Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد سرپرست وزارت خارجه از قطع برق از سوی ازبیکستان

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی، از ازبیکستان می‌خواهد که بربنیاد پیمانی که برای ارسال برق به افغانستان بسته، عمل کند.

امیرخان متقی که روز یک‌شنبه در نشستی در کابل سخن می‌زد، انتقاد می‌کند که تاشکند برق صادراتی خود را در شرایط دشوار قطع کرده است.

بربنیاد گفته‌های آقای متقی، ازبیکستان پیمان ارسال بیش از ۴۰۰ میگاوات برق را با شرکت برشنا، امضا کرده است.

امیرخان متقی گفت: «به آن وعده خود پابند بمانند که با شرکت برشنا تعهد کرده است که بیش از ۴۰۰ میگاوات برق را به افغانستان فراهم خواهد ساخت متاسفانه که آن برق را اکنون قطع کرده‌اند و شهروندان با چالش‌هایی روبه‌رو اند.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با سرد شدن هوا، پرچاوی‌های برق به گونه کم‌پیشینه افزایش یافته‌اند و از یک هفته بدینسو، یک ساعت و یا کمتر از یک ساعت در هر شبانه روز برق دارند.

حشمت، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که قرارداد می‌شود باید برق‌ها را ایلا بدهند توجه زیاد باید به برق باشد.»

موسی، باشنده بعدی، می‌گوید: «امارت اسلامی باید همین غم برق را بخورد تا که مردم افغانستان از این مشکلات خلاص شوند.»

باشند‌گان کابل از مسوولان امارت اسلامی به ویژه شرکت برشنا می‌‌خواهند که برق مورد نیاز پایتخت را تامین کنند.

افغانی، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «شب نیم ساعت برق را ایلا می‌کند بسیار مشکلات زیاد است شما می‌فهمین که در مکروریا بخاری و دیگر چیزها مانده نمی‌شود ما به بسیار مشکلات خانه خود را گرم می‌کنیم، توسط بخاری گازی.»

در همین حال، شرکت برشنا کمبود برق را می‌پذیرد؛ اما اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها برای کاهش پرچاوی‌های برق جریان دارد.

حکمت الله آخندزاده، رییس کابل برشنا، به طلوع‌نیوز گفت: «شب و روز تلاش داریم که برای فراهم سازی برق به مردم ما کوشش نهایی خود را می‌کنیم تا به هر حال، این مشکل را حل کنیم.»

افغانستان بخش بزرگی از برق مورد نیازاش را از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند و اکنون که برق وارداتی از برخی این کشورها قطع شده است، کابل و دیگر ولایت‌ها با کمبود شدید برق روبه‌رو شده‌اند.

انتقاد سرپرست وزارت خارجه از قطع برق از سوی ازبیکستان

در همین حال، شرکت برشنا کمبود برق را می‌پذیرد؛ اما اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها برای کاهش پرچاوی‌های برق جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی، از ازبیکستان می‌خواهد که بربنیاد پیمانی که برای ارسال برق به افغانستان بسته، عمل کند.

امیرخان متقی که روز یک‌شنبه در نشستی در کابل سخن می‌زد، انتقاد می‌کند که تاشکند برق صادراتی خود را در شرایط دشوار قطع کرده است.

بربنیاد گفته‌های آقای متقی، ازبیکستان پیمان ارسال بیش از ۴۰۰ میگاوات برق را با شرکت برشنا، امضا کرده است.

امیرخان متقی گفت: «به آن وعده خود پابند بمانند که با شرکت برشنا تعهد کرده است که بیش از ۴۰۰ میگاوات برق را به افغانستان فراهم خواهد ساخت متاسفانه که آن برق را اکنون قطع کرده‌اند و شهروندان با چالش‌هایی روبه‌رو اند.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که با سرد شدن هوا، پرچاوی‌های برق به گونه کم‌پیشینه افزایش یافته‌اند و از یک هفته بدینسو، یک ساعت و یا کمتر از یک ساعت در هر شبانه روز برق دارند.

حشمت، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که قرارداد می‌شود باید برق‌ها را ایلا بدهند توجه زیاد باید به برق باشد.»

موسی، باشنده بعدی، می‌گوید: «امارت اسلامی باید همین غم برق را بخورد تا که مردم افغانستان از این مشکلات خلاص شوند.»

باشند‌گان کابل از مسوولان امارت اسلامی به ویژه شرکت برشنا می‌‌خواهند که برق مورد نیاز پایتخت را تامین کنند.

افغانی، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «شب نیم ساعت برق را ایلا می‌کند بسیار مشکلات زیاد است شما می‌فهمین که در مکروریا بخاری و دیگر چیزها مانده نمی‌شود ما به بسیار مشکلات خانه خود را گرم می‌کنیم، توسط بخاری گازی.»

در همین حال، شرکت برشنا کمبود برق را می‌پذیرد؛ اما اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها برای کاهش پرچاوی‌های برق جریان دارد.

حکمت الله آخندزاده، رییس کابل برشنا، به طلوع‌نیوز گفت: «شب و روز تلاش داریم که برای فراهم سازی برق به مردم ما کوشش نهایی خود را می‌کنیم تا به هر حال، این مشکل را حل کنیم.»

افغانستان بخش بزرگی از برق مورد نیازاش را از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌کند و اکنون که برق وارداتی از برخی این کشورها قطع شده است، کابل و دیگر ولایت‌ها با کمبود شدید برق روبه‌رو شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره