Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد دختران از منع حضور در آزمون کانکور دانشگاه‌های خصوصی

شماری از فارغان صنف دوازدهم از تصمیم تازه حکومت سرپرست که دختران را از ثبت‌نام برای اشتراک در آزمون کانکور دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی منع کرده، انتقاد می‌کنند.

این دانش‌آموزان دختر از امارت اسلامی می‌خواهند که بانوان را اجازه دهد تا به آموزش شان ادامه بدهند.

این خواست‌ها و نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که وزارت تحصیلات عالی ناوقت روز شنبه با پخش نامه‌یی از ثبت‌نام بانوان در آزمون کانکور جلوگیری کرد.

دیانا، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «اول باید به ما اجازه بدهند تا کورس‌های خود را بخوانیم به امتحان کانکور آماده شویم امتحان کانکور را به خوبی بدهیم بعد به دانشگاه‌ها برویم درس خود را ادامه بدهیم تا وطن خود را آباد بسازیم.»

تهمینه، یک دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «امارت اسلامی به ما اجازه نمی‌دهد که ما امتحان خود را بدهیم امتحان کانکور را، و نه به کورس می‌ماند که کورس را بخوانیم. نمیدانم که آخر ما در اینجا چه خواهد شد.»

در همین حال، مسوول دفتر رسانه‌های اتحادیه دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی می‌گوید که این محدودیت‌ها، دانشگاه‌های خصوصی را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌سازد.

محمد کریم ناصری، مسوول مطبوعات اتحادیه دانشگاه و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، گفت: «این هم به سکتور اقتصادی ضربه می‌زند هم به ملت و هم معنوی و علمی ضربه است و برای ترمیم و بازسازی آن سال‌ها وقت نیاز است متاسفانه.»

عزیزالله امیر، موسس دانشگاه مورا، گفت: «دخترهای افغان را بورس می‌دهند اروپا و امریکا و کجا کجا، ناموس ما را بخاطر درس به کشور دیگر می‌برند این برای ما ننگ است.»

زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، در صفحه تویترش این فرمان وزارت تحصیلات عالی را آسیب به آموزش بانوان در افغانستان دانسته است.

در کمتر از یک ماه گذشته، دو مقام بلندپایه سازمان ملل متحد برای از میان برداشتن محدودیت‌ها بر بانوان، به افغانستان سفر کردند؛ اما این سفرها نه تنها که اثر خوب در این زمینه نداشته‌اند، بل تصمیم‌هایی برای محدودیت‌های بیشتر نیز گرفته شد.

انتقاد دختران از منع حضور در آزمون کانکور دانشگاه‌های خصوصی

زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، این فرمان وزارت تحصیلات عالی را آسیب به آموزش بانوان در افغانستان دانسته است.

تصویر بندانگشتی

شماری از فارغان صنف دوازدهم از تصمیم تازه حکومت سرپرست که دختران را از ثبت‌نام برای اشتراک در آزمون کانکور دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی منع کرده، انتقاد می‌کنند.

این دانش‌آموزان دختر از امارت اسلامی می‌خواهند که بانوان را اجازه دهد تا به آموزش شان ادامه بدهند.

این خواست‌ها و نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که وزارت تحصیلات عالی ناوقت روز شنبه با پخش نامه‌یی از ثبت‌نام بانوان در آزمون کانکور جلوگیری کرد.

دیانا، دانش‌آموز، به طلوع‌نیوز گفت: «اول باید به ما اجازه بدهند تا کورس‌های خود را بخوانیم به امتحان کانکور آماده شویم امتحان کانکور را به خوبی بدهیم بعد به دانشگاه‌ها برویم درس خود را ادامه بدهیم تا وطن خود را آباد بسازیم.»

تهمینه، یک دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «امارت اسلامی به ما اجازه نمی‌دهد که ما امتحان خود را بدهیم امتحان کانکور را، و نه به کورس می‌ماند که کورس را بخوانیم. نمیدانم که آخر ما در اینجا چه خواهد شد.»

در همین حال، مسوول دفتر رسانه‌های اتحادیه دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی می‌گوید که این محدودیت‌ها، دانشگاه‌های خصوصی را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌سازد.

محمد کریم ناصری، مسوول مطبوعات اتحادیه دانشگاه و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، گفت: «این هم به سکتور اقتصادی ضربه می‌زند هم به ملت و هم معنوی و علمی ضربه است و برای ترمیم و بازسازی آن سال‌ها وقت نیاز است متاسفانه.»

عزیزالله امیر، موسس دانشگاه مورا، گفت: «دخترهای افغان را بورس می‌دهند اروپا و امریکا و کجا کجا، ناموس ما را بخاطر درس به کشور دیگر می‌برند این برای ما ننگ است.»

زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، در صفحه تویترش این فرمان وزارت تحصیلات عالی را آسیب به آموزش بانوان در افغانستان دانسته است.

در کمتر از یک ماه گذشته، دو مقام بلندپایه سازمان ملل متحد برای از میان برداشتن محدودیت‌ها بر بانوان، به افغانستان سفر کردند؛ اما این سفرها نه تنها که اثر خوب در این زمینه نداشته‌اند، بل تصمیم‌هایی برای محدودیت‌های بیشتر نیز گرفته شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره