Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف از جان باختن صدها کودک در ماه اول ۲۰۲۳ در افغانستان خبر داد

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که صدها کودک در افغانستان در ماه جنوری به علت سردی هوا و بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

یونیسف برای افغانستان این خبر در صفحه تویترش به نشر سپرده است.

در صفحه تویتر این نهاد آمده است: «زمستان دشوار افغانستان تلفات سنگینی را بر آسیب‌پذیرترین بخش‌ها وارد کرده است. گزارش شده است که صدها کودک در ماه جنوری به علت هوای سرد و بیماری جان‌های شان را از دست داده‌اند.»

کودکان نیازمند در افغانستان می‌گویند که در فصل سرما به کمک نیاز دارند.

روشان الله، کودک بی‌سرپرست در یک پرورشگاه در ولایت میدان وردک، گفت: «در خانه ما شش نفر استیم هوا خیلی سرد است هیزم نداریم اتاق‌های ما همه خیلی سرد است جمپر نداریم.»

از سویی‌هم، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که در بیش از یک ماه گذشته، بیش از ۱۸۰ تن درنتیجه سردی، سیلاب و آتش‌سوزی در کشور جان باخته‌اند و ۳۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مولوی عبدالله محمدی، رییس مرکز عملیات حالات اضطرار در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «تاکنون در بیست‌وچهار ولایت کشور بیش از ۱۸۰ نفر کشته و بیش از ۳۰ تن زخمی شده‌اند و بیش‌تر از ۱۵۰ خانه به گونه کامل و نیمه کامل تخریب شده است و ۸۳ هزار مواشی تلف شده است.»

آگاهان امور اجتماعی می‌گویند که حکومت برای کاهش و پیش‌گیری از مرگ و میر شهروندان در فصل سرما، امکانات سوخت، دارو و درمان را در بخش‌های آسیب‌پذیر در دسترس شهروندان قرار دهد.

احمد فایق، آگاه امور اجتماعی، می‌گوید: «دولت باید کدام کارهای را انجام دهد باید وسایل و امکانات سوخت و سوز نازل را قابل دسترس بسازد و همچنان وسایل دارو و درمان را و وسایل مسافرت را بشکل رایگان حتی قابل دسترس برای مردم بسازد.»

پیش از این نهادهای مددرسان خارجی به ویژه یونسیف از ممنوعیت کار بانوان مددرسان در نهادهای خارجی انتقاد کرده است و خواهان لغو محدودیت‌ها در برابر کار بانوان در این نهادها شده است.

یونیسف از جان باختن صدها کودک در ماه اول ۲۰۲۳ در افغانستان خبر داد

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که در بیش از یک ماه گذشته، بیش از ۱۸۰ تن درنتیجه سردی، سیلاب و آتش‌سوزی در کشور جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که صدها کودک در افغانستان در ماه جنوری به علت سردی هوا و بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

یونیسف برای افغانستان این خبر در صفحه تویترش به نشر سپرده است.

در صفحه تویتر این نهاد آمده است: «زمستان دشوار افغانستان تلفات سنگینی را بر آسیب‌پذیرترین بخش‌ها وارد کرده است. گزارش شده است که صدها کودک در ماه جنوری به علت هوای سرد و بیماری جان‌های شان را از دست داده‌اند.»

کودکان نیازمند در افغانستان می‌گویند که در فصل سرما به کمک نیاز دارند.

روشان الله، کودک بی‌سرپرست در یک پرورشگاه در ولایت میدان وردک، گفت: «در خانه ما شش نفر استیم هوا خیلی سرد است هیزم نداریم اتاق‌های ما همه خیلی سرد است جمپر نداریم.»

از سویی‌هم، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که در بیش از یک ماه گذشته، بیش از ۱۸۰ تن درنتیجه سردی، سیلاب و آتش‌سوزی در کشور جان باخته‌اند و ۳۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

مولوی عبدالله محمدی، رییس مرکز عملیات حالات اضطرار در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، گفت: «تاکنون در بیست‌وچهار ولایت کشور بیش از ۱۸۰ نفر کشته و بیش از ۳۰ تن زخمی شده‌اند و بیش‌تر از ۱۵۰ خانه به گونه کامل و نیمه کامل تخریب شده است و ۸۳ هزار مواشی تلف شده است.»

آگاهان امور اجتماعی می‌گویند که حکومت برای کاهش و پیش‌گیری از مرگ و میر شهروندان در فصل سرما، امکانات سوخت، دارو و درمان را در بخش‌های آسیب‌پذیر در دسترس شهروندان قرار دهد.

احمد فایق، آگاه امور اجتماعی، می‌گوید: «دولت باید کدام کارهای را انجام دهد باید وسایل و امکانات سوخت و سوز نازل را قابل دسترس بسازد و همچنان وسایل دارو و درمان را و وسایل مسافرت را بشکل رایگان حتی قابل دسترس برای مردم بسازد.»

پیش از این نهادهای مددرسان خارجی به ویژه یونسیف از ممنوعیت کار بانوان مددرسان در نهادهای خارجی انتقاد کرده است و خواهان لغو محدودیت‌ها در برابر کار بانوان در این نهادها شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره