Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای امنیت روز جمعه نشستی در باره‌ی افغانستان برگزار می‌کند

قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه نشستی را در باره اوضاع افغانستان برگزار کند.

امارات متحده عرب، جاپان و فرانسه درخواست برگزاری این نشست را داده‌اند.

شهاد مطر، سخنگوی ماموریت امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، گفته است که آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست در‌باره‌ی  سفر اخیر اش به افغانستان، جزییات خواهد داد.

سخنگوی ماموریت امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد گفته است: «در این نشست در باره سفر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که به افغانستان داشت، ارزیابی وی از اوضاع افغانستان و پیام‌های که به مقام‌های حکومت سرپرست انتقال داده، گفت‌وگو خواهیم کرد.»

تا اکنون نزدیک به ده نشست منطقه‌یی و جهانی در باره اوضاع و رسیدگی به آن از سوی کشورها و سازمان‌های جهانی برگزار شده‌اند؛ اما پرسشی که چرا تا اکنون این نشست‌ها چالش‌های بنیادی کشور را حل نساخته، بی پاسخ مانده است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی افغانستان، می‌گوید: «چون امارت اسلامی در مجلس نیست و اونها هر فیصله که کنند قابل قبول به امارت اسلامی نیست. اگر نماینده از این‌ها باشد باز او وقت امکان دارد که از ده پیشنهاد پنج یا شش تطبیق شود و دگرایش باشد و ضرور هم نیست که تمام فرامایشات اونها باید است پذیرفته شود.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نمی‌توانند نسبت به شرایط دردناک که حاکم بر افغانستان، بی‌تفاوت باشند اما عدم موثریت وعدم موفقیت این نشست‌ها بدون تردید بخاطر عدم انعطاف‌پذیری طالبان است.»

و اما امارت اسلامی از شرکت کنندگان این گونه نشست‌ها می‌خواهد تا راه همکاری با حکومت سرپرست در افغانستان، را در پیش گیرند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «در نشست‌های بین‌المللی هم ما خواهان از این هستیم که با مردم افغانستان و امارت اسلامی روحیه همکاری به وجود بیاید چون همکاری و تفاهم می‌تواند ما را به یک نتیجه مثبت برساند و اعمال‌های فشار و بعضی از سوءظن‌ها اگر به میان میاید طبعا که راه حل نیست و اثرگذار هم نخواهد بود.»

پیش از این، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رییس‌جمهور روسیه برای افغانستان، گفته است که انتظار می‌رود نشست‌هایی در ماه‌های آینده با حضور کشورهای منطقه در باره افغانستان برگزار شوند.

این نشست‌ها به روند کمک‌رسانی به مردم افغانستان نیز خواهند پرداخت.

شورای امنیت روز جمعه نشستی در باره‌ی افغانستان برگزار می‌کند

امارت اسلامی از شرکت کنندگان این گونه نشست‌ها می‌خواهد تا راه همکاری با حکومت سرپرست افغانستان را در پیش گیرند.

تصویر بندانگشتی

قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه نشستی را در باره اوضاع افغانستان برگزار کند.

امارات متحده عرب، جاپان و فرانسه درخواست برگزاری این نشست را داده‌اند.

شهاد مطر، سخنگوی ماموریت امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، گفته است که آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در این نشست در‌باره‌ی  سفر اخیر اش به افغانستان، جزییات خواهد داد.

سخنگوی ماموریت امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد گفته است: «در این نشست در باره سفر آمنه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل متحد که به افغانستان داشت، ارزیابی وی از اوضاع افغانستان و پیام‌های که به مقام‌های حکومت سرپرست انتقال داده، گفت‌وگو خواهیم کرد.»

تا اکنون نزدیک به ده نشست منطقه‌یی و جهانی در باره اوضاع و رسیدگی به آن از سوی کشورها و سازمان‌های جهانی برگزار شده‌اند؛ اما پرسشی که چرا تا اکنون این نشست‌ها چالش‌های بنیادی کشور را حل نساخته، بی پاسخ مانده است.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی افغانستان، می‌گوید: «چون امارت اسلامی در مجلس نیست و اونها هر فیصله که کنند قابل قبول به امارت اسلامی نیست. اگر نماینده از این‌ها باشد باز او وقت امکان دارد که از ده پیشنهاد پنج یا شش تطبیق شود و دگرایش باشد و ضرور هم نیست که تمام فرامایشات اونها باید است پذیرفته شود.»

سید جواد سجادی، استاد دانشگاه، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نمی‌توانند نسبت به شرایط دردناک که حاکم بر افغانستان، بی‌تفاوت باشند اما عدم موثریت وعدم موفقیت این نشست‌ها بدون تردید بخاطر عدم انعطاف‌پذیری طالبان است.»

و اما امارت اسلامی از شرکت کنندگان این گونه نشست‌ها می‌خواهد تا راه همکاری با حکومت سرپرست در افغانستان، را در پیش گیرند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «در نشست‌های بین‌المللی هم ما خواهان از این هستیم که با مردم افغانستان و امارت اسلامی روحیه همکاری به وجود بیاید چون همکاری و تفاهم می‌تواند ما را به یک نتیجه مثبت برساند و اعمال‌های فشار و بعضی از سوءظن‌ها اگر به میان میاید طبعا که راه حل نیست و اثرگذار هم نخواهد بود.»

پیش از این، ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رییس‌جمهور روسیه برای افغانستان، گفته است که انتظار می‌رود نشست‌هایی در ماه‌های آینده با حضور کشورهای منطقه در باره افغانستان برگزار شوند.

این نشست‌ها به روند کمک‌رسانی به مردم افغانستان نیز خواهند پرداخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره