Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت و برکنار شدن ۳۰۰ تن از ریاست پاسپورت

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تا اکنون ۳۰۰ تن از کارمندان ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد بازداشت و یا از کار برکنار شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به ریشه‌کن کردن فساد است و اکنون ریاست پاسپورت از وجود فساد پاک‌سازی شده است.

آقای مجاهد گفت: «پس از آمدن تحولات، ما با کاهش پاسپورت روبه‌رو شدیم و بعضی جعل سازی‌ها و کمیشن‌کاری‌ها در آنجا انجام شد که معلومات من همین است که تا اکنون ۳۰۰ نفر از او اداره منفک، بازداشت و به زندان رفتند بخاطریکه در آن بخش فساد داشتند.»

او می‌افزاید که تا اکنون مشکل فنی در این ریاست از میان برداشته نشده، از همین‌رو صدور پاسپورت متوقف است.

در همین حال، باشنده گان کابل می‌گویند که داشتن پاسپورت حق هر شهروند است و امارت اسلامی باید روند توزیع پاسپورت را از سر بگیرد. آنان ادعا دارند که پاسپورت در برابر پول‌های هنگفت به مردم توزیع می‌شود.

احمد زاهد، یک باشنده کابل، می‌گوید: «من خودم مدت شش ماه می‌شود که در ریاست پاسپورت ثبت نام کردیم فورم آنلاین را بدست آوردیم ولی متاسفانه هیچ گونه تماسی یا فورمی که باید بگیریم و به دور نهایی برویم، دریافت نکرده‌ایم.»

احمد راشد، باشنده کابل، می‌گوید: «خواهش ما همین است که مثل سابق در تمام ولایات و در مرکز افغانستان پاسپورت باید باز شود.»

نور الله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت، به طلوع‌نیوز گفت: «تمامی گروه‌های تخنیکی دارند کار می‌کنند تلاش جریان دارد تا چالش‌های موجود حل شود تا بعد از آن ما روند توزیع پاسپورت را آغاز کنیم. در عموم توزیع پاسپورت متوقف است.»

نزدیک به پنج ماه از بسته شدن ریاست پاسپورت به روی مردم می‌گذرد و تا کنون جزییات در باره مشکل فنی که همواره مطرح شده است، در دست نیست؛ اما این ریاست بر بنیاد تایید کمیسیون طبی برای بیماران، پاسپورت می‌دهد.

بازداشت و برکنار شدن ۳۰۰ تن از ریاست پاسپورت

در همین حال، باشنده گان کابل می‌گویند که داشتن پاسپورت حق هر شهروند است و امارت اسلامی باید روند توزیع پاسپورت را از سر بگیرد.

تصویر بندانگشتی

سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که تا اکنون ۳۰۰ تن از کارمندان ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد بازداشت و یا از کار برکنار شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز می‌گوید که حکومت سرپرست متعهد به ریشه‌کن کردن فساد است و اکنون ریاست پاسپورت از وجود فساد پاک‌سازی شده است.

آقای مجاهد گفت: «پس از آمدن تحولات، ما با کاهش پاسپورت روبه‌رو شدیم و بعضی جعل سازی‌ها و کمیشن‌کاری‌ها در آنجا انجام شد که معلومات من همین است که تا اکنون ۳۰۰ نفر از او اداره منفک، بازداشت و به زندان رفتند بخاطریکه در آن بخش فساد داشتند.»

او می‌افزاید که تا اکنون مشکل فنی در این ریاست از میان برداشته نشده، از همین‌رو صدور پاسپورت متوقف است.

در همین حال، باشنده گان کابل می‌گویند که داشتن پاسپورت حق هر شهروند است و امارت اسلامی باید روند توزیع پاسپورت را از سر بگیرد. آنان ادعا دارند که پاسپورت در برابر پول‌های هنگفت به مردم توزیع می‌شود.

احمد زاهد، یک باشنده کابل، می‌گوید: «من خودم مدت شش ماه می‌شود که در ریاست پاسپورت ثبت نام کردیم فورم آنلاین را بدست آوردیم ولی متاسفانه هیچ گونه تماسی یا فورمی که باید بگیریم و به دور نهایی برویم، دریافت نکرده‌ایم.»

احمد راشد، باشنده کابل، می‌گوید: «خواهش ما همین است که مثل سابق در تمام ولایات و در مرکز افغانستان پاسپورت باید باز شود.»

نور الله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت، به طلوع‌نیوز گفت: «تمامی گروه‌های تخنیکی دارند کار می‌کنند تلاش جریان دارد تا چالش‌های موجود حل شود تا بعد از آن ما روند توزیع پاسپورت را آغاز کنیم. در عموم توزیع پاسپورت متوقف است.»

نزدیک به پنج ماه از بسته شدن ریاست پاسپورت به روی مردم می‌گذرد و تا کنون جزییات در باره مشکل فنی که همواره مطرح شده است، در دست نیست؛ اما این ریاست بر بنیاد تایید کمیسیون طبی برای بیماران، پاسپورت می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره