Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حضور مقام‌های بلندپایه ا.ا در مراسم تجلیل از ۲۶ دلو

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید که اکنون نسبت به هر زمان دیگر نیاز به اتحاد است و خواست‌های مشروع مردم باید برآورده شوند.

سرپرست وزارت دفاع با شمار زیادی از مقام‌های بلندپایه حکومت سرپرست امروز (چهارشنبه) در محفل تجلیل از سی‌وچهارمین سال‌روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوری پیشین از افغانستان، اشتراک کردند.

محمد یعقوب مجاهد گفت: «رفاه، بازسازی افغانستان و نظام مستحکم متعهد باشند و نگذارند که یک بار دیگر افغانستان درگیر چالش‌ها شود هیچگاهی باید تکبر، غرور نکنیم هر وقت باید به خواست‌های مشروع ملت لبیک بگوییم.»

در همین حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که امارت اسلامی خواهان داشتن روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با جامعه جهانی است.

آقای متقی همچنان می‌گوید که جهان تحمل پیش‌رفت افغانستان را ندارد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «از وطن خود محافظت خواهیم کرد اما با جهان ارتباط مثبت می‌خواهیم روابط اقتصادی می‌خواهیم روابط تجارتی و دیپلوماتیک می‌خواهیم. ما که در قطر با امریکایی‌ها مذاکرات می‌کردیم با آنان مصروف جنگ نیز بودیم در همان حالت برای شان گفتیم که در یونیفورم نظامی هیچ فردات را در افغانستان نمی‌پذیریم اما اگر برای تجارت و سیاست میایید، بیایید مثل دیگر کشورهایی دنیا که روابط دارید با ما نیز داشته باشید، امروز نیز آن را اعلام می‌کنیم.»

در این میان، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن، نیز از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهد که از خواست‌های مشروع مردم پشتیبانی کنند.

آقای دلاور تاکید کرد که همان‌گونه که به دست آوردن آزادی مهم است، حفظ کردن آن نیز اهمیت دارد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در این مراسم گفت: «اگر وزیر باشد، والی، ولسوال، قاضی، امر بالمعروف یا هر کسی که باشد باید لحاظ افکار ملت خود را داشته باشیم ذهنیت و خواست‌های مشروع آنان را حمایت کنیم.»

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجران وعودت کنندگان، گفت: «غلام‌های شوروی، کی جی بی و امریکا، این‌گونه افراد در هر سبک و در هر زمان وجود دارد و خواهند بود.»

در جریان حضور شوروی پیشین در افغانستان که بیش از نُه سال دوام کرد، نزدیک به ۲ میلیون تن جان‌های شان را از دست و هزاران تن دیگر معلول شدند.

حضور مقام‌های بلندپایه ا.ا در مراسم تجلیل از ۲۶ دلو

در همین حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که امارت اسلامی خواهان داشتن روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با جامعه جهانی است.

تصویر بندانگشتی

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع، می‌گوید که اکنون نسبت به هر زمان دیگر نیاز به اتحاد است و خواست‌های مشروع مردم باید برآورده شوند.

سرپرست وزارت دفاع با شمار زیادی از مقام‌های بلندپایه حکومت سرپرست امروز (چهارشنبه) در محفل تجلیل از سی‌وچهارمین سال‌روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوری پیشین از افغانستان، اشتراک کردند.

محمد یعقوب مجاهد گفت: «رفاه، بازسازی افغانستان و نظام مستحکم متعهد باشند و نگذارند که یک بار دیگر افغانستان درگیر چالش‌ها شود هیچگاهی باید تکبر، غرور نکنیم هر وقت باید به خواست‌های مشروع ملت لبیک بگوییم.»

در همین حال، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، می‌گوید که امارت اسلامی خواهان داشتن روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با جامعه جهانی است.

آقای متقی همچنان می‌گوید که جهان تحمل پیش‌رفت افغانستان را ندارد.

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، گفت: «از وطن خود محافظت خواهیم کرد اما با جهان ارتباط مثبت می‌خواهیم روابط اقتصادی می‌خواهیم روابط تجارتی و دیپلوماتیک می‌خواهیم. ما که در قطر با امریکایی‌ها مذاکرات می‌کردیم با آنان مصروف جنگ نیز بودیم در همان حالت برای شان گفتیم که در یونیفورم نظامی هیچ فردات را در افغانستان نمی‌پذیریم اما اگر برای تجارت و سیاست میایید، بیایید مثل دیگر کشورهایی دنیا که روابط دارید با ما نیز داشته باشید، امروز نیز آن را اعلام می‌کنیم.»

در این میان، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن، نیز از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهد که از خواست‌های مشروع مردم پشتیبانی کنند.

آقای دلاور تاکید کرد که همان‌گونه که به دست آوردن آزادی مهم است، حفظ کردن آن نیز اهمیت دارد.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در این مراسم گفت: «اگر وزیر باشد، والی، ولسوال، قاضی، امر بالمعروف یا هر کسی که باشد باید لحاظ افکار ملت خود را داشته باشیم ذهنیت و خواست‌های مشروع آنان را حمایت کنیم.»

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجران وعودت کنندگان، گفت: «غلام‌های شوروی، کی جی بی و امریکا، این‌گونه افراد در هر سبک و در هر زمان وجود دارد و خواهند بود.»

در جریان حضور شوروی پیشین در افغانستان که بیش از نُه سال دوام کرد، نزدیک به ۲ میلیون تن جان‌های شان را از دست و هزاران تن دیگر معلول شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره