Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اسماعیل مشعل در یک حرکت تازه به مردم کتاب تحفه می‌دهد

اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه، می‌گوید که هزاران جلد کتاب را به گونه مجانی به مردم می‌دهد.

این استاد دانشگاه که یک کراچی دستی نیز ساخته است، می‌افزاید که اکنون دانشگاه‌ها به روی دختران بسته استند و دختران دانشجو نمی‌توانند از این کتاب‌ها در دانشگاه کار بگیرند.

اسماعیل مشعل به طلوع‌نیوز گفت: «تصمیم گرفتیم تمام‌ همین ۲۱ هزار جلد کتاب را به شکل رایگان برای محصلین و متعلمین و هموطنان عزیزم تحفه بدهم.»

او می‌افزاید که این کتاب‌ها در جریان سال‌های گذشته برای دانشجویان‌ تهیه کرده بود؛ اما دیگر توان‌ دیدن خاک گرفتن کتاب‌هایش را ندارد بنابراین می‌خواهد که دیگران از آن استفاده کنند.

اسماعیل مشعل می‌گوید: «امروز وقتی دیگر دروازه پوهنتون و مکتب بسته باشد روی این کتاب‌ها خاک می‌نشست زمانش می‌گذشت من خواستم این را با مردم خود شریک بسازم به شکل تحفه؛ همان که می‌گویند برگ سبز تحفه درویش.»

این استاد دانشگاه بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهد که دروازه تمامی مراکز آموزشی و تحصیلی را به روی دختران باز کند.

برخی از باشندگان کابل از این حرکت آقای مشعل استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ تمامی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را به روی دختران باز کند.

خلیل احمد، باشنده کابل، گفت: «ما تمام ما می‌خواهیم که خواهران و مادران ما مکتب بروند ولی یک حرف است با حجاب، همه می‌خواهیم خواهران و مادران ما به مکتب بروند و‌ درس بخوانند.»

عبیدالله، باشنده دیگر، می‌گوید: «از‌این فرصت خوب استفاده کرده کتاب‌ها را گرفته از این کتاب در خانه مطالعه کنند.»

اسماعیل مشعل پیش از این نیز از بهر انتقاد از بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، سندهای تحصیلی‌اش را در یک برنامه زنده طلوع‌نیوز پاره کرد.

اسماعیل مشعل در یک حرکت تازه به مردم کتاب تحفه می‌دهد

این استاد دانشگاه بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهد که دروازه تمامی مراکز آموزشی و تحصیلی را به روی دختران باز کند.

تصویر بندانگشتی

اسماعیل مشعل، استاد دانشگاه، می‌گوید که هزاران جلد کتاب را به گونه مجانی به مردم می‌دهد.

این استاد دانشگاه که یک کراچی دستی نیز ساخته است، می‌افزاید که اکنون دانشگاه‌ها به روی دختران بسته استند و دختران دانشجو نمی‌توانند از این کتاب‌ها در دانشگاه کار بگیرند.

اسماعیل مشعل به طلوع‌نیوز گفت: «تصمیم گرفتیم تمام‌ همین ۲۱ هزار جلد کتاب را به شکل رایگان برای محصلین و متعلمین و هموطنان عزیزم تحفه بدهم.»

او می‌افزاید که این کتاب‌ها در جریان سال‌های گذشته برای دانشجویان‌ تهیه کرده بود؛ اما دیگر توان‌ دیدن خاک گرفتن کتاب‌هایش را ندارد بنابراین می‌خواهد که دیگران از آن استفاده کنند.

اسماعیل مشعل می‌گوید: «امروز وقتی دیگر دروازه پوهنتون و مکتب بسته باشد روی این کتاب‌ها خاک می‌نشست زمانش می‌گذشت من خواستم این را با مردم خود شریک بسازم به شکل تحفه؛ همان که می‌گویند برگ سبز تحفه درویش.»

این استاد دانشگاه بار دیگر از امارت اسلامی می‌خواهد که دروازه تمامی مراکز آموزشی و تحصیلی را به روی دختران باز کند.

برخی از باشندگان کابل از این حرکت آقای مشعل استقبال می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند که بی‌درنگ تمامی دانشگاه‌ها و مکتب‌ها را به روی دختران باز کند.

خلیل احمد، باشنده کابل، گفت: «ما تمام ما می‌خواهیم که خواهران و مادران ما مکتب بروند ولی یک حرف است با حجاب، همه می‌خواهیم خواهران و مادران ما به مکتب بروند و‌ درس بخوانند.»

عبیدالله، باشنده دیگر، می‌گوید: «از‌این فرصت خوب استفاده کرده کتاب‌ها را گرفته از این کتاب در خانه مطالعه کنند.»

اسماعیل مشعل پیش از این نیز از بهر انتقاد از بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران، سندهای تحصیلی‌اش را در یک برنامه زنده طلوع‌نیوز پاره کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره