Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان کربی: امارت اسلامی به تعهدهای که سپرده، عمل کند

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، گفته است که امارت اسلامی با تعهد شکنی، خود را بیش‌تر در انزوا قرار می‌دهد.

آقای کربی در یک گفت‌وگو با صدای امریکا، تاکید کرده است که اگر امارت اسلامی خواهان به رسمیت شاخته شدن از سوی جامعه جهانی و خواهان کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری است، باید به تعهد‌های که داده، عمل کند.

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباط استراتیژیک شواری امنیت ملی امریکا، گفته است: «آنان در دوحه تعهد سپردند و نیز پس از تصرف کابل تعهد سپردند که مسوولانه حکومت خواهند کرد و به پیش‌رفت‌هایی که زنان و دختران در افغانستان داشته‌اند، احترام خواهند گذاشت آنان به گونه مشخص این را گفتند؛ اما اکنون می‌بینیم که ان تعهدها نادیده گرفته می‌شوند.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که ایالات متحده امریکا به تعهدش در برابر امارت اسلامی عمل نکرده و همواره کوشیده است که حکومت سرپرست افغانستان به رسمیت شناخته نشود.

آقای مجاهد گفت: «وعده‌های که امریکا سپرده هنوزهم عملی نکرده متاسفانه، موضوع لیست‌های سیاه بود از مسوولین امارت اسلامی که تا به حالی هم حل نشده وهمچنان عادی کردن روابط بین امریکا و افغانستان بود که ما تلاش نهایی خود را در این یک‌ونیم سال کردیم اما متاسفانه امریکا هنوزهم اعمال فشار را ادامه می‌دهد.»

از سویی‌ دیگر، جان کربی در این گفت‌وگو داعش را یک تهدید جدی در برابر حکومت سرپرست افغانستان دانسته است.

او درباره گروه داعش گفته است: «آنان دوامدار زیر تهدید داعش در افغانستان قرار دارند این که چه گونه و چه زمان عملیاتی را در برابر داعش انجام خواهند داد و چه گونه آنان را دنبال خواهند کرد. آنان باید در این زمینه گپ بزنند ما می‌دانیم که داعش هنوز هم یک تهدید است یک تهدید بزرگ، نه تنها در افغانستان، بل در دیگر بخش‌های جهان.»

همزمان با این، رییس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده امریکا در نشست دانشکده دیپلوماسی جورج تاون می‌گوید که داعش به عنوان یک چالش بزرگ هراس‌افگنی باقی مانده است.

ویلیم برنس، رییس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده امریکا، گفته است: «فکر می‌کنم که عملیات موفقانه بر ایمن الظواهری، رهبر القاعده که همراه با بن لادن، مسوول کشتار بیش از سه هزار فرد بی‌گناه و فعالیت‌های دیگر هراس‌افگنی بود، نشان دهنده تعهد و توانایی ما است.»

در بیش از یک‌ونیم سال گذشته، هیچ کشوری حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است؛ اما بسیاری از کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان، چین و ازبیکستان در کابل فعالیت دیپلوماتیک دارند.

جان کربی: امارت اسلامی به تعهدهای که سپرده، عمل کند

در واکنش، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که امریکا به تعهدش در برابر ا.ا عمل نکرده و همواره کوشیده است که حکومت سرپرست افغانستان به رسمیت شناخته نشود.

تصویر بندانگشتی

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی ایالات متحده امریکا، گفته است که امارت اسلامی با تعهد شکنی، خود را بیش‌تر در انزوا قرار می‌دهد.

آقای کربی در یک گفت‌وگو با صدای امریکا، تاکید کرده است که اگر امارت اسلامی خواهان به رسمیت شاخته شدن از سوی جامعه جهانی و خواهان کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری است، باید به تعهد‌های که داده، عمل کند.

جان کربی، هماهنگ کننده ارتباط استراتیژیک شواری امنیت ملی امریکا، گفته است: «آنان در دوحه تعهد سپردند و نیز پس از تصرف کابل تعهد سپردند که مسوولانه حکومت خواهند کرد و به پیش‌رفت‌هایی که زنان و دختران در افغانستان داشته‌اند، احترام خواهند گذاشت آنان به گونه مشخص این را گفتند؛ اما اکنون می‌بینیم که ان تعهدها نادیده گرفته می‌شوند.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید که ایالات متحده امریکا به تعهدش در برابر امارت اسلامی عمل نکرده و همواره کوشیده است که حکومت سرپرست افغانستان به رسمیت شناخته نشود.

آقای مجاهد گفت: «وعده‌های که امریکا سپرده هنوزهم عملی نکرده متاسفانه، موضوع لیست‌های سیاه بود از مسوولین امارت اسلامی که تا به حالی هم حل نشده وهمچنان عادی کردن روابط بین امریکا و افغانستان بود که ما تلاش نهایی خود را در این یک‌ونیم سال کردیم اما متاسفانه امریکا هنوزهم اعمال فشار را ادامه می‌دهد.»

از سویی‌ دیگر، جان کربی در این گفت‌وگو داعش را یک تهدید جدی در برابر حکومت سرپرست افغانستان دانسته است.

او درباره گروه داعش گفته است: «آنان دوامدار زیر تهدید داعش در افغانستان قرار دارند این که چه گونه و چه زمان عملیاتی را در برابر داعش انجام خواهند داد و چه گونه آنان را دنبال خواهند کرد. آنان باید در این زمینه گپ بزنند ما می‌دانیم که داعش هنوز هم یک تهدید است یک تهدید بزرگ، نه تنها در افغانستان، بل در دیگر بخش‌های جهان.»

همزمان با این، رییس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده امریکا در نشست دانشکده دیپلوماسی جورج تاون می‌گوید که داعش به عنوان یک چالش بزرگ هراس‌افگنی باقی مانده است.

ویلیم برنس، رییس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده امریکا، گفته است: «فکر می‌کنم که عملیات موفقانه بر ایمن الظواهری، رهبر القاعده که همراه با بن لادن، مسوول کشتار بیش از سه هزار فرد بی‌گناه و فعالیت‌های دیگر هراس‌افگنی بود، نشان دهنده تعهد و توانایی ما است.»

در بیش از یک‌ونیم سال گذشته، هیچ کشوری حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است؛ اما بسیاری از کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان، چین و ازبیکستان در کابل فعالیت دیپلوماتیک دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره