Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست معاون سازمان ملل متحد بر از سرگیری کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی

مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلو‌ع‌نیوز می‌گوید که اگر بانوان در نهادهای مددرسان اجازه فعالیت نگیرند، نمایندگی‌های سازمان ملل توان فعالیت را نخواهند داشت.

معاون دبیرکل سازمان ملل در این گفت‌وگو، هدف سفرش را به افغانستان از میان برداشتن تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی می‌گوید.

آقای گریفیتس می‌افزاید که تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی، سازمان ملل را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در این باره چنین گفت: «اگر نتوانیم بانوان را دوباره به کار برگردانیم که شماری از آنان در حال حاضر در دو بخش که نام‌بردم و خواهان گسترش بیشتر آن هستیم کار می‌کنند، اما اگر در نهادهای دیگر بر نگردند ما قادر به فعالیت نخواهیم بود چون ما نمی‌توانیم خدمات با کیفیت را که به آن نیاز داریم ارایه کنیم و این یک موضوع عملی است.»

این مقام بلندپایه سازمان ملل می‌گوید که برنامه کمک‌های بشری در سال ۲۰۲۳ برای افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر است که بزرگترین برنامه بشری در جهان شمرده می‌شود و اگر کمک‌رسانی انجام نشود، ۶ میلیون تن با قحطی شدید روبه‌رو خواهند شد.

آقای گریفیتس در این باره افزود: «زمان در اختیار نداریم که به عقب برویم، تنها پافشاری بر رفتن به جلو داریم و به جلو رفتن، اجازه دادن به بانوان است که به آن نیاز داریم، مسله بشری در افغانستان ممکن در بلندترین سطح جهان قرار دارد شما به خاطر همین مسله شاهد سفرها بودید.»

اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این سخنان معاون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که بانوان در تمامی نهادهایی که حضور شان نیاز است، می‌توانند کار کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «بخش‌های غیر ضروری که متصادم با احکام شرعی است او نیازمندی جامعه و وطن ما است باید آنها ارزش بگذارند به قوانین مملکت ما، فعالیت‌های خود را قسمی عیار بسازند که همخوانی با قوانین کشور ما داشته باشد.»

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی گفت: «سازمان ملل متحد از زمان تاسیس‌اش توسط برندگان جنگ دوم جهانی تا فعلا را فقط در ظاهر شعارهای حقوق زن و حق و حقوق بانوان را شعار داده اما در میدان عمل چیز دیگری را ثابت ساخته.»

پیش از این، وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفته است که با نهادهای مددرسان نشست‌هایی داشته تا زمینه کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی از سرگرفته شود.

خواست معاون سازمان ملل متحد بر از سرگیری کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی

آقای گریفیتس می‌افزاید که تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی، سازمان ملل را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

تصویر بندانگشتی

مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلو‌ع‌نیوز می‌گوید که اگر بانوان در نهادهای مددرسان اجازه فعالیت نگیرند، نمایندگی‌های سازمان ملل توان فعالیت را نخواهند داشت.

معاون دبیرکل سازمان ملل در این گفت‌وگو، هدف سفرش را به افغانستان از میان برداشتن تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی می‌گوید.

آقای گریفیتس می‌افزاید که تعلیق کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی، سازمان ملل را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در این باره چنین گفت: «اگر نتوانیم بانوان را دوباره به کار برگردانیم که شماری از آنان در حال حاضر در دو بخش که نام‌بردم و خواهان گسترش بیشتر آن هستیم کار می‌کنند، اما اگر در نهادهای دیگر بر نگردند ما قادر به فعالیت نخواهیم بود چون ما نمی‌توانیم خدمات با کیفیت را که به آن نیاز داریم ارایه کنیم و این یک موضوع عملی است.»

این مقام بلندپایه سازمان ملل می‌گوید که برنامه کمک‌های بشری در سال ۲۰۲۳ برای افغانستان ۴.۶ میلیارد دالر است که بزرگترین برنامه بشری در جهان شمرده می‌شود و اگر کمک‌رسانی انجام نشود، ۶ میلیون تن با قحطی شدید روبه‌رو خواهند شد.

آقای گریفیتس در این باره افزود: «زمان در اختیار نداریم که به عقب برویم، تنها پافشاری بر رفتن به جلو داریم و به جلو رفتن، اجازه دادن به بانوان است که به آن نیاز داریم، مسله بشری در افغانستان ممکن در بلندترین سطح جهان قرار دارد شما به خاطر همین مسله شاهد سفرها بودید.»

اما سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این سخنان معاون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که بانوان در تمامی نهادهایی که حضور شان نیاز است، می‌توانند کار کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «بخش‌های غیر ضروری که متصادم با احکام شرعی است او نیازمندی جامعه و وطن ما است باید آنها ارزش بگذارند به قوانین مملکت ما، فعالیت‌های خود را قسمی عیار بسازند که همخوانی با قوانین کشور ما داشته باشد.»

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی گفت: «سازمان ملل متحد از زمان تاسیس‌اش توسط برندگان جنگ دوم جهانی تا فعلا را فقط در ظاهر شعارهای حقوق زن و حق و حقوق بانوان را شعار داده اما در میدان عمل چیز دیگری را ثابت ساخته.»

پیش از این، وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفته است که با نهادهای مددرسان نشست‌هایی داشته تا زمینه کار بانوان در نهادهای غیر حکومتی از سرگرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره