Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرگ بیش از ۱۰۰ تن بر اثر رویدادهای طبیعی و گازگرفتگی در کشور

در کمتر از دو هفته، بیش از صد تن بر اثر رویدادهای طبیعی و گازگرفتگی در سراسر کشور جان باخته‌اند.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که این افراد در پانزده ولایت جان‌های شان را از دست داده‌اند و افزون بر آن، هزاران دام نیز در اثر سردی هوا تلف شده‌اند.

شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «در ولایت‌های مختلف یک‌صد و چهار تن جان باخته‌اند پنجاه خانه مسکونی به گونه کامل و نسبی تخریب شده‌اند.»

عبدالظاهر، باشنده ولایت غور، می‌گوید که یک فرزندش را در نتیجه سردی هوا از دست داده و سه فرزند دیگرش زیر درمان استند. این باشنده غور می‌افزاید که در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برد.

عبدالظاهر به طلوع‌نیوز گفت: «چیز نداشتیم برادر تا آتش روشن کنیم فرزندانم مریض شده اند یکیش به شهادت رسید و سه تن دیگر شان در شفاخانه زیر درمان استند.»

شهروندان می‌افزایند که خانواده‌های نادار بیش‌تر از همه از سردی هوا متضرر استند.

محمد عصیم، باشنده ولایت فاریاب، گفت: «اکثریت فامیل‌ها در شرایط امروز، کسانی استند که یک لقمه نان برای خوردن، چیزی برای نوشیدن و گرم کردن خانه‌ها ندارند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، رویدادهای طبیعی به ویژه سردی هوا در کمتر از دو هفته، افزون بر تلفات جانی، هزاران دام را در ولایت‌های گوناگون به هلاکت رسانیده است.

مرگ بیش از ۱۰۰ تن بر اثر رویدادهای طبیعی و گازگرفتگی در کشور

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که این افراد در پانزده ولایت جان‌های شان را از دست داده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در کمتر از دو هفته، بیش از صد تن بر اثر رویدادهای طبیعی و گازگرفتگی در سراسر کشور جان باخته‌اند.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که این افراد در پانزده ولایت جان‌های شان را از دست داده‌اند و افزون بر آن، هزاران دام نیز در اثر سردی هوا تلف شده‌اند.

شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «در ولایت‌های مختلف یک‌صد و چهار تن جان باخته‌اند پنجاه خانه مسکونی به گونه کامل و نسبی تخریب شده‌اند.»

عبدالظاهر، باشنده ولایت غور، می‌گوید که یک فرزندش را در نتیجه سردی هوا از دست داده و سه فرزند دیگرش زیر درمان استند. این باشنده غور می‌افزاید که در اوضاع بد اقتصادی بسر می‌برد.

عبدالظاهر به طلوع‌نیوز گفت: «چیز نداشتیم برادر تا آتش روشن کنیم فرزندانم مریض شده اند یکیش به شهادت رسید و سه تن دیگر شان در شفاخانه زیر درمان استند.»

شهروندان می‌افزایند که خانواده‌های نادار بیش‌تر از همه از سردی هوا متضرر استند.

محمد عصیم، باشنده ولایت فاریاب، گفت: «اکثریت فامیل‌ها در شرایط امروز، کسانی استند که یک لقمه نان برای خوردن، چیزی برای نوشیدن و گرم کردن خانه‌ها ندارند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، رویدادهای طبیعی به ویژه سردی هوا در کمتر از دو هفته، افزون بر تلفات جانی، هزاران دام را در ولایت‌های گوناگون به هلاکت رسانیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره