Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان: زندگی با قطع دوامدار برق در کابل مختل شده است

برخی از باشندگان کابل به طلوع‌نیوز می‌گویند که زندگی کاری و خانوادگی آنان با قطع دوامدار برق در پایتخت، با مشکلات فراوان روبه‌رو شده است.

پایتخت‌نشینان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا کار رساندن برق به مردم، توجه جدی کند.

ملیار، باشنده کابل، گفت: «در روزهای اخیر بارش برف زیاد شد و برق هم نیست در حالی که برق هم نداریم اما بل صرفیه برق نسبت به گذشته هم افزایش یافته است. ما بخاطر نبود برق به ستوه آمدیم و از گرمای بخاری برقی هم محروم هستیم.»

میوند،باشنده بعدی کابل، می‌گوید: «تمام کارها با برق انجام می‌شود برق که نباشد آب نیست تلفون چارج نمی‌شود کسی تلویزیون نمی‌خرد در کاروبار ما ۹۰ درصد تاثیر منفی آمده است کسی نیست که از ما تلویزیون بخرد دلیلش این است که برق نیست.»

حمیدالله احمدی، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که تلاش شان بیش‌تر روی بندهای برق باشد تا زندگی مردم به پیش‌رفت سوق داده شود.»

با این وجود، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که مسوولان این شرکت برای حل مشکلات مردم باید در کوتاه مدت از برق حرارتی تره‌خیل کابل بیش‌تر استفاده کنند و از کشور تاجیکستان خواهان بیش‌تر برق شود.

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «بخاطر حل مشکل مردم در کوتاه مدت باید جنراتورهای تره‌خیل را هم از طرف روز و هم از طرف شب باید روشن کنند در قدم دوم باید با تاجیکستان صحبت کنند تاجیکستان می‌تواند که در حالات اضطرار برق کمک کند.»

شرکت برق‌رسانی کشور یا برشنا می‌گوید که از ۱۰۰ میگاوات برق وصل شده ازبیکستان فقط ۹۰ میگاوات آن به کابل می‌رسد و این شرکت با این مقدار برق و تولیدات داخلی کابل نمی‌تواند مشکلات برق را برطرف کند.

حکمت الله آخندزاده، رییس برشنا کابل، گفت: «در روزهای سرد کنونی تولیدات داخلی ما که برق حرارتی و یا بند ماهیپر، سروبی و نغلو است برق مورد ضرورت تکمیل نمی‌شود.»

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا، شهر کابل حد اکثر به ۷۰۰ میگاوات برق نیاز دارد؛ در حالی که برق تولیدی و وارداتی تنها می‌تواند ۴۵۰ میگاوات برق را در پایتخت تامین کند. 

هم اکنون از برق وارداتی ازبیکستان که در پیمان اخیر ۴۵۰ میگاوات است؛ تنها ۱۰۰ میگاوات آن به کشور وصل شده است.

باشندگان: زندگی با قطع دوامدار برق در کابل مختل شده است

شرکت برق‌رسانی کشور یا برشنا می‌گوید که از ۱۰۰ میگاوات برق وصل شده ازبیکستان فقط ۹۰ میگاوات آن به کابل می‌رسد.

تصویر بندانگشتی

برخی از باشندگان کابل به طلوع‌نیوز می‌گویند که زندگی کاری و خانوادگی آنان با قطع دوامدار برق در پایتخت، با مشکلات فراوان روبه‌رو شده است.

پایتخت‌نشینان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا کار رساندن برق به مردم، توجه جدی کند.

ملیار، باشنده کابل، گفت: «در روزهای اخیر بارش برف زیاد شد و برق هم نیست در حالی که برق هم نداریم اما بل صرفیه برق نسبت به گذشته هم افزایش یافته است. ما بخاطر نبود برق به ستوه آمدیم و از گرمای بخاری برقی هم محروم هستیم.»

میوند،باشنده بعدی کابل، می‌گوید: «تمام کارها با برق انجام می‌شود برق که نباشد آب نیست تلفون چارج نمی‌شود کسی تلویزیون نمی‌خرد در کاروبار ما ۹۰ درصد تاثیر منفی آمده است کسی نیست که از ما تلویزیون بخرد دلیلش این است که برق نیست.»

حمیدالله احمدی، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که تلاش شان بیش‌تر روی بندهای برق باشد تا زندگی مردم به پیش‌رفت سوق داده شود.»

با این وجود، رییس پیشین شرکت برشنا می‌گوید که مسوولان این شرکت برای حل مشکلات مردم باید در کوتاه مدت از برق حرارتی تره‌خیل کابل بیش‌تر استفاده کنند و از کشور تاجیکستان خواهان بیش‌تر برق شود.

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «بخاطر حل مشکل مردم در کوتاه مدت باید جنراتورهای تره‌خیل را هم از طرف روز و هم از طرف شب باید روشن کنند در قدم دوم باید با تاجیکستان صحبت کنند تاجیکستان می‌تواند که در حالات اضطرار برق کمک کند.»

شرکت برق‌رسانی کشور یا برشنا می‌گوید که از ۱۰۰ میگاوات برق وصل شده ازبیکستان فقط ۹۰ میگاوات آن به کابل می‌رسد و این شرکت با این مقدار برق و تولیدات داخلی کابل نمی‌تواند مشکلات برق را برطرف کند.

حکمت الله آخندزاده، رییس برشنا کابل، گفت: «در روزهای سرد کنونی تولیدات داخلی ما که برق حرارتی و یا بند ماهیپر، سروبی و نغلو است برق مورد ضرورت تکمیل نمی‌شود.»

بربنیاد اطلاعات شرکت برشنا، شهر کابل حد اکثر به ۷۰۰ میگاوات برق نیاز دارد؛ در حالی که برق تولیدی و وارداتی تنها می‌تواند ۴۵۰ میگاوات برق را در پایتخت تامین کند. 

هم اکنون از برق وارداتی ازبیکستان که در پیمان اخیر ۴۵۰ میگاوات است؛ تنها ۱۰۰ میگاوات آن به کشور وصل شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره