدافع حقوق بشر را در بهبود عملکرد حکومت و پیشرفت کشور مهم و سازنده می‌دانند.

عزیز معارج، آگاه مسایل حقوقی گفت: «در هر جامعه از لحاظ حقوقی بخاطر تأمین عدالت و بخاطر اعاده حقوق و رسیدن اتباع به حق حقه خود، به مدافعان حقوق بشر اشد ضرورت می‌باشد و رول بسیار مثبتی را حتی در پیشرفت و ترقی جامعه و شفافیت تمام امورات جامعه بازی می‌کند.»

این در حالی‌ست که همواره نهادهای جهانی پشتیبان از حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده اند و گفته اند که حکومت سرپرست باید به حقوق بشر تمکین کند.

اما کابل همواره گفته است که حکومت سرپرست حقوق بشر را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده اند.

نظرسنجی در باره اوضاع مدافعان حقوق بشر در افغانستان

یافته‌های نظر سنجی نشان می‌دهد که نود درصد از مدافعان حقوق بشر در افغانستان خشونت و انواع بدرفتاری‌ها را تجربه کرده اند.

تصویر بندانگشتی

فریدم هاوس یا «خانه‌ی آزادی» در ایالات متحده امریکا، اداره جامعه مدنی کانادا و مکانیزم هماهنگی حقوق بشر افغانستان در یک نظرسنجی در باره اوضاع مدافعان حقوق بشر در افغانستان پرداخته اند.

یافته‌های نظر سنجی نشان می‌دهد که نود درصد از مدافعان حقوق بشر در افغانستان خشونت و انواع بدرفتاری‌ها را تجربه کرده اند.

این سه نهاد در گزارشی گفته اند که به هدف بررسی اوضاع مدافعان حقوق بشر افغانستان در ماه‌های می و جون سال گذشته میلادی، با ۶۶۳ مدافع حقوق بشر در داخل و بیرون از افغانستان گفت‌وگو کرده اند.

مایکل جی آبراموویتز، رییس خانه‌ی آزادی گفت: «مدافعان حقوق بشر افغانستان در ترس زندگی کرده و با مشکلات جدی مواجه هستند چه در کشور بمانند و چه به خارج از کشور فرار کرده باشند. جامعه جهانی باید پشتیبانی خود را از تلاش‌های خستگی ناپذیر این فعالان برای ایجاد یک افغانستان آزادتر و عادلانه‌تر افزایش دهد.»

در گزارش نیز آمده است، یک سوم مدافعان حقوق بشر که افغانستان را ترک کرده اند، نگران امنیت اعضای خانواده‌های شان در افغانستان اند.

آن سی ریچارد، مسوول هماهنگی افغانستان و همکار برجسته در خانه آزادی گفت: «مدافعان حقوق بشر در هر کجا که هستند نیاز به پشتیبانی دارند. خطرات گسترده‌ای که مدافعان حقوق بشر با آن مواجه هستند، اهمیت پشتیبانی از حق پناهندگی، تقویت برنامه‌های اسکان مجدد پناهندگان و عدم تکیه بر انواع جابجایی موقت در کشورهای ناامن برای مدافعان حقوق بشر در معرض تهدید را نشان می‌دهد.»

روح‌گل افغان، مدافع عرصه حقوق بشر گفت: «استجواب یا طوری برخورد می‌کنند که از کلتور و فرهنگ افغانی ما و از کلتور و فرهنگ دینی ما بیرون می‌باشد. باید این مساله را در نظر بگیرند.»

همزمان با این، سخنگوی امارت اسلامی یافته‌های این نظر سنجی را نادرست می‌خواند، می‌گوید که ادعای‌های بازداشت و خشونت مدافعان حقوق بشر در افغانستان واقعیت ندارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «هیچ کدام از آنها نه در زندان رفتند، نه شکنجه شدند، نه تهدید شدند. در این مورد کدام راپورهایی که پخش می‌شود یا ادعاهایی که صورت می‌گیرد، نادرست است، ما آن را رد می‌کنیم.»

از سویی هم، برخی از آگاهان حقوقی فعالیت و حضور گروه‌های مدافع حقوق بشر را در بهبود عملکرد حکومت و پیشرفت کشور مهم و سازنده می‌دانند.

عزیز معارج، آگاه مسایل حقوقی گفت: «در هر جامعه از لحاظ حقوقی بخاطر تأمین عدالت و بخاطر اعاده حقوق و رسیدن اتباع به حق حقه خود، به مدافعان حقوق بشر اشد ضرورت می‌باشد و رول بسیار مثبتی را حتی در پیشرفت و ترقی جامعه و شفافیت تمام امورات جامعه بازی می‌کند.»

این در حالی‌ست که همواره نهادهای جهانی پشتیبان از حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده اند و گفته اند که حکومت سرپرست باید به حقوق بشر تمکین کند.

اما کابل همواره گفته است که حکومت سرپرست حقوق بشر را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره