Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان باختن سه شهروند کشور در زندان‌های کراچی پاکستان

در چهار ماه گذشته، دست‌کم سه پناهجوی افغانستان در زندان‌های شهر کراچی پاکستان جان‌ باخته‌اند.

قونسل افغانستان در شهر کراچی می‌گوید که بیش از ۱۰۰۰ پناهجوی کشور به شمول زنان و کودکان در حال حاضر در زندان‌های کراچی پاکستان بسر می‌برند.

این دیپلومات امارت اسلامی می‌افزاید که پرونده‌های ۱۵۰ تن از این زندانیان بررسی شده‌اند و به زودی آزاد خواهند شد.

عبدالجبار تخاری، قنسول افغانستان در کراچی، گفت: «اینجا هزار و یک نفر در زندان‌ها هستند در این ۱۵۰ کودک و ۱۳۸ زن هستند. حالا از ۱۵۲ تن حکم آزادی شان داده شده و تا دو سه روز دیگر به وطن منتقل می شوند.

فرزاد که پدر و مادرش را برای درمان به پاکستان فرستاده بود، پدرش در زندان جان باخته است و مادرش هنوزهم در کراچی در بازداشت است.

فرزاد به طلوع‌نیوز گفت: «بیست و هفت روز متواتر ما میت خود را در یکی از شفاخانه‌های کراچی گذاشتیم و انتقال ندادیم تا والده ما حداقل سر وفات شوهرش باشد؛ اما متاسفانه امارت اسلامی هم قادر به این نشدند که رهایی آنها را انجام بدهد.»

شماری از پناهجویان افغانستان می‌گویند که پولیس پاکستان گاه‌گاهی اقدام به بازداشت کسانی می‌کنند که سند اقامت در پاکستان، نیز دارند.

نظر خوگیانی‌وال، فعال حقوق مهاجران، گفت: «افغان‌ها اکنون نمی‌توانند آزادانه سفر کنند مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند دستگیری‌ها نیز روز به ‌روز در حال افزایش است.»

از سوی دیگر، سفیر امارت اسلامی در اسلام‌آباد می‌گوید که بازداشت پناهجویان افغانستان در پاکستان در مقایسه با گذشته، کاهش یافته است.

آمارهای کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهند که در حال حاضر یک میلیون و ۳۰۰ هزار پناهجوی افغانستان در پاکستان ثبت شده‌اند.

جان باختن سه شهروند کشور در زندان‌های کراچی پاکستان

شماری از پناهجویان افغانستان می‌گویند که پولیس پاکستان گاه‌گاهی اقدام به بازداشت کسانی می‌کنند که سند اقامت در پاکستان، نیز دارند.

تصویر بندانگشتی

در چهار ماه گذشته، دست‌کم سه پناهجوی افغانستان در زندان‌های شهر کراچی پاکستان جان‌ باخته‌اند.

قونسل افغانستان در شهر کراچی می‌گوید که بیش از ۱۰۰۰ پناهجوی کشور به شمول زنان و کودکان در حال حاضر در زندان‌های کراچی پاکستان بسر می‌برند.

این دیپلومات امارت اسلامی می‌افزاید که پرونده‌های ۱۵۰ تن از این زندانیان بررسی شده‌اند و به زودی آزاد خواهند شد.

عبدالجبار تخاری، قنسول افغانستان در کراچی، گفت: «اینجا هزار و یک نفر در زندان‌ها هستند در این ۱۵۰ کودک و ۱۳۸ زن هستند. حالا از ۱۵۲ تن حکم آزادی شان داده شده و تا دو سه روز دیگر به وطن منتقل می شوند.

فرزاد که پدر و مادرش را برای درمان به پاکستان فرستاده بود، پدرش در زندان جان باخته است و مادرش هنوزهم در کراچی در بازداشت است.

فرزاد به طلوع‌نیوز گفت: «بیست و هفت روز متواتر ما میت خود را در یکی از شفاخانه‌های کراچی گذاشتیم و انتقال ندادیم تا والده ما حداقل سر وفات شوهرش باشد؛ اما متاسفانه امارت اسلامی هم قادر به این نشدند که رهایی آنها را انجام بدهد.»

شماری از پناهجویان افغانستان می‌گویند که پولیس پاکستان گاه‌گاهی اقدام به بازداشت کسانی می‌کنند که سند اقامت در پاکستان، نیز دارند.

نظر خوگیانی‌وال، فعال حقوق مهاجران، گفت: «افغان‌ها اکنون نمی‌توانند آزادانه سفر کنند مردم با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند دستگیری‌ها نیز روز به ‌روز در حال افزایش است.»

از سوی دیگر، سفیر امارت اسلامی در اسلام‌آباد می‌گوید که بازداشت پناهجویان افغانستان در پاکستان در مقایسه با گذشته، کاهش یافته است.

آمارهای کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهند که در حال حاضر یک میلیون و ۳۰۰ هزار پناهجوی افغانستان در پاکستان ثبت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره