Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعلام پشتیبانی سازمان ملل از آموزش و کار بانوان در افغانستان

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، به طلوع‌نیوز می‌گوید که این سازمان بر پشتیبانی از بانوان افغانستان ادامه خواهد داد.

او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که با شماری از کشورهای دیگر بر حکومت سرپرست افغانستان فشار خواهد آورد تا حقوق بانوان رعایت شود و او به همین هدف به افغانستان سفر کرده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: «این بار دوم است که به این کشور میایم اما این سفر ویژه است چون هدف ارسال این هیات به شمول من و رییس بخش زنان سازمان ملل متحد از سوی دبیرکل سازمان ملل بخاطر تعامل با مقام‌های کنونی از بهر دو ممنوعیت، یکی ممنوعیت بانوان از کار و دیگر ممنوعیت دختران از آموزش است و ببینیم که چه گونه می‌توانیم این ممنوعیت‌ها را برگردانیم.‌»

این مقام سازمان ملل، کار و آموزش را حق بانوان می‌داند و می‌گوید که با شمار از کشورهای دیگر به گونه هماهنگ بر حکومت سرپرست افغانستان فشار خواهد آورد تا حق بانوان در این کشور تامین شود.

او افزود: «پیش از سفر به این کشور ما به شماری از کشورها سفر کردیم و مشورت داشتیم تا به گونه اجماعی بر این حکومت فشار وارد کنیم که با زنان گفت‌وگو کرده و به آنان امیدواری بدهیم که ما شما را ترک نکرده‌ایم.‌»

اما  امارت اسلامی در پاسخ به این سخنان آمنه محمد می‌گوید که تلاش‌ها برای برطرف شدن نگرانی کشورها و سازمان‌های جهانی در باره کار و آموزش بانوان جریان دارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «در دید و بازدید با مسوولین تشویش‌های خود را مطرح کردند و امارت اسلامی هم برای شان اظهار داشت در تمام موارد ممکن که مطابقت با شریعت اسلامی داشته باشد ما گام‌هایی را می‌برداریم.»

پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کشور، بانوان و دختران در افغانستان از رفتن به مکتب،‌ دانشگاه، پارک‌، حمام، باشگاه، سفر بدون محرم و از کار کردن در نهادهای غیرحکومتی محروم شده‌اند؛ اما تا هنوز درباره لغو این ممنوعیت‌ها تصمیم گرفته نشده است.

اعلام پشتیبانی سازمان ملل از آموزش و کار بانوان در افغانستان

امارت اسلامی در پاسخ به سخنان آمنه محمد می‌گوید که تلاش‌ها برای برطرف شدن نگرانی کشورها و سازمان‌های جهانی جریان دارد.

تصویر بندانگشتی

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، به طلوع‌نیوز می‌گوید که این سازمان بر پشتیبانی از بانوان افغانستان ادامه خواهد داد.

او در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که با شماری از کشورهای دیگر بر حکومت سرپرست افغانستان فشار خواهد آورد تا حقوق بانوان رعایت شود و او به همین هدف به افغانستان سفر کرده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است: «این بار دوم است که به این کشور میایم اما این سفر ویژه است چون هدف ارسال این هیات به شمول من و رییس بخش زنان سازمان ملل متحد از سوی دبیرکل سازمان ملل بخاطر تعامل با مقام‌های کنونی از بهر دو ممنوعیت، یکی ممنوعیت بانوان از کار و دیگر ممنوعیت دختران از آموزش است و ببینیم که چه گونه می‌توانیم این ممنوعیت‌ها را برگردانیم.‌»

این مقام سازمان ملل، کار و آموزش را حق بانوان می‌داند و می‌گوید که با شمار از کشورهای دیگر به گونه هماهنگ بر حکومت سرپرست افغانستان فشار خواهد آورد تا حق بانوان در این کشور تامین شود.

او افزود: «پیش از سفر به این کشور ما به شماری از کشورها سفر کردیم و مشورت داشتیم تا به گونه اجماعی بر این حکومت فشار وارد کنیم که با زنان گفت‌وگو کرده و به آنان امیدواری بدهیم که ما شما را ترک نکرده‌ایم.‌»

اما  امارت اسلامی در پاسخ به این سخنان آمنه محمد می‌گوید که تلاش‌ها برای برطرف شدن نگرانی کشورها و سازمان‌های جهانی در باره کار و آموزش بانوان جریان دارد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «در دید و بازدید با مسوولین تشویش‌های خود را مطرح کردند و امارت اسلامی هم برای شان اظهار داشت در تمام موارد ممکن که مطابقت با شریعت اسلامی داشته باشد ما گام‌هایی را می‌برداریم.»

پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کشور، بانوان و دختران در افغانستان از رفتن به مکتب،‌ دانشگاه، پارک‌، حمام، باشگاه، سفر بدون محرم و از کار کردن در نهادهای غیرحکومتی محروم شده‌اند؛ اما تا هنوز درباره لغو این ممنوعیت‌ها تصمیم گرفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره