Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسدود شدن برخی از مسیرهای ارتباطی در پی برف‌باری‌ در ولایت‌ها

مسوولان وزارت فواید عامه روز یک‌شنبه از مسدود شدن برخی از مسیرهای ارتباطی بر اثر برف‌باری در ولایت‌های فراه، بامیان و سرپل خبر داده‌اند.

به گفته مسوولان، مسیرهای ارتباطی ولسوالی پرچمن در فراه، کوتل قم در سرپل و کوتل حاجی‌گک در بامیان مسدود شده‌اند.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزرات فواید عامه، می‌گوید: «کوتل پل پُستهی شش و مسیر کوتل حاجیگک برای مدت کوتاه به علت توفان مسدود شد. کوتل قم در سرپل و راه ولسوالی پرچمن فراه به علت برفباریها مسدود استند.»

گذرگاه سالنگ نیز در یک شبانه روز گذشته گواه بارش برف و وزش تندباد بوده است و برای شماری از رانندگان اجازه رفت‌وآمد در این مسیر داده نشده است.

رازمحمد، راننده، می‌گوید: «این جای ناامن است در کنار آن اگر یک گزمهی هم صورت بگیرد ما نیز خرسند خواهیم شد.»

نصیرالدین، راننده بعدی، می‌گوید: «نه هوتل است نه جایی برای نماز و وضو. اینجا خانهها است ما بسیار به تکلیف استیم.»

نعیم، یکی دیگر از رانندگان، گفت: «دیروز از ساعت دو ما را اینجا توقف دادند و گفتند که راه بالا وضعیت‌اش خراب است و هر وقت راه پاک شد به شما اجازه رفت خواهیم داد.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که بسته شدن راه‌های ارتباطی، آنان را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.

عبدالحق، باشنده غور، گفت: «از اثر برف‌باری در شاهراه غور-کابل و غور-هرات راه‌ها بند می‌شود مواد خوراکه قیمت‌اش بالا می‌رود امارت اسلامی باید در وقتی که برف‌باری می‌شود، با شرکت‌های که قرارداد کرده، راه‌ها را برای رفت‌وآمد باز کنند.»

بربنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، تا اکنون ۱۷۰ تن از اثر سردی هوا در کشور جان باخته‌اند و صدها رأس مواشی نیز تلف شده‌اند.

مسدود شدن برخی از مسیرهای ارتباطی در پی برف‌باری‌ در ولایت‌ها

گذرگاه سالنگ نیز در یک شبانه روز گذشته گواه بارش برف و وزش تندباد بوده و برای شماری از رانندگان اجازه رفت‌وآمد داده نشده است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت فواید عامه روز یک‌شنبه از مسدود شدن برخی از مسیرهای ارتباطی بر اثر برف‌باری در ولایت‌های فراه، بامیان و سرپل خبر داده‌اند.

به گفته مسوولان، مسیرهای ارتباطی ولسوالی پرچمن در فراه، کوتل قم در سرپل و کوتل حاجی‌گک در بامیان مسدود شده‌اند.

حمیدالله مصباح، سخنگوی وزرات فواید عامه، می‌گوید: «کوتل پل پُستهی شش و مسیر کوتل حاجیگک برای مدت کوتاه به علت توفان مسدود شد. کوتل قم در سرپل و راه ولسوالی پرچمن فراه به علت برفباریها مسدود استند.»

گذرگاه سالنگ نیز در یک شبانه روز گذشته گواه بارش برف و وزش تندباد بوده است و برای شماری از رانندگان اجازه رفت‌وآمد در این مسیر داده نشده است.

رازمحمد، راننده، می‌گوید: «این جای ناامن است در کنار آن اگر یک گزمهی هم صورت بگیرد ما نیز خرسند خواهیم شد.»

نصیرالدین، راننده بعدی، می‌گوید: «نه هوتل است نه جایی برای نماز و وضو. اینجا خانهها است ما بسیار به تکلیف استیم.»

نعیم، یکی دیگر از رانندگان، گفت: «دیروز از ساعت دو ما را اینجا توقف دادند و گفتند که راه بالا وضعیت‌اش خراب است و هر وقت راه پاک شد به شما اجازه رفت خواهیم داد.»

در همین حال، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که بسته شدن راه‌های ارتباطی، آنان را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.

عبدالحق، باشنده غور، گفت: «از اثر برف‌باری در شاهراه غور-کابل و غور-هرات راه‌ها بند می‌شود مواد خوراکه قیمت‌اش بالا می‌رود امارت اسلامی باید در وقتی که برف‌باری می‌شود، با شرکت‌های که قرارداد کرده، راه‌ها را برای رفت‌وآمد باز کنند.»

بربنیاد آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، تا اکنون ۱۷۰ تن از اثر سردی هوا در کشور جان باخته‌اند و صدها رأس مواشی نیز تلف شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره