Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتونیو گوترش خواهان لغو ممنوعیت آموزش بانوان در افغانستان شد

همزمان با روز جهانی آموزش، انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت آموزش در برابر بانوان در افغانستان، را لغو کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت بیست‌وچهار جنوری، روز جهانی آموزش، می‌گوید که زمان آن رسیده است تا به تمامی قوانین و حرکت‌هایی که مانع دسترسی به آموزش می‌شوند، پایان داده شود.

آقای گوترش گفته است: «من به ویژه از مقامات حاکم در افغانستان می‌خواهم که ممنوعیت ظالمانه و ناکام دسترسی دختران را به آموزش‌های متوسط و عالی، لغو کنند.»

روز جهانی آموزش در حالی فرا رسیده است که یونیسکو این روز را به آموزش دختران در افغانستان اختصاص داده است. از این روز در بیش‌تر کشورهای جهان گرامی‌داشت می‌شود؛ اما دختران دانش‌آموز و دانشجو در افغانستان، چشم به راه باز شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها هستند.

اسما، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «نمی‌فهمم روی چه هدف امروز را روز آموزش تعیین کردند در حالیکه تمام درهای مکاتب به روی دختران بسته است.»

شماری از دانش‌آموزان و دانشجویان از حکومت سرپرست می‌خواهند که در باره مکتب‌های متوسط و لیسه و نیز دانشگاه‌ها تجدید نظر کند.‏‎‏‎

آرزو، دانش‌آموز، گفت: «ما امیدوار استیم  که روزی هم شود که مکتب‌های ما بازهم باز شود.»

حسنا، دانشجو، می‌گوید: «پوهنتون‌ها را به روی دختران بسته کردند من نتوانستم که آینده خود را پیش‌بینی کنم و این بر من بسیار نگران کننده است.»

همزمان با این، اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و یک صد هزار دختر از رفتن به مکتب و بیش از صد هزار دختر از رفتن به دانشگاه‌، محروم مانده‌اند.

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق زن، گفت: «انتظار می‌رفت که امروز جمع حاکم در افغانستان با گرامی‌داشت ویژه از این روز به انتظار شهروندان افغانستان بر بازگشایی مجدد درب دانشگاه‌ها و مکاتب دخترانه نقطه پایان بگذارند.»

کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان، در صفحه تویترش نوشته است که تجلیل از روز جهانی آموزش دشوار است؛ زیرا زنان و دختران در افغانستان از این حق محروم استند.

کرن دیکر نوشته است: «آموزش در واقعیت سرمایه‌گذاری برای آینده افغانستان است و باید دختران و پسران به آن دست‌رسی داشته باشند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «مهم‌ترین اش این است که این درخواست خود مردم افغانستان هم است و یک حکومت اگر درخواست مردم خود را گوش کند مردم همرایش نزدیک‌تر می‌شود.»

این در حالی‌ست که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا  یونیسکو روز جهانی آموزش امسال را به آموزش دختران افغانستان اختصاص داده است.

انتونیو گوترش خواهان لغو ممنوعیت آموزش بانوان در افغانستان شد

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، در تویترش نوشته است که تجلیل از روز جهانی آموزش دشوار است؛ زیرا زنان و دختران در افغانستان از این حق محروم استند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی آموزش، انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت آموزش در برابر بانوان در افغانستان، را لغو کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت بیست‌وچهار جنوری، روز جهانی آموزش، می‌گوید که زمان آن رسیده است تا به تمامی قوانین و حرکت‌هایی که مانع دسترسی به آموزش می‌شوند، پایان داده شود.

آقای گوترش گفته است: «من به ویژه از مقامات حاکم در افغانستان می‌خواهم که ممنوعیت ظالمانه و ناکام دسترسی دختران را به آموزش‌های متوسط و عالی، لغو کنند.»

روز جهانی آموزش در حالی فرا رسیده است که یونیسکو این روز را به آموزش دختران در افغانستان اختصاص داده است. از این روز در بیش‌تر کشورهای جهان گرامی‌داشت می‌شود؛ اما دختران دانش‌آموز و دانشجو در افغانستان، چشم به راه باز شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها هستند.

اسما، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «نمی‌فهمم روی چه هدف امروز را روز آموزش تعیین کردند در حالیکه تمام درهای مکاتب به روی دختران بسته است.»

شماری از دانش‌آموزان و دانشجویان از حکومت سرپرست می‌خواهند که در باره مکتب‌های متوسط و لیسه و نیز دانشگاه‌ها تجدید نظر کند.‏‎‏‎

آرزو، دانش‌آموز، گفت: «ما امیدوار استیم  که روزی هم شود که مکتب‌های ما بازهم باز شود.»

حسنا، دانشجو، می‌گوید: «پوهنتون‌ها را به روی دختران بسته کردند من نتوانستم که آینده خود را پیش‌بینی کنم و این بر من بسیار نگران کننده است.»

همزمان با این، اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و یک صد هزار دختر از رفتن به مکتب و بیش از صد هزار دختر از رفتن به دانشگاه‌، محروم مانده‌اند.

مریم معروف آروین، فعال عرصه حقوق زن، گفت: «انتظار می‌رفت که امروز جمع حاکم در افغانستان با گرامی‌داشت ویژه از این روز به انتظار شهروندان افغانستان بر بازگشایی مجدد درب دانشگاه‌ها و مکاتب دخترانه نقطه پایان بگذارند.»

کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان، در صفحه تویترش نوشته است که تجلیل از روز جهانی آموزش دشوار است؛ زیرا زنان و دختران در افغانستان از این حق محروم استند.

کرن دیکر نوشته است: «آموزش در واقعیت سرمایه‌گذاری برای آینده افغانستان است و باید دختران و پسران به آن دست‌رسی داشته باشند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «مهم‌ترین اش این است که این درخواست خود مردم افغانستان هم است و یک حکومت اگر درخواست مردم خود را گوش کند مردم همرایش نزدیک‌تر می‌شود.»

این در حالی‌ست که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا  یونیسکو روز جهانی آموزش امسال را به آموزش دختران افغانستان اختصاص داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره